Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013"— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

2 Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Wykonana w oparciu o priorytety narodowe: - Europejska przestrzeń informacyjna - Innowacje - Inwestycje w badania - Integracja społeczna - Usługi administracji publicznej - Jakość życia

3 Kierunki strategiczne i cele Polski w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013

4 Kierunki strategiczne i cele Polski w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013

5

6 Cele w obszarze CZŁOWIEK
Podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

7 Cele w obszarze CZŁOWIEK
Podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

8 Cele w obszarze CZŁOWIEK
Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, którego istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne

9 Cele w obszarze CZŁOWIEK
Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

10 Cele w obszarze CZŁOWIEK
Zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych

11 Cele w obszarze CZŁOWIEK
Zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych, niezbędnej do rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego

12 Cele w obszarze GOSPODARKA
Podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowo-badawcze innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze

13 Cele w obszarze GOSPODARKA
Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-usług w Polsce

14 Cele w obszarze GOSPODARKA
Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych

15 Cele w obszarze PAŃSTWO
Udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną

16 Cele w obszarze PAŃSTWO
Podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i inter-operacyjnych rozwiązań informatycznych

17 Cele w obszarze PAŃSTWO
Udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług

18 Cele w obszarze PAŃSTWO
Wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim oraz wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych


Pobierz ppt "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google