Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa uczenia się przez całe życie 3 marca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa uczenia się przez całe życie 3 marca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa uczenia się przez całe życie 3 marca 2011

2 Zasady Polityki LLL Szerokie podejście do uczenia się Uczenie się dotyczy wszystkich Partnerstwo na rzecz LLL Otwarte podejście do kwalifikacji Ułatwienie dostępu do nowych ścieżek kariery Postawienie osoby w centrum polityki LLL Efektywne inwestowanie w uczenie się

3 Krajowa polityka na rzecz uczenia się przez całe życie Polega na promowaniu i wspieraniu dobrej jakości uczenia się w każdym wieku, w różnych formach i miejscach oraz na uznawanie efektów uczenia się w systemach kwalifikacji; Stawia osoby uczące się w centrum, a miara jej skuteczności są kompetencje i kwalifikacje osób – niezależnie od drogi na jakiej zostały osiągnięte; Realizowana jest na zasadzie partnerstwa rządu, samorządu terytorialnego, pracodawców, pracobiorców i organizacji obywatelskich. Polityka LLL jako zagadnienie horyzontalne, przekrojowe w stosunku d 9 krajowych strategii rozwoju

4 Krajowa polityka na rzecz uczenia się przez całe życie Perspektywa uczenia się przez całe życie Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia rozwoju transportu Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Sprawne państwo Strategia rozwoju kapitału społecznego Krajowa strategia rozwoju regionalnego Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

5 Diagnoza - uczenie się na różnych etapach życia Sukcesy edukacji formalnej: - obniżenie o ponad 30% liczby młodzieży z niskimi osiągnięciami w czytaniu (wg. badania PISA); - Obniżenie liczby osób w wieku 18-24 przedwcześnie kończących naukę – do 5% (najlepiej w UE) - zwiększenie liczby osób w wieku 20024 z wykształceniem co najmniej zasadniczym lub średnim – 91, 3% (najlepiej w UE) -zwiększanie liczby absolwentów kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych (+123%) Słabości wczesnego uczenia się, uczenia się dorosłych i efektów kształcenia: - Mała popularność i dostępność form opieki nad dziećmi 0- 5 lat, zwłaszcza na wsiach (najgorsza sytuacja w UE) - Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród absolwentów (do nawet 60% w przypadku absolwentów szkół zawodowych) - Niski poziom uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu osób w wieku 25-64 - Najniższa w UE aktywność zawodowa (i edukacyjna) osób w wieku 55-64, w tym bardzo niski wiek wychodzenia z rynku pracy (58 lat)

6 Różne podejścia… dotyczy osób, które: spełniły obowiązek szkolny do 24 roku życia uczęszczają do szkół dla dorosłych i innych palcówek systemu oświaty Kształcenie ustawiczne – perspektywa polska dotyczy osób, które: ukończyły kształcenie uprawniające do wejścia na rynek pracy są w wieku 25 –do co najmniej 65 uczą się w różnych formach i miejscach Uczenie się dorosłych - perspektywa europejska

7 Istotne różnice… Ok.12% dorosłych dokształca się Europa Wskaźnik uczestnictwa w kształceniu ustawicznym nie przekracza 5% Polska

8 Cel strategiczny: dzieci i młodzież dobrze przygotowane do uczenia się przez całe życie oraz osoby dorosłe poszerzające i uzupełniające swoje kompetencje i kwalifikacje odpowiednio do stojących przed nimi wyzwań w życiu zawodowym, społecznym i osobistym 1.Kreatywność i innowacyjność osób 2.Przejrzysty i spójny krajowy system kwalifikacji 3.Różnorodna i dostępna oferta form wczesnej opieki i edukacji 4.Kształcenie i szkolenie dopasowanie do potrzeb gospodarki i zmian na rynku pracy 5.Środowisko pracy i zaangażowania społecznego sprzyjające upowszechnieniu uczenia się dorosłych

9 Kluczowe wskaźniki realizacji celów- 2020 rok: Procent dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym od 4 roku życia do wieku obowiązkowego kształcenia - co najmniej 90% Procent młodzieży z niskimi osiągnięciami w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych – poniżej 15% Procent wcześnie porzucających naukę – 4,5 % Procent osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym lub różnorzędnym – 45% Procent dorosłych w wieku 25-64 lat uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu – co najmniej 10%

10 Zapraszamy do dyskusji www.pociagdokariery.pl mpku@wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Perspektywa uczenia się przez całe życie 3 marca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google