Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT"— Zapis prezentacji:

1 SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT „RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ” Lubomierz 12 lipca 2010 roku Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

2 Tytuł projektu: „Razem dla Gminy Lubomierz”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Tytuł projektu: „Razem dla Gminy Lubomierz” Nr projektu: WND-POKL /09 Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

3 Beneficjentem Projektu jest Gmina Lubomierz,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Beneficjentem Projektu jest Gmina Lubomierz, wykonawcą Międzynarodowe Centrum Partnerstwa PARTNERS NETWORK w Krakowie Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Cel główny Projektu Aktywna integracja poprzez zbudowanie trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy jako podstawowego warunku przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy Lubomierz. Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Cele szczegółowe Włączenie mieszkańców w proces decyzyjny w zakresie planowania procesu rozwoju Gminy, Wsparcie lokalnej społeczności poprzez zaspokojenie potrzeb samorealizacji i przynależności, Przeciwdziałanie procesom marginalizacji, Budowanie więzi partnerskich pomiędzy przedstawicielami sektorów; publicznego, gospodarczego i społecznego w procesie diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

6 Rodzaje wsparcia w Projekcie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Rodzaje wsparcia w Projekcie Działania zmierzające do: integracji społecznej mieszkańców na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego, rozwoju dialogu publiczno-społecznego na rzecz wzrostu gospodarczego jako warunku przeciwdziałania procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców. Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

7 Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubomierz, w tym
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Uczestnicy Projektu Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubomierz, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Lubomierz, Osoby zatrudnione na terenie Gminy Lubomierz, Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

8 Działania Konferencja promująca - lipiec Warsztat I –lipiec
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Działania Konferencja promująca - lipiec Warsztat I –lipiec Warsztat II - sierpień Warsztat III - wrzesień Warsztat IV - październik Konferencja podsumowująca. - listopad Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja WARSZTAT I Diagnoza usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy i Miasta Lubomierz w zakresie: Edukacji, Ochrony zdrowia, Pomocy społecznej, Bezpieczeństwa, Kultury i sportu, Infrastruktury społecznej Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja WARSZTAT II Diagnoza obszarów gospodarczych w Gminie i Mieście Lubomierz Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Rolnictwo, Podmioty gospodarcze (wytwórczość, usługi) Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

11 WARSZTAT III Podsumowanie diagnozy, kumulacja problemów społecznych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja WARSZTAT III Podsumowanie diagnozy, kumulacja problemów społecznych. Wypracowanie misji i wizji rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

12 WARSZTAT IV Wypracowanie celów strategicznych i założeń
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja WARSZTAT IV Wypracowanie celów strategicznych i założeń do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020, jako instrumentu wspomagającego proces przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

13 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Prezentacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 Wręczenie certyfikatów uczestnikom warsztatów Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bożena Pawłowicz Koordynator Projektu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bożena Pawłowicz Koordynator Projektu ; tel Gmina Lubomierz Lubomierz  Plac Wolności 1 tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167


Pobierz ppt "SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PROMUJĄCEJ PROJEKT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google