Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU"— Zapis prezentacji:

1 UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
Edukacja, aktywizacja, integracja osób starszych

2 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
2011

3 ROZWÓJ UTW 1973 Tuluza Francja powstaje 1-szy UTW - twórca prof. Pierre Vellas powstanie Międzynarodowego stowarzyszenia UTW- AIUTA szy UTW w Polsce Warszawa założycielka prof. Halina Szwarc UTW- Program PAFW UTW Baza danych Federacji ok.300 UTW

4 2011r. – 300 UTW PONAD 100 TYS. SŁUCHACZY

5 SŁUCHACZE- STUDENCI UTW
Kobiety i mężczyźni Osoby powyżej 45 r. życia Emeryci, renciści, bezrobotni, osoby w wieku przedemerytalnym Ukończona szkoła średnia

6 STANDARDY UTW Ścisły związek z uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym Wykładowcy akademiccy i specjaliści z różnych dziedzin, lektorzy, instruktorzy Programy edukacyjne semestralne w roku akademickim Rada programowa Samorząd słuchaczy

7 ROLA UTW Rozwój wiedzy, nabywanie nowych umiejętności, rozbudzanie nowych zainteresowań Podnoszenie świadomości uczenia się przez całe życie Satysfakcjonujące wypełnianie czasu wolnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Integracja społeczna: z grupą rówieśniczą, relacje międzypokoleniowe Upowszechnianie nowego podejścia do starzenia się, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

8

9

10 RODZAJE UTW UTW w uczelniach wyższych
Samodzielne stowarzyszenia i fundacje UTW z patronatem uczelni wyższych UTW w innych stowarzyszeniach UTW w jednostkach organizacyjnych samorządu – w centrach kultury, bibliotekach, centrach kształcenia ustawicznego itp.

11 FORMY DZIAŁANIA UTW EDUKACJA- wykłady, seminaria, warsztaty, lektoraty języków obcych, kursy informatyczno-komputerowe, zajęcia ruchowe, publikacje, AKTYWIZACJA – współpraca z instytucjami, samorządem lokalnym i regionalnym, NGO, mediami INTEGRACJA – spotkania, imprezy, wzajemna pomoc, wolontariat

12 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UTW
2007 KRAKOW powstanie Federacji UTW Cele: konsolidacja środowiska UTW, wsparcie i pomoc dla UTW, reprezentacja w kontaktach z władzami, prezentowanie problemów osób starszych na forum publicznym

13 INICJATYWY FEDERACJI UTW
Akademia Lidera UTW- programy szkoleniowe dot. zarządzania UTW, pozyskiwania dotacji, PR, współpracy z samorządem lokalnym Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój i w Nowym Sączu( 2009,2010 i )

14 INICJATYWY FEDERACJI UTW
Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW – Łazy – Jura Krakowsko-Częstochowska –impreza cykliczna Regionalne konferencje UTW we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich- Raport „Przestrzeganie praw osób starszych w Polsce”

15 INICJATYWY FEDERACJI UTW
Małopolskie Forum UTW – Kraków Europejski Rok Wolontariatu 2011 Wolontariat Seniorów – Warszawa Rok 2012 – Rokiem UTW w Polsce Kongres UTW w Warszawie i inne imprezy

16 UTW PATRONAT NAUKOWY PATRONAT ORGANIZACYJNY WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
UCZELNIE WYŻSZE INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE NAUKOWCY SAMORZĄD TERYTORIALNY INSTYTUCJE KULTURY, OŚWIATY INSTYTUJE POMOCY SPOŁ. PFRON INSTYTUCJE RYNKU PRACY UTW WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA KRAJOWA NGO PODMIOTY GOSPODARCZE INDYWIDUALNI SPONSORZY UTW NGO - MIĘDZYNARODOWE INNE PODMIOTY

17 UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
Wyzwania: Utworzenie systemowych rozwiązań włączenia osób starszych do kształcenia ustawicznego Podejmowanie działań przeciw wykluczeniu cyfrowemu starszego pokolenia Utworzenie szerokiej koalicji na rzecz starzejącego się społeczeństwa

18 UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
SEKRETARIAT Federacji UTW Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18 Tel/fax www. federacjautw. pl

19 UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
Dziękuję za uwagę WIESŁAWA BORCZYK Prezes Stowarzyszenia Sądecki UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW


Pobierz ppt "UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google