Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”"— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
Wierzawice 874, Leżajsk Tel ,

2 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami Obszar działania LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” usytuowany jest w północnej części województwa podkarpackiego. Do gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju należą sąsiadujące ze sobą: Gmina Leżajsk oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna. Gminy te przynależą do powiatu leżajskiego. Teren LGD sąsiaduje z następującymi gminami Adamówka, Grodzisko Dolne, Krzeszów, Kuryłówka, Leżajsk - miasto, Rakszawa, Sieniawa, Tryńcza, Żołynia, Jeżowe, Kamień, Sokołów Małopolski. Obszar LGD na tle województwa podkarpackiego Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

3 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
Łączny obszar objęty LSR ( ha) zajmuje ok. 1,92 % terenu województwa podkarpackiego. Zamieszkuje go ok osób, co odpowiada ok. 1,9 % populacji Podkarpacia. Ludność miejska liczy sobie 14,5 % mieszkańców obszaru LGD (6 037 osób), natomiast ludność wiejska 85,5 %. Obszar LGD obejmuje swym zasięgiem teren gminy wiejskiej (Leżajsk) i miejsko-wiejskiej (Nowa Sarzyna), charakteryzujące się bardzo wysokim stopniem spójności zarówno pod względem przyrodniczym, historycznym, kulturowym oraz ekonomicznym. Liczniejszą pod względem ludności jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna skupiająca mieszkańców, z czego stanowi ludność miejska. Wykaz gmin wchodzących w skład obszaru LGD wraz z identyfikatorami jednostki podziału administracyjnego kraju (JPTK) oraz typem gminy Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

4 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

5 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

6 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
Historia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy powstała z inicjatywy władz samorządowych Gminy Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W procesie tworzenia Lokalnej Grupy Działania udział brali przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego w/w gmin. W dniu 8 grudnia 2008 r. odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Leżajsk oraz z mieszkańcami Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na którym omawiano założenia programu Leader oraz procedurę zakładania lokalnej grupy działania. W spotkaniu ze strony Gminy Leżajsk wzięło udział 53 osoby, zaś ze strony Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.40 osób. Owocem tych spotkań stały się następujące akty. • Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/250/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy". • Uchwała Rady Gminy Leżajsk nr XXXI/200/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy". Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

7 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy" odbyło się 19 grudnia 2008 roku w siedzibie Parku Przemysłowego „Stare Miasto- Park" Sp. z o.o. w Wierzawicach (Wierzawice 874, Leżajsk) i uczestniczyło w nim 46 osób z terenu Gminy Leżajsk i Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Podstawowym zadaniem Zebrania Założycielskiego było założenie Stowarzyszenia, określenie jego siedziby, uchwalenie statutu oraz wybór Komitetu Założycielskiego. W skład LGD weszli reprezentanci trzech sektorów: społecznego (Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, Kluby Sportowe, osoby fizyczne), publicznego (urzędy gmin, domy kultury, szkoły, biblioteki, sołtysi) i gospodarczego (drobni przedsiębiorcy, agroturystyka, gastronomia). Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

8 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
Zarząd L.p. Imię i Nazwisko Funkcja pełniona w Zarządzie 1 Bolesław Pawlus Prezes Zarządu 2 Robert Skwara Wiceprezes Zarządu 3 Anna Maciąg Skarbnik 4 Tomasz Kida Członek Zarządu 5 Sylwia Rychlak Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

9 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
W dniu roku została podpisana umowa na realizację działań w ramach programu Leader w Programie Rozwojów Obszarów Wiejskich (PROW) na lata Na realizację działań w ramach operacji: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zaplanowano w latach 2009 – 2015 łączną kwotę ,00 zł. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

10 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
Dodatkowo złożono dwa wnioski do na dotację do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 1. Kapitał ludzki działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, Nazwa projektu: Nasza wieś jest na sześć, Obszar realizacji gmina Nowa Sarzyna sołectwa Łętownia, Gościniec i Majdan Łętowski, Okres realizacji kwota dotacji PLN 2. Kapitał ludzki działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Nazwa projektu: Z nowym rokiem wspólnym krokiem - projekt reintegracji wsi Łętownia. Okres realizacji kwota dotacji PLN. Oba projektu zostały złożone w terminie i są w okresie rozpatrywania. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”

11 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”
Adres Wierzawice 874, Leżajsk telefon do kontaktu: Rychlak Sylwia członek zarządu ,  958 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Regionu Sanu i Trzebośnicy Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Regionu Sanu i Trzebośnicy”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google