Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne to dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi prowadzona w celu uzyskania opinii na temat wprowadzanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne to dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi prowadzona w celu uzyskania opinii na temat wprowadzanych."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne to dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi prowadzona w celu uzyskania opinii na temat wprowadzanych przez administrację rozwiązań. Konsultacje społeczne służą uspołecznieniu procesu podejmowania ważnych dla społeczeństwa decyzji.

2 UCHWAŁA O TRYBIE I ZASADACH PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W celu inicjowania dialogu społecznego w Częstochowie od lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy wdrażany jest projekt, którego efektem będzie wspólne z mieszkańcami przygotowanie projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. Budowa dialogu społecznego poprzez propagowanie konsultacji społecznych jest sposobem skutecznej integracji różnych środowisk, stanowi również zasadniczy element budowania kapitału społecznego. W części szkoleniowo-warsztatowej projekt realizowany jest wspólnie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej.

3 CELE PROJEKTU Projekt obejmuje:
1. Stworzenie platformy internetowej umożliwiającej mieszkańcom aktywne uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych. 2. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych dla pracowników UMC, jednostek podległych i przedstawicieli Rad Dzielnic. 3. Przeprowadzenie wzorcowej konsultacji społecznej - wspólne przygotowanie z mieszkańcami projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie. 4. Przygotowanie aktów prawnych dotyczących zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Urzędzie Miasta Częstochowy.

4 ETAP I PROJEKTU Budowa interaktywnej platformy internetowej
Platforma internetowa umożliwi wydziałom prowadzącym konsultacje np.: RM, IZ, MZDiT, MPUP, OŚR,GK,MN,ES,KP zamieszczanie informacji o swoich działaniach w tym zakresie. Przedstawiciele Rad Dzielnic po uwierzytelnieniu mogą w zakładce „aktualności” na bieżąco informować o istotnych dla mieszkańców sprawach. W serwisie zamieszczane są informacje i materiały dotyczące wszystkich konsultacji społecznych w Częstochowie. Platforma umożliwi również informowanie społeczności lokalnej o planowanych inwestycjach miejskich, konsultowanie i wymianę opinii, prowadzanie badań i sondaży.

5 ETAP II PROJEKTU Przeprowadzenie szkoleń dla urzędników, pracowników jednostek i spółek miejskich oraz przedstawicieli Rad Dzielnic w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Osoby uczestniczące w szkoleniu zyskały umiejętności w zakresie różnych form i metod konsultacji, właściwego stosowania narzędzi używanych w tym procesie oraz umiejętnego planowania i prowadzenia poszczególnych etapów konsultacji społecznych. Trenerzy Edyta Widawska (PIMIS), Zbigniew Wieczorek (PIMIS), Agata Wierny UMC

6 ETAP III PROJEKTU Zorganizowanie wzorcowej konsultacji społecznej przy współudziale wykwalifikowanych moderatorów (warsztaty). W zakres powyższych działań wchodzi przygotowanie materiałów i zamieszczenie ich na platformie internetowej, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, organizacja spotkania z mieszkańcami. Tematem wzorcowej konsultacji jest przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych w Częstochowie.

7 ANKIETA O tym, jak mają przebiegać konsultacje społeczne w Częstochowie, powinni zdecydować częstochowianie. Kwestionariusz ankiety znajdujący się się na stronach serwisu pomoże w przygotowaniu projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania w naszym mieście konsultacji społecznych, który spełni oczekiwania mieszkańców Częstochowy. Kwestionariusz ankiety można również wypełnić w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach dyżurowania przedstawicieli Rad) lub w Urzędzie Miasta Częstochowy na parterze w informacji ogólnej w budynku przy ul. Śląskiej 11/13. Informujemy, że ankieta jest anonimowa. Pełne i szczere odpowiedzi umożliwią w przyszłości stworzenie uchwały Rady, dzięki której najważniejsze dla miasta decyzje będą podejmowane w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami. Informacje dotyczące projektu uzyskać można w UMC w pokoju nr 135 w godzinach pracy urzędu. Kontakt: Dominik Kabus, Agata Wierny Tel

8 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 16 kwietnia szkolenie dla pracowników UMC (25 osób), 19 i 21 kwietnia szkolenia dla przedstawicieli Rad Dzielnic (4 szkolenia dla grup 25 osobowych), 22 kwietnia dystrybucja ankiet, (strona siedziby Rad Dzielnic, UMC) ; 28 kwietnia promocja akcji na stronach: i w lokalnych mediach, 24 maj zakończenie możliwości wypełniania ankiet, opracowanie wypełnionych ankiet, 8 czerwiec podsumowujące projekt spotkanie konsultacyjne w Sali Sesyjnej UMC, 8-18 czerwiec opracowanie projektu uchwały o trybie i zasadach przeprowadzania konsultacji społecznych. Informacja o wynikach konsultacji, 28 czerwiec Sesja Rady Miasta Częstochowy.

9 PODSTAWY PRAWNE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego przyjętych w dokumencie programowym Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 roku. Podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych są ustawy: - z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; - z 27 kwietnia roku, ochrona środowiska; - z 27 marca 2003 roku, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; - z 3 października roku, udostępnianie informacji o środowisku.

10 CELE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
- doprowadzenie do tego, iż poinformowana większość lokalnej społeczności uznaje podjęte decyzje i udziela im wsparcia, - równoważenie interesów społecznych, - przygotowanie lepszych jakościowo rozwiązań poprzez uzyskanie szerszej i wielowymiarowej wiedzy na temat konsultowanych problemów, - uzupełnienie tradycyjnych form kontroli administracji publicznej.

11 SKUTKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
zwiększenie jakości decyzji zmniejszenie kosztów i opóźnień budowanie zgody, zaufania i poczucia wspólnoty zapobieganie konfliktom społecznym osiągnięcie wiarygodności i uzyskanie legitymizacji społecznej dla podjętej decyzji rozłożenie odpowiedzialności – współodpowiedzialność edukacja lokalnej społeczności i jej liderów stworzenie pozytywnego wizerunku społeczności lokalnej


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne to dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej z partnerami społecznymi prowadzona w celu uzyskania opinii na temat wprowadzanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google