Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszek Skalny Kraków, dnia 29 marca 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszek Skalny Kraków, dnia 29 marca 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Leszek Skalny Kraków, dnia 29 marca 2007 r.
TARNOWSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY Leszek Skalny Kraków, dnia 29 marca 2007 r.

2 Utworzony został r. TPNT – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu zapewnienia współpracy oraz przepływu wiedzy i wysoko zaawansowanych technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami. Misja - rozwój regionu tarnowskiego poprzez stworzenie dogodnych warunków dla partnerskiej współpracy nauki i gospodarki prowadzących do powstawania i rozwoju przedsięwzięć opartych na nowoczesnych technologiach. Cel - aktywizacja rozwoju społeczno-gospodarczego regionu tarnowskiego poprzez wspieranie przedsiębiorczości, innowacji i transferu wysoko zaawansowanych technologii. Koncepcja TPNT wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 oraz Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego

3 W skład TPNT wchodzą: Wszechnica Edukacyjna, Tarnowski Inkubator Przedsiębiorczości, Zespół Informatyczny Oferta TPNT obejmuje: zapewnienie opieki naukowej wdrażanym w Parku projektom technologicznym, zapewnienie specjalistycznego doradztwa, konsultacji, organizację szkoleń, kursów, konferencji i kongresów, wspomaganie transferu nowoczesnych technologii z sektora nauki do gospodarki, wynajmem powierzchni biurowo – usługowych i szkoleniowo – konferencyjnych (ok m2), objęcie przedsiębiorców programem promocji. Uzupełnieniem bogatej oferty TPNT są usługi okołobiznesowe świadczone przez TARR S.A. w ramach Centrum Funduszy Pomocowych. Lokatorzy TPNT powinni mieć na celu osiągnięcie efektów gospodarczych poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

4 Rada Naukowa TARR S.A. Organ konsultacyjno – doradczy Skład Rady stanowią przedstawiciele instytucji sektora nauki i gospodarki, władz lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu, świadczących usługi dla innowacyjnych firm w szczególności przedstawiciele instytucji - partnerów TPNT (13 osób) Kompetencje Rady Naukowej TARR S.A.: wyznaczanie kierunków rozwoju TPNT oraz zgłaszanie propozycji projektów, które mogą być realizowane w TPNT, opiniowanie podmiotów i projektów starających się o przyjęcie do TPNT, nadzór merytoryczny nad wyborem i realizacją projektów wdrażanych w TPNT, ocena sprawozdań z działalności TPNT i wdrażanych w nim projektów, merytoryczny wkład w przygotowanie i prowadzenie kongresów, konferencji i innych multi - dyscyplinarnych spotkań organizowanych przez Zarząd TARR S.A., wydawanie opinii w sprawach istotnych dla funkcjonowania TPNT, opiniowanie zmian Regulaminu Funkcjonowania TPNT, inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współpracy na rzecz rozwoju TPNT.

5 TARR S.A. zawarła następujące porozumienia dotyczące współpracy na rzecz rozwoju Parku:
Przedstawiciele świata nauki: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedstawiciel przedsiębiorstw: Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. Terenowy Bank Danych – Polska S.A. Przedstawiciele lokalnych władz: Gmina Miasta Tarnowa

6 Dziękuję za uwagę. Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szujskiego Tarnów Tel Leszek Skalny Dyrektor Tarnowskiego Parku Naukowo – Technologicznego Tel


Pobierz ppt "Leszek Skalny Kraków, dnia 29 marca 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google