Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry
ul. Wrocławska 41, Legnica tel.(076) , , fax (076) przygotował: Łukasz Żuber

2 Partnerstwo Doliny Środkowej Odry
Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Rok 2002 – powołanie Grupy Partnerskiej Partnerstwo obecnie liczy 40 członków: 20 gmin i powiatów i ich związków, 16 organizacji pozarządowych , 2 przedsiębiorstwa i 2 nadleśnictwa. Lokalizacja działań

3 Fundacja jako Lokalna Grupa Działania
Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym dnia przez 5 Fundatorów: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego ze Ścinawy Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG z Legnicy Stowarzyszenie Regionalne "Nadodrzański Zakątek" z Pęcławia Towarzystwo Turystyki Rowerowej CROSS z Wołowa Fundacja ma następującą strukturę: Zgromadzenie Fundatorów, Rade Fundacji, Zarząd, Komisję Rewizyjną. Do programu Leader+ z uwagi na ograniczenia dotyczące mieszkańców i wyłączające obszary miejskie przystąpiło 10 gmin z tego obszaru. Fundacja jako Lokalna Grupa Działania

4 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry
W skład Zarządu Fundacji wchodzi 6 osób, w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn: Andrzej Ruszlewicz – Prezes Zarządu – reprezentujący Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”, Stowarzyszenie Regionalne „Nadodrzański Zakątek”, Franciszek Pińczuk – Vice Prezes Zarządu – reprezentuje Polski Związek Wędkarski, Małgorzata Dyrda – Skarbnik – reprezentująca Urząd Gminy Malczyce, Barbara Tórz – członek Zarządu – reprezentująca Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, Anna Staworowska - członek Zarządu – reprezentująca Stowarzyszenie dla Powiatu ze Środy Śląskiej, Michał Krochta - członek Zarządu – reprezentujący Urząd Gminy Jemielno. * do końca 2006 roku do składu Zarządu zostanie dobrany jeden przedstawiciel sektora gospodarczego. W skład Rady jako organu otwartego przystępują kolejni partnerzy. Założono, że Rada Fundacji będzie miała podobny skład jak Partnerstwo Doliny Środkowej Odry.

5 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry
Misja Lokalnej Grupy Działania. „Jesteśmy grupą partnerów z terenu Doliny Środkowej Odry reprezentujących różne środowiska, których jednoczy wspólny cel jakim jest zrównoważony rozwój Doliny Środkowej Odry. Działamy w oparciu o aktywny, równoprawny i dobrowolny udział wszystkich partnerów angażując swoje najlepsze zasoby. Inicjujemy, wspieramy i integrujemy działania społeczności lokalnych. Wspierają nas instytucje pozarządowe, samorząd, biznes i media. Najważniejsze jest dla nas zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Środkowej Odry. Szczęśliwi ludzie nad piękną Odrą!”

6 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry
Fundacja ma na celu: Zrównoważony rozwój Doliny Środkowej Odry. Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich. Ochrona zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tego terenu. Rozwój turystyki, kultury fizycznej i sportu. Promocja produktów lokalnych i wspieranie drobnej przedsiębiorczości. Edukacja i podnoszenie wiedzy. Wspieranie lokalnych inicjatyw. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Integrowanie oraz budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców.

7 Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry
zapraszamy...


Pobierz ppt "Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry"

Podobne prezentacje


Reklamy Google