Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu ustawicznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu ustawicznym"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu ustawicznym
Barbara Kędzierska Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Akademia Pedagogiczna w Krakowie Krosno - grudzień 2007

2 Zagadnienia: Społeczno-technologiczny kontekst współczesnej edukacji
Kształcenie ustawiczne odpowiedzią na nieustannie zmieniające się uwarunkowania rynku pracy Nowoczesna edukacja czy e-learning w procesie kształcenia i doskonalenia Refleksje końcowe

3 Edukacyjne konsekwencje technologiczno-społecznych zmian i transformacji
Potrzeba wyrównania szans w globalizującej się Europie & świecie Konieczność efektywnego wykorzystywania coraz częściej oferowanych nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych Konieczność dostosowania stylu życia do nieustannie zmieniających się informacyjnych uwarunkowań społecznych Potrzeba rozumienia nowych uwarunkowań gospodarczych (nowoczesne technologie w zarządzaniu) Konieczność bieżącego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy Potrzeba dynamicznej odpowiedzi pracownika na zmienne w czasie oczekiwania pracodawcy Konieczność rozumienia wpływu ogólnospołecznych uwarunkowań na codzienne życie jednostki Potrzeba rozwijania indywidualnych zainteresowań Potrzeba aktywnego udziału w życiu społecznym

4 Proces kształcenia dzisiaj:
Zaciera się wyraźna granica pomiędzy uczeniem się i nauczaniem Społeczeństwo bazujące na wiedzy, poprzez proces kształcenia ustawicznego, staje się społeczeństwem uczących się wracając do idei Universitas (społeczności uczących się poprzez wspólne poszukiwanie wiedzy)

5 Kształcenie ustawiczne
Kładzie akcent na uczącego się Dotyczy kształcenia formalnego, nieformalnego oraz poza-formalnego Nie jest połączeniem edukacji formalnej i doskonalenia zawodowego ale stylem życia Łączy osobisty rozwój jednostki z wewnętrznym rozwojem przedsiębiorstwa Podstawowym założeniem koncepcji kształcenia ustawicznego jest konieczność nie tyle doskonalenia, co uczenia się przez całe życie

6 Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie:
Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne Kompetencje informatyczne Zdolność uczenia się Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie Przedsiębiorczość Ekspresja kulturalna Dokument Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy referencyjne, opracowany został jako załącznik do Wniosku Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącego Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady - COM(2005)548 końcowy

7 Trzy podstawowe kategorie kompetencji kluczowych:
Wykorzystywać narzędzia interaktywnie Współpracować w heterogenicznej grupie Pracować autonomicznie Koncepcja przyjęta w projekcie OECD DeSeCo (definition and Selection of Competence), 2003

8 Kompetencje informacyjne...
...to zbiór wiedzy, umiejętności i sprawności niezbędnych człowiekowi do rozpoznania kiedy i jaka informacja jest potrzebna, zlokalizowania jej, krytycznej oceny, efektywnego pozyskania i wykorzystania a także przekazania jej w odpowiedniej formie przy pomocy właściwie dobranych nośników

9 Kompetencje, jakie nauczyciele powinni kształtować w swoich uczniach na wszystkich poziomach edukacji: świadomość roli informacji w budowaniu własnej wiedzy oraz umiejętność mądrego jej wartościowania i efektywnego pozyskiwania i przetwarzania umiejętność transparentnego wykorzystywania elektronicznych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w realizacji celów i zadań zdolność elastycznego dostosowywania się do nieustannych zmian społeczno-politycznych uwarunkowań

10 Rola szkoły Szkoła - etapem edukacji formalnej
miejscem współpracy nauczyciela, uczniów, rodziców, środowiska miejscem przygotowania uczniów do życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości elementem systemu kształcenia ustawicznego

11 Dobre przykłady: szeroko rozumiana współpraca z uczniami i rodzicami ( e, listy dyskusyjne, wspólne zasoby) wewnątrz-szkolne warsztaty n.t. wykorzystania TI w codziennym życiu (nauczycielami – uczniowie) między-przedmiotowe projekty realizowane przy pomocy nauczycieli poszczególnych przedmiotów wspólne dla nauczycieli i uczniów projekty, konkursy – III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjny nauczyciel

12 Dziękuję za uwagę ..


Pobierz ppt "Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu ustawicznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google