Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taryfa Vattenfall Distribution Poland S.A. na rok 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taryfa Vattenfall Distribution Poland S.A. na rok 2010"— Zapis prezentacji:

1 Taryfa Vattenfall Distribution Poland S.A. na rok 2010
Katowice, 11 luty 2010 r. Arkadiusz Dubas, Dział Usług Operatorskich

2 Harmonogram zatwierdzania taryfy na rok 2010

3 Zmienność dostaw energii elektrycznej

4 Koszty uzasadnione uzgodnione z URE

5 Koszty uzasadnione planowane przez VDP

6 Struktura przychodów z usług dystrybucyjnych

7 Nowy układ tekstu taryfy
Układ tekstu taryfy w roku 2010 Układ tekstu taryfy w roku 2009

8 Zmiany tekstu taryfy w roku 2010
Usunięcie definicji pojęć określonych w aktach prawnych lub umowach np. układ pomiarowo-rozliczeniowych sumujący Ograniczenie definicji odbiorców kwalifikowanych do grupy taryfowej B11 do odbiorców o mocy umownej powyżej 40 kW Ustalenie terminu zakończenia instalowanie przez odbiorów opomiarowania transformatorów po stronie górnego napięcia na 31 maja 2010 r. Uściślenie grupy odbiorców objętych kontrolą mocy pobranej Ustalanie ilości energii elektrycznej przy nielegalnym poborze jako ilość „uwzględniającą rzeczywistą możliwość pobierania energii przez dany podmiot wynikająca z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników”

9 Zmiana stawek opłat w roku 2010
Stawki za czynności wykonywane przy stwierdzeniu nielegalnego poboru oraz na dodatkowe zlecenie odbiorcy – wzrost o 1% Stawki opłat za przyłączenie do sieci – wzrost o 1% Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców – wzrost wynikający ze zmiany przeciętnego wynagrodzenie np. nieudzielenie informacji z 53,82 zł na 58,88 zł Stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji – wzrost średnio o 2,23% (stawki ogółem) i 5,78% (stawki VDP)

10 Zmiana stawek opłat ogółem

11 Zmiana stawek opłat VDP

12 Wzrost opłat odbiorców indywidualnych

13 Wzrost cen w roku 2010

14 Porównanie stawek opłat dla odbiorcy z A23
Poziom poboru energii elektrycznej A=100,5 GWh i mocy P=21 MW

15 Porównanie stawek opłat dla odbiorcy z B23
Poziom poboru energii elektrycznej A=76 GWh i mocy P=16 MW

16 Porównanie stawek opłat dla odbiorcy z C21
Poziom poboru energii elektrycznej A=0,3 GWh i mocy P=0,065 MW

17 Porównanie stawek opłat dla odbiorcy z C11
Poziom poboru energii elektrycznej A=0,02 GWh i mocy P=0,011 MW

18 Porównanie stawek opłat dla odbiorcy z G11-1faz.
Poziom poboru energii elektrycznej A=0,002 GWh

19 Porównanie opłat rocznych dla odbiorców z G11 i G12

20 Zmiana opłat za ponadumowny pobór energii biernej-odbiorca z grupy taryfowej A23
Wzrost opłaty o 101,1%

21 Zmiana opłat za ponadumowny pobór energii biernej-odbiorca z grupy taryfowej B23
Wzrost opłaty o 72,4%

22 Zmiana opłat za ponadumowny pobór energii biernej-odbiorca z grupy taryfowej C21
Wzrost opłaty o 44,8%

23 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Taryfa Vattenfall Distribution Poland S.A. na rok 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google