Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji"— Zapis prezentacji:

1 Rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji
Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax:

2 Twórczość jest cechą ludzką wyrażającą się w wielu dziedzinach i obszarach, począwszy od dzieł sztuki, produktów rzemiosła i projektów, poprzez przełomowe osiągnięcia naukowe, po przedsiębiorczość, również w kontekście społecznym.

3 Innowacja to pomyślne urzeczywistnienie nowych idei - twórczość jest niezbędnym warunkiem. Nowe produkty, usługi, procesy, strategie i organizacje wymagają tworzenia nowych idei i związków pomiędzy nimi.

4 Niezwykle ważne jeśli chodzi o twórczość i innowacyjność okazują się kompetencje, pozwalające na kreatywne zachowania (w tym kompetencje międzykulturowe i międzyludzkie, a także obywatelskie). W tej sytuacji tradycyjne metody pedagogiczne, stają się nieadekwatne. Zastępuje się je modelami, których podstawą jest czynne zaangażowanie w proces refleksji i interpretacji. Uczenie odbywa się w interakcji z innymi, co prowadzi do twórczego przekształcania praktyk i nawyków społecznych.

5 Niezbędną podstawę zdolności twórczych i innowacyjnych stanowi motywacja i inicjatywność. Fundamenty tych cech kształtują się we wczesnych fazach rozwoju osobistego, dlatego jednym z głównych wyzwań systemów edukacji jest podtrzymanie u dzieci i ludzi młodych iskry twórczości.

6 Europie potrzebne jest rozwinięcie zdolności twórczych i innowacyjnych z powodów zarówno społecznych, jak i gospodarczych. W 2009 roku promowane mają być twórczość i zdolności innowacyjne jako kluczowe kompetencje, dostępne wszystkim.

7 Matematyczne i naukowo-techniczne
Umiejętność uczenia się Informatyczne Kluczowe kompetencje mające znaczenie dla twórczości i innowacji w obszarach osobistych, międzyludzkich i międzykulturowych Świadomość i ekspresja kulturalna Kompetencje społeczne i obywatelskie

8 Potencjał w zakresie innowacyjności wiąże się ściśle z twórczością, rozumianą jako cecha indywidualna, której podstawą są umiejętności i wartości kulturowe i międzyludzkie. Aby w pełni wykorzystać twórczość, musi być ona szeroko rozpowszechniona wśród ludzi.

9 Ogólny cel Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji: Wspieranie działań państw członkowskich zmierzających do propagowania rozwoju kreatywności, w drodze uczenia się przez całe życie, jako siły napędowej innowacji i jako głównego czynnika rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i związanych z przedsiębiorczością, a także pomyślności wszystkich członków społeczeństw.

10 Konkretny cel Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji
to akcentowanie czynników, mogących przyczynić się do promowania kreatywności i innowacyjności.

11 Czynniki przyczyniające się do promowania kreatywności i innowacyjności:
Stworzenie warunków sprzyjających innowacji i łatwości dostosowywania się w świecie ulegającym szybkim zmianom. Uwydatnianie otwartości na różnorodność kulturową jako środka sprzyjającego komunikacji międzykulturowej i propagowanie bliższych związków między różnymi gałęziami sztuki, jak również ze szkołami i uniwersytetami.

12 Pobudzenie wrażliwości estetycznej, rozwoju emocjonalnego, kreatywnego myślenia i intuicji u wszystkich dzieci od najmłodszych faz rozwoju, w tym w ramach opieki przedszkolnej. Zwiększenie świadomości tego, jak istotna jest kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość dla rozwoju osobistego, a także dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; sprzyjanie nastawieniu na przedsiębiorczość, szczególnie u młodych ludzi, poprzez współpracę ze światem biznesu.

13 Promowanie kształcenia podstawowych i zaawansowanych zdolności matematycznych, technicznych i w zakresie nauk ścisłych, które sprzyjają innowacjom technologicznym. Kształtowanie otwartości na zmiany, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów jako kompetencji, które sprzyjają innowacji i znajdują zastosowanie w różnych kontekstach zawodowych i społecznych.

14 Upowszechnianie dostępności rozmaitych kreatywnych form autoekspresji zarówno poprzez edukację formalną, jak i poprzez pozaformalne i nieformalne zajęcia dla młodzieży. Upowszechnianie wśród ludzi, świadomości faktu, że w okresie gwałtownych zmian technologicznych i globalnej integracji kreatywność, wiedza i elastyczność są istotne dla dostatniego i satysfakcjonującego życia, jak również kształtowanie w ludziach umiejętności zwiększających ich szanse zawodowe we wszystkich dziedzinach, w których znaczącą rolę odgrywa kreatywność i innowacyjność.

15 Promowanie projektowania jako działalności kreatywnej przyczyniającej się znacznie do innowacji, a także rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania innowacją i kierowania pracami projektowymi, w tym upowszechnianie podstawowych pojęć dotyczących ochrony własności intelektualnej. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w organizacjach prywatnych i publicznych poprzez szkolenia oraz motywowanie ich do lepszego wykorzystania potencjału twórczego zarówno pracowników, jak i klientów.

16 Środki realizacji ww. celów:
konferencje, imprezy, debaty kampanie informacyjne i promocyjne określanie praktycznych wzorców kreatywności i innowacyjności badania i sondaże w skali Wspólnoty lub w skali krajowej

17 Działania w ramach Roku realizowane za pośrednictwem istniejących programów Wspólnoty, w szczególności:  ”Uczenie się przez całe życie”  „Kultura”

18 Ambasadorzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji:
Ernő Rubik Profesor, architekt, projektant Ferran Adrià Acosta Creative chef Javier Mariscal Projektant Edward de Bono Światowy autorytet w bezpośrednim nauczaniu tzw. "twórczego myślenia" Anne Teresa de Keersmaeker Choreograf

19 7 stycznia 2009 roku odbyła się oficjalna inauguracja Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji podczas konferencji i uroczystej gali w Pradze Oficjalna strona internetowa:

20 Źródło: Wniosek: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji; 2008/0064 (COD) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji

21 Dziękujemy za uwagę. Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax:


Pobierz ppt "Rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google