Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie 10 lat funkcjonowania ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Od początku swojego istnienia Samorząd Województwa współpracuje z organizacjami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie 10 lat funkcjonowania ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Od początku swojego istnienia Samorząd Województwa współpracuje z organizacjami."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie 10 lat funkcjonowania ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Od początku swojego istnienia Samorząd Województwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Znaczenie współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi nabrało znaczenia wraz z wejściem w życie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2003 roku, która to stworzyła podstawy prawne i procedury takiego partnerstwa. Oprócz ustawy OPP podstawą programową wszelkich działań podejmowanych przez Województwo Małopolskie jest Strategia Rozwoju WM na lata , Wieloletni program współpracy na lata oraz roczne Programy współpracy. Od 1999 r. Województwo Małopolskie, przekazało ponad 130 mln zł na wsparcie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert. Województwo Małopolskie przekazuje również środki finansowe organizacjom pozarządowym w ramach innych programów tj.: "Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa"; Program INTERREG IVC, PO KL, MRPO, PROW oraz inne. W ramach współpracy pozafinansowej Województwo Małopolskie podejmuje szereg przedsięwzięć i inicjatyw, mających na celu promocję działalności sektora pozarządowego w Małopolsce, oraz zwiększenie udziału NGO w realizację zadań publicznych, na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego oraz wolontariatu. Do najważniejszych przedsięwzięć należą: Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych , Małopolska Rada Pożytku Publicznego, Kampania 1% - promująca ideę odpisu 1 % podatku na rzecz małopolskich organizacji , Nagroda AMICUS HOMINUM dla osób czyniących dobro oraz KRYSZTAŁY SOLI dla najlepszych organizacji pozarządowych. Dr Andrzej Bulzak Radny Województwa Małopolskiego Członek Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji

2 Od początku swojego istnienia Samorząd Województwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Znaczenie współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi nabrało znaczenia wraz z wejściem w życie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w 2003 roku, która to stworzyła podstawy prawne i procedury takiego partnerstwa. Oprócz ustawy OPP podstawą programową wszelkich działań podejmowanych przez Województwo Małopolskie jest Strategia Rozwoju WM na lata , Wieloletni program współpracy na lata oraz roczne Programy współpracy. Od 1999 r. Województwo Małopolskie, przekazało ponad 130 mln zł na wsparcie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert. Województwo Małopolskie przekazuje również środki finansowe organizacjom pozarządowym w ramach innych programów tj.: "Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa"; Program INTERREG IVC, PO KL, MRPO, PROW oraz inne. W ramach współpracy pozafinansowej Województwo Małopolskie podejmuje szereg przedsięwzięć i inicjatyw, mających na celu promocję działalności sektora pozarządowego w Małopolsce, oraz zwiększenie udziału NGO w realizację zadań publicznych, na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego oraz wolontariatu. Do najważniejszych przedsięwzięć należą: Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych , Małopolska Rada Pożytku Publicznego, Kampania 1% - promująca ideę odpisu 1 % podatku na rzecz małopolskich organizacji , Nagroda AMICUS HOMINUM dla osób czyniących dobro oraz KRYSZTAŁY SOLI dla najlepszych organizacji pozarządowych. Strategy for Malopolska 2011 – 2016

3 Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie
Co zmieniła ustawa ? Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie 2003 – 2013 programy współpracy wolontariat, profesjonalizacja III sektora 1 % podatku na NGO inicjatywa lokalna konsultacje społeczne rady pożytku publicznego Najważniejszą kwestią w ustawie o pożytku jest uregulowanie relacji organizacji pozarządowych z administracją – zwłaszcza samorządową i nazwanie jej współpracą. Ustawa zmieniła pozycję organizacji obywatelskich. Takie działania jak wymiana informacji, konsultacje społeczne, rady pożytku publicznego czy inicjatywa lokalna są jedną z form współpracy z NGO. Ustawa wprowadziła również inne, ważne dla organizacji instrumenty współpracy, przede wszystkim finansowej. Ustawa zobowiązała samorządy do przekazywania organizacjom środków publicznych w drodze konkursowej na ważne społecznie projekty. Program współpracy - Ustawa zobowiązuje również samorząd do tworzenia i konsultowania z lokalnymi organizacjami rocznych programów współpracy, które regulują współpracę tych dwóch sektorów. Rok po wejściu w życie ustawy ten obowiązkowy dokument uchwaliło niespełna 50% samorządów, w ubiegłym roku (2012) - prawie 90%. 2. Inną kwestią, która reguluje ustawa są same organizacje pozarządowe i ich prawa tj. wolontariat, status OPP czy możliwość odpisu 1 % podatku na NGO

4 Najważniejszą kwestią w ustawie o pożytku jest uregulowanie relacji organizacji pozarządowych z administracją – zwłaszcza samorządową i nazwanie jej współpracą. Ustawa zmieniła pozycję organizacji obywatelskich. Takie działania jak wymiana informacji, konsultacje społeczne, rady pożytku publicznego czy inicjatywa lokalna są jedną z form współpracy z NGO. Ustawa wprowadziła również inne, ważne dla organizacji instrumenty współpracy, przede wszystkim finansowej. Ustawa zobowiązała samorządy do przekazywania organizacjom środków publicznych w drodze konkursowej na ważne społecznie projekty. Program współpracy - Ustawa zobowiązuje również samorząd do tworzenia i konsultowania z lokalnymi organizacjami rocznych programów współpracy, które regulują współpracę tych dwóch sektorów. Rok po wejściu w życie ustawy ten obowiązkowy dokument uchwaliło niespełna 50% samorządów, w ubiegłym roku (2012) - prawie 90%. 2. Inną kwestią, która reguluje ustawa są same organizacje pozarządowe i ich prawa tj. wolontariat, status OPP czy możliwość odpisu 1 % podatku na NGO Strategy for Malopolska 2011 – 2016

5 Wolontariat Uregulowano zasady wolontariatu tj. zawieranie pisemnego porozumienia, ubezpieczenia wolontariusza i przygotowania zaświadczenia o wykonywaniu pracy 55 % stowarzyszeń i fundacji korzysta ze wsparcie wolontariuszy po kilkuletnim kryzysie powoli odradza się zainteresowanie wolontariatem w Polsce najczęściej w wolontariat angażują się osoby z wyższym wykształceniem oraz uczniowie i studenci Województw o Małopolskie promuje ideę wolontariatu m.in.: poprzez otwarty konkurs ofert z dziedziny promocji i organizacji wolontariatu oraz konkurs Amicus Hominum. Ustawa o pożytku wprowadziła do polskiego systemu prawnego pojęcie wolontariatu. Uregulowano zasady wolontariatu tj. zawieranie pisemnego porozumienia, ubezpieczenia wolontariusza i przygotowania zaświadczenia o wykonywaniu pracy. 55 % stowarzyszeń i fundacji korzysta ze wsparcie wolontariuszy. Według badań Fundacji Batorego z 2013 r. 62% Polaków godzi się pracować za darmo na rzecz lokalnej społeczności. najczęściej w wolontariat angażują się osoby z wyższym wykształceniem oraz uczniowie i studenci Województw Małopolskie promuję ideę wolontariatu m.in.: poprzez otwarty konkurs ofert z dziedziny promocji i organizacji wolontariatu oraz konkurs Amicus Hominum.

6 Dynamika III sektora W ciągu 10 lat ( ) liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych wzrosła o ponad 100 % Polska Małopolska Dynamika liczby organizacji pozarządowych Dobrej ilustracji dynamiki organizacji pozarządowych w Małopolsce dostarcza analiza rejestru REGON. Należy jednak pamiętać, że jest to spis organizacji zarejestrowanych, a nie liczby rzeczywiście działających organizacji. W ciągu 10 lat (od 2002 do 2012) liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych wzrosła o ponad 100 % W całym kraju z (2002) do (2012) W Małopolsce z (2002) do (2012)

7 1 % podatku na NGO Ustawa umożliwiła podatnikom przekazywanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Województwo Małopolskie od kilku lat realizuję Kampanię 1 % – poświęconą popularyzacji mechanizmu odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego  Z roku na rok coraz więcej podatników i więcej środków finansowych w ramach odpisu 1 % podatku jest przekazywanych na organizacje pozarządowe Odpis 1% podatku społecznie staje się popularny Ustawa pozwoliła zwykłym obywatelom na przekazanie 1% podatku. W 2012 roku zdecydowało się na to ponad 11 mln osób, a środki z 1% trafiły do blisko 7 tys. organizacji, czyli do większości uprawnionych podmiotów. Łączna pozyskana kwota wyniosła ponad 450 mln zł. Województwo Małopolskie W 2012 roku odbyła się V edycja kampanii popularyzującej ideę odpisu 1% podatku na rzecz małopolskich organizacji pożytku publicznego pod hasłem "Twój 1% to siła Małopolski”. W 2012 roku Małopolanie przekazali na rzecz OPP  zł, w tym zł na organizacje pożytku publicznego w regionie.

8 Inicjatywa Lokalna Ustawa umożliwiła mieszkańcom lokalnych społeczności podejmowanie działań z pomocą władz w najbliższym otoczeniu. Sejmik Województwa Małopolskiego w 2012 r. przyjął uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Ustawa umożliwiła mieszkańcom lokalnych społeczności podejmowanie działań z pomocą władz w najbliższym otoczeniu. W dniu 24 września 2012 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę przyjmującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna jest jedną z dostępnych form współpracy przy realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku. Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej jest określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istotą tych działań jest wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywa lokalna jest więc z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej strony wspieraniem lokalnej energii i aktywności obywatelskiej. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętej przez Województwo Małopolskie uchwały, mieszkańcy Małopolski mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o realizację zadania publicznego.

9 Ustawa umożliwiła mieszkańcom lokalnych społeczności podejmowanie działań z pomocą władz w najbliższym otoczeniu W dniu 24 września 2012 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę przyjmującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna jest jedną z dostępnych form współpracy przy realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku. Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej jest określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Istotą tych działań jest wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywa lokalna jest więc z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej strony wspieraniem lokalnej energii i aktywności obywatelskiej. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętej przez Województwo Małopolskie uchwały, mieszkańcy Małopolski mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o realizację zadania publicznego. Strategy for Malopolska 2011 – 2016

10 Konsultacje społeczne
Ustawa wprowadziła również obowiązek konsultacji społecznych z sektorem pozarządowym Dzięki nowym zapisom organizacje pozarządowe mają możliwość wypowiedzenia się na temat ważnych spraw, które mają wpływ na życie mieszkańców. Sejmik Województwa Małopolskiego w 2010 r. przyjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Małopolską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej W 2012 roku Województwo Małopolskie skonsultowało z sektorem pozarządowym ponad 50 aktów prawnych, strategii, programów oraz innych ważnych dokumentów Ustawa wprowadziła również obowiązek konsultacji społecznych z sektorem pozarządowym Dzięki nowym zapisom organizacje pozarządowe mają możliwość wypowiedzenia się na temat ważnych spraw, które mają wpływ na życie mieszkańców. Sejmik Województwa Małopolskiego w 2010 r. przyjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Małopolską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Uchwała Nr XLVII/776/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 30 sierpnia 2010 roku. W 2012 roku Województwo Małopolskie skonsultowało z sektorem pozarządowym ponad 50 aktów prawnych, strategii, programów oraz innych ważnych dokumentów.

11 Małopolska Rada Pożytku Publicznego
W 2010 roku ustawa wprowadziła możliwość tworzenia wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego Małopolska Rada Pożytku Publicznego powstała w 2005 roku z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego, wyprzedzając tym samym zapisy z ustawy Rada była pierwszym tego typu zespołem w województwie, i jedna z pierwszych w kraju Rada jest zespołem o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi Obok konsultacji istotnym wyrazem współpracy partnerskiej może być włączanie przedstawicieli organizacji w prace rad pożytku publicznego. W 2010 roku ustawa wprowadziła możliwość tworzenia rad działalności pożytku publicznego Samorząd Województwa Małopolskiego na długo przed wprowadzeniem ustawy o pożytku, wyprzedzając tym samym zapisy z ustawy powołał do życia Małopolską Radę Pożytku Publicznego roku jako zespół o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi Rada II kadencji działa od 2009 roku Do tej pory odbyło się 15 posiedzeń Rady Rada debatowała ok. 50 godzin Zrealizowano ok. 10 spotkań dot. konsultacji społecznych z udziałem Rady W ramach rady działały 4 zespoły zadaniowe, łącznie 14 spotkań. Wraz z MRPP urząd zrealizował 4 Małopolskie Fora Organizacji Pozarządowych Obecna Rada Pożytku Publicznego w czerwcu kończy swoja czteroletnią kadencję. W najbliższym czasie (czerwiec / lipiec ) zostanie ogłoszony nabór na członków nowej rady. Serdecznie zapraszamy !

12 Małopolska Rada Pożytku Publicznego
Małopolska Rada Pożytku Publicznego Współpraca samorządu województwa z NGO W czasie trwania kadencji Rady, podejmowano szereg tematów i inicjatyw, mających na celu usprawnienie współpracy WM z NGO oraz promocję działalności sektora pozarządowego w Małopolsce, w tym zwiększenie udziału NGO w realizację zadań publicznych, na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego oraz wolontariatu. Podczas spotkań debatowano m.in.: o programach współpracy, budżecie, bazie komisji konkursowych, konsultacjach społecznych, Wieloletniej perspektywie współpracy III sektora z WM 

13 Małopolska Rada Pożytku Publicznego
Małopolska Rada Pożytku Publicznego Profesjonalizacja sektora pozarządowego Rada na swoich posiedzeniach oraz na Małopolskich Forach Organizacji Pozarządowych dyskutowała również na tematy związane z profesjonalizacją III sektora mi.in.: promocja organizacji pozarządowych, public relation w III sektorze, Wizerunek organizacji pozarządowych kampanie społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu a współpraca BIZNES – NGO, czy kwestie zw. z wolontariatem.

14 promocja organizacji pozarządowych, public relation w III sektorze,
Rada na swoich posiedzeniach oraz na Małopolskich Forach Organizacji Pozarządowych dyskutowała również na tematy związane z profesjonalizacją III sektora mi.in.: promocja organizacji pozarządowych, public relation w III sektorze, Wizerunek organizacji pozarządowych kampanie społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu a współpraca BIZNES – NGO, czy kwestie zw. z wolontariatem. Strategy for Malopolska 2011 – 2016

15 Małopolska Rada Pożytku Publicznego
Małopolska Rada Pożytku Publicznego Wieloletni Program współpracy z NGO , WM w 2012 roku przyjęło Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata , który jest dokumentem regulującym długofalowe kierunki współpracy WM z organizacjami pozarządowymi w pięcioletnim horyzoncie czasowym. Prace nad Wieloletnim programem rozpoczęły się we wrześniu 2011 r, kiedy to MRPP przeprowadziła analizę stanu trzeciego sektora w Małopolsce oraz powołała zespół zadaniowy. Zakończeniem prac zespołu zadaniowego było zorganizowanie Warsztatów dot. wieloletniego programu współpracy, na których wspólnie z MRPP, przedstawicielami NGO, radnymi SWM, pracownikami Urzędu oraz przedstawicielami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych stworzono wizję i cele szczegółowe, które stały się podstawą tego programu. Program został przyjęty w listopadzie 2012 r. po konsultacjach społecznych, w których wzięło udział ponad 200 organizacji pozarządowych. W ślad zapisów ustawy o pożytku i możliwości tworzenia Wieloletnich programów współpracy pomiędzy samorządem a NGO, WM w 2012 roku przyjęło Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata , który jest dokumentem regulującym długofalowe kierunki współpracy WM z organizacjami pozarządowymi w pięcioletnim horyzoncie czasowym. Prace nad Wieloletnim programem rozpoczęły się we wrześniu 2011 r, kiedy to MRPP przeprowadziła analizę stanu trzeciego sektora w Małopolsce oraz powołała zespół zadaniowy. Zakończeniem prac zespołu zadaniowego było zorganizowanie Warsztatów dot. wieloletniego programu współpracy, na których wspólnie z MRPP, przedstawicielami NGO, radnymi SWM, pracownikami Urzędu oraz przedstawicielami wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych stworzono wizję i cele szczegółowe, które stały się podstawą tego programu. Program został przyjęty w listopadzie 2012 r. po konsultacjach społecznych, w których wzięło udział ponad 200 organizacji pozarządowych.

16 Sytuacja Wolontariatu w Małopolsce
Małopolska Rada Pożytku Publicznego Rada doceniając wagę wolontariatu postanowiła utworzyć zespół ds. wolontariatu. Podczas spotkań rozmawiano na temat sytuacji wolontariatu w Małopolsce. Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji został opracowywany Raport – Wolontariat w Województwie Małopolskim, który jest swego rodzaju punktem wyjścia i kierunkiem działań mających na celu podkreślenie najważniejszych obszarów działania w zakresie rozwoju wolontariatu w Małopolsce. Raport został przedstawiony jako rekomendacja rady dla Zarządu Województwa Małopolskiego. Sytuacja Wolontariatu w Małopolsce Rada doceniając wagę wolontariatu postanowiła utworzyć zespół ds. wolontariatu. Podczas spotkań rozmawiano na temat sytuacji wolontariatu w Małopolsce. Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji został opracowywany Raport – Wolontariat w Województwie Małopolskim, który jest swego rodzaju punktem wyjścia i kierunkiem działań mających na celu podkreślenie najważniejszych obszarów działania w zakresie rozwoju wolontariatu w Małopolsce. Raport został przedstawiony jako rekomendacja rady dla Zarządu Województwa Małopolskiego.

17 Małopolska Rada Pożytku Publicznego Konsultacje społeczne
z udziałem członków Rady Zrealizowano kilkanaście spotkań dot. konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli Rady w większych miastach Małopolski.

18 Małopolska Rada Pożytku Publicznego
Małopolska Rada Pożytku Publicznego Przedstawiciele MRPP w innych zespołach i komisjach Przedstawiciele Rady uczestniczyli również w pracach zespołów i komisji tj.: Kapituła Amicus Hominum, Kapituła Kryształy Soli, Rada Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, komisja oceniająca projekt „Konserwator” Przedstawiciele Rady uczestniczyli również w pracach zespołów i komisji tj.: Kapituła Amicus Hominum, Kapituła Kryształy Soli, Rada Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, komisja oceniająca projekt „Konserwator”

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie 10 lat funkcjonowania ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Od początku swojego istnienia Samorząd Województwa współpracuje z organizacjami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google