Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego Powiatowy Urząd Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego Powiatowy Urząd Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

2 Gminy powiatu iławskiego LUBAWA, IŁAWA indywidualne gospodarstwa rolne
POWIAT IŁAWSKI Gminy powiatu iławskiego LUBAWA, IŁAWA indywidualne gospodarstwa rolne obecność specjalistycznych gospodarstw drobiarskich i mleczarskich SUSZ, KISIELICE, ZALEWO 29 wsi leży na terenach po byłych PGR-ach niska zdolność adaptacyjna do zmieniających się warunków gospodarowania tereny słabiej zagospodarowane niski stopień uprzemysłowienia wysoki poziom bezrobocia strukturalnego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

3 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
Filie urzędu: Lubawa, Kisielice, Susz, Zalewo liczba osób bezrobotnych: stopa bezrobocia: 12,9 % ( r.) Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu iławskiego: MOPS GOPS Iława MOPS GOPS Lubawa MGOPS Susz MGOPS Kisielice MOPS Zalewo Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Iławie krótka charakterystyka ośrodka, liczba klientów, podstawowe kierunki działania, świadczenia, Klub Integracji Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

5 Aspekty współpracy OPS – PUP
sytuacja na rynku pracy (rosnący udział wśród bezrobotnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) „wspólny klient” i komplementarność usług Standardy Usług Rynku Pracy „Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 – 2015” partnerstwo w projektach systemowych EFS PO KL, priorytet VII Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

6 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej przy opracowywaniu projektów systemowych
indywidualne spotkania robocze wymiana informacji na temat uczestników, form wsparcia, realizacji poprzednich projektów określenie roli partnera (urzędu pracy) w poszczególnych projektach zawarcie porozumień partnerskich ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej spotkanie grupowe (ośrodki pomocy społecznej, filie urzędu, doradca zawodowy, pośrednik pracy) Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

7 Szczegółowa ścieżka współpracy na przykładzie MOPS Iława
Spotkanie robocze przed przygotowaniem wniosku (informacja o klientach, kierunkach szkoleń, określenie zasad współpracy, ustalenie osób do kontaktu) Stworzenie projektu i przygotowanie porozumienia partnerskiego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

8 Projekt „Masz okazję – Pomóż sobie” główne cele projektu,
beneficjenci ostateczni, rodzaje proponowanego wsparcia, planowane efekty. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

9 Porozumienie partnerskie pomiędzy MOPS Iława a Powiatowym Urzędem Pracy
Zobowiązania stron: wymiana informacji o klientach, upowszechnianie informacji o ofertach pracy, poradnictwie zawodowym i szkoleniach, współpraca w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

10 pośrednictwo pracy dla beneficjentów projektu.
Porozumienie partnerskie pomiędzy MOPS Iława a Powiatowym Urzędem Pracy rola partnera: świadczenie w formie nieodpłatnej usług doradcy zawodowego i lidera Klubu pracy, promocja projektu, pośrednictwo pracy dla beneficjentów projektu. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

11 Wyłonienie grupy potencjalnych uczestników
Wstępna lista osób długotrwale bezrobotnych (PUP Iława) Wybór uczestników i listy rezerwowej (MOPS Iława) Dostarczenie listy wybranych osób do pośredników pracy i doradców zawodowych (MOPS Iława) Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

12 Spotkanie organizacyjne z ośrodkami pomocy społecznej i filiami urzędu zorganizowane przez PUP Iława. przedstawienie informacji o realizowanych projektach wstępne omówienie harmonogramu działań ustalenie zasad przepływu i rodzaju informacji pomiędzy liderami projektów a partnerem określenie kolejnego terminu spotkania po podpisaniu umów o finansowanie projektów zaplanowanie działań na rok przyszły w ramach kolejnych projektów Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

13 Dziękujemy za uwagę Agata Steiner - Dembińska Adam Margalski
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie


Pobierz ppt "Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego Powiatowy Urząd Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google