Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet projektów ustaw energetycznych Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet projektów ustaw energetycznych Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Pakiet projektów ustaw energetycznych Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2012 r.

2 Przebieg prac nad projektem 22 grudnia 2011 r. – opublikowanie projektów ustaw: - Prawo energetyczne (PE) - Prawo gazowe (PG) - o odnawialnych źródłach energii (OZE) i poddanie ich konsultacjom społecznym i międzyresortowym styczeń - luty 2012 r. – analiza uwag zgłaszanych do projektu w trakcie konsultacji międzyresortowych i społecznych marzec – maj 2012 r. – uzgadnianie: –PE: międzyresortowe - 11 spotkań; społeczne – dwudniowa debata nad projektem – łącznie 1767 uwag, 122 podmioty –PG: międzyresortowe – 6 spotkań; społeczne – dwudniowa debata nad projektem – łącznie 3950 uwag, 75 podmiotów –OZE: międzyresortowe - 7 spotkań; społeczne – planowana jednodniowa debata nad projektem - łącznie 2528 uwag, 298 podmiotów Przewidywany termin opublikowania zmodyfikowanych projektów ustaw – czerwiec 2012 r.

3 Wprowadzenie gwarancji zakupu energii elektrycznej z OZE po gwarantowanej cenie Wprowadzenie okresów przejściowych dla funkcjonujących instalacji Stabilność systemu wsparcia Zmienność współczynników korekcyjnych Postulaty społeczne dot. OZE

4 Propozycje MG dot. OZE Niezmienność zasad przez cały okres wsparcia instalacji OZE Wprowadzenie koncepcji sprzedawcy z urzędu Zachowanie dotychczasowych zasad wsparcia dla działających instalacji OZE Wprowadzenie cen gwarantowanych dla mikro i małych instalacji OZE

5 Optymalizacja mechanizmu wsparcia OZE Ograniczenie wsparcia technologii współspalania Większe wsparcie dla instalacji rozproszonych, innowacyjnych i efektywnych Likwidacja wsparcia dla jednostek starych i zamortyzowanych

6 PROJEKT NOWEGO PRAWA ENERGETYCZNEGO 6 Nowe rozwiązania [PE] Regulacje prokonsumenckie System wsparcia dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej: Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwie domowym jedynie na podstawie umowy kompleksowej Obowiązek rozliczania energii elektrycznej wg rzeczywistego zużycia Obowiązek montażu liczników inteligentnych Określenie dopuszczalnych zakresów opłat przy rozliczaniu kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych Ułatwienia dla przedsiębiorstw Przedłużenie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i skorelowanie go z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO 2 Możliwość funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych

7 PROJEKT NOWEGO PRAWA ENERGETYCZNEGO 7 Obowiązek uzyskania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez tego operatora kryteriów niezależności Obowiązek opracowania i zawarcia z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się obrotem energią elektryczną na obszarze działania OSD generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej Utworzenie centralnego zbioru informacji pomiarowych oraz prowadzącego go operatora informacji pomiarowych wraz z systemem taryfowania i kontroli Rozpatrywanie wniosków o określenie warunków przyłączenia według kolejności ich wpływu Komisje kwalifikacyjne: przeniesienia zagadnień dot. kwalifikacji do ustawy o dozorze technicznym, organ prowadzący rejestr świadectw kwalifikacyjnych – Prezes UDT (dot. również PG) Nowe rozwiązania [PE] Uporządkowanie działalności w energetyce

8 Najbardziej dyskusyjne zagadnienia uzgodnień [PE] Odbiorca wrażliwy (podmiot odpowiedzialny i sposób realizacji pomocy - ryczałt dla odbiorcy e.e., dotacja dla przedsiębiorstw vs systemu pomocy społecznej; limit ryczałtu [30% ceny energii czy rachunku] [dot. PE i PG] Sprzedaż awaryjna/usługa awaryjna: podmiot odpowiedzialny za jej dokonywanie [dot. PE i PG] Planowanie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w gminach Określenie podstaw obliczania zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją odpowiednio ciepła i energii elektrycznej Podmiot odpowiedzialny za finansowanie oświetlenia dróg Niezależność Prezesa URE Formuła ex-post zatwierdzania taryf dla ciepła 8 DYSKUSYJNE ZAGADNIENIA 1/5

9 PROJEKT PRAWA GAZOWEGO 9 Nowe rozwiązania [PG] Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego Obowiązek uzyskania przez operatora systemu przesyłowego certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez tego operatora kryteriów niezależności System wsparcia dla odbiorcy wrażliwego gazu ziemnego Uregulowanie zasad rozwoju systemu przesyłowego i dystrybucyjnego Wprowadzenie metodologii kalkulacji cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych System bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego

10 Najbardziej dyskusyjne zagadnienia uzgodnień [PG] Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego Funkcjonowanie operator systemu przesyłowego (OSP) - postulaty wdrożenia modelu ITO - wprowadzenie okresu przejściowego dla gazociągu Jamał-Europa Metodologia ustalania cen dla odbiorców przemysłowych - jedna z metod regulowania cen ex post, niezgodna z prawem UE - propozycja uwolnienia cen gazu ziemnego dla odbiorców instytucjonalnych System bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego - większy nacisk na środki rynkowe - propozycja doprecyzowania procedury postępowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych - postulat dopuszczenia innych środków nierynkowych obok utrzymywania zapasów 10 DYSKUSYJNE ZAGADNIENIA

11 Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel +48 22 693 50 00 fax +48 22 693 40 46 email mg@mg.gov.pl web www.mg.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę Departament Energetyki


Pobierz ppt "Pakiet projektów ustaw energetycznych Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google