Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki europejskie dla UTW Dorota Górska. O czym powiem? Fundusze strukturalne UE dla Polski na lata 2007 - 2013 Inne środki gdzie i jak szukać dofinansowania?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki europejskie dla UTW Dorota Górska. O czym powiem? Fundusze strukturalne UE dla Polski na lata 2007 - 2013 Inne środki gdzie i jak szukać dofinansowania?"— Zapis prezentacji:

1 Środki europejskie dla UTW Dorota Górska

2 O czym powiem? Fundusze strukturalne UE dla Polski na lata 2007 - 2013 Inne środki gdzie i jak szukać dofinansowania?

3 Fundusze UE dla Polski na lata 2007 - 2013 67 mld EUR 85,6 mld EUR 108 mld EUR programy operacyjne NSRO / NSS

4 Struktura

5 Podział środków UE na programy operacyjne

6 Z tego interesujące dla UTW Regionalne Programy Operacyjne PO Kapitał Ludzki 16 mld EUR 9,7 mld EUR

7 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) Ogółem na granty 37,8 mln EUR (całość 41,5 mln EUR) 3 komponenty I Demokracja i społeczeństwo obywatelskie II Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój III Równe szanse i integracja społeczna Operatorzy I Fundusz Współpracy II i III Ecorys Koniec programu - 2010

8 FOP - Budżet projektu Minimalna wartość dotacji 5 000 EUR Maksymalna wartość dotacji 250 000 EUR Maksymalne dofinansowanie 90 % kosztów całkowitych projektu Wymagany wkład własny – minimalnie 10 % kosztów całkowitych projektu w tym min. 2% wkład finansowy

9 Szwajcarski Instrument Finansowy Od 2008? Obecnie robocze rozmowy 4 obszary działania: bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie dla reform; środowisko i infrastruktury; wsparcie sektora prywatnego; rozwój społeczny i ludzki Dla Polski 310 mln EUR Wsparcie od 60 do 85 % Projekty wybierane przez Szwajcarską Radę Federalną we współpracy z rządem kraju beneficjenta

10 Gdzie szukać pieniędzy? Blisko Daleko Najdalej

11 Gdzie szukać pieniędzy? Blisko Regionalne Programy Operacyjne PO KL komponent regionalny Daleko Programy krajowe, np. PO KL komponent centralny Fundusze Norweskie (FOP) Najdalej Programy Wspólnotowe, np. Grundtvig

12 Gdzie szukać pieniędzy? BLISKO Regionalne Programy Operacyjne PO KL komponent regionalny

13 RPO - PRIORYTETY badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość społeczeństwo informacyjne środowisko i jego ochrona, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych turystyka inwestycje w kulturę inwestycje w transport inwestycje energetyczne inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe) i poprawę warunków kształcenia, infrastrukturę uczelni wyższych inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną miasta i obszary zdegradowane

14 RPO - PRIORYTETY badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość społeczeństwo informacyjne środowisko i jego ochrona, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych turystyka inwestycje w kulturę inwestycje w transport inwestycje energetyczne inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe) i poprawę warunków kształcenia, infrastrukturę uczelni wyższych inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną miasta i obszary zdegradowane

15 RPO - BENEFICJENCI Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia Parki narodowe i krajobrazowe; Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia Jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury, instytucje prowadzące szkoły i placówki oświatowe Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe Kościoły, związki wyznaniowe Spółki wodne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Instytucje Otoczenia Biznesu, instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Przedsiębiorcy, MSP

16 RPO - BENEFICJENCI Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia Parki narodowe i krajobrazowe; Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia Jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury, instytucje prowadzące szkoły i placówki oświatowe Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe Kościoły, związki wyznaniowe Spółki wodne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Instytucje Otoczenia Biznesu, instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Przedsiębiorcy, MSP

17 PO KL - priorytety Komponent regionalny - 61% Rynek pracy otwarty dla wszystkich Rynek pracy otwarty dla wszystkich Promocja integracji społecznej Promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarki Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

18 Gdzie szukać pieniędzy? DALEKO Programy krajowe, np. PO KL komponent centralny Fundusze Norweskie (FOP)

19 PO KL - priorytety Komponent krajowy - 39% Zatrudnienie i integracja społeczna Zatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Wysoka jakość systemu oświaty Wysoka jakość systemu oświaty Szkolnictwo wyższe i nauka Szkolnictwo wyższe i nauka Dobre rządzenie Dobre rządzenie

20 FOP komponent I - Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Obszary tematyczne: A.Poszanowanie zasad demokracji B.Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych C.Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego

21 FOP komponent III - Równe szanse i integracja społeczna A.Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych B.Wsparcie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego C.Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności D.Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie E.Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej w obszarze integracji społecznej i równych szans

22 Gdzie szukać pieniędzy? NAJDALEJ Programy Wspólnotowe Grundtvig ENEA

23 Jak się do tego zabrać? działalność statutowa UTW? inne działania, jakie może prowadzić UTW tematy odbiorcy

24 Jak się do tego zabrać? dokumenty konkursowe wnioskodawcy obszary tematyczne inne kluczowe kwestie /zagadnienia

25 Zagadnienia horyzontalne rozwój lokalny równość szans kobiet i mężczyzn rozwój społeczeństwa informacyjnego zrównoważony rozwój innowacyjność, partnerstwo i współpraca międzynarodowa

26 Pomocne narzędzie http://www.bph.pl/pl/ue/wyszukiwarka

27 Dziękuję za uwagę! Prezentacja dostępna na stronie: www.utw.pl WAŻNE: Prezentacja oraz znak logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności są objęte prawem autorskim. Wykorzystanie fragmentów lub całości wymaga zgody Fundacji.


Pobierz ppt "Środki europejskie dla UTW Dorota Górska. O czym powiem? Fundusze strukturalne UE dla Polski na lata 2007 - 2013 Inne środki gdzie i jak szukać dofinansowania?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google