Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego woj. śląskiego Rybnik 27 czerwca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego woj. śląskiego Rybnik 27 czerwca 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego woj. śląskiego Rybnik 27 czerwca 2013

2 Podstawowe informacje Okres realizacji: 01.11.2012 – 31.07.2015 Lider: Stowarzyszenie CRIS Partnerzy: -Urząd Miasta Rybnik, Starostwo Powiatowe w Rybniku, -Urząd Miasta Żory/Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, -Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., -Starostwo Powiatowe w Raciborzu, -Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

3 Cele projektu Cel główny - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z Subregionu Zachodniego woj. śląskiego.

4 Co to PES i dlaczego? W śląskim jest 10 ZAZ, 8 CIS, 67 spółdzielni pracy, 49 spółdzielni socjalnych, 15 spółdzielni inwalidów, 2 spółdzielni niewidomych, 55 WTZ oraz niespełna 10 tyś stowarzyszeń i fundacji w naszym subregionie 3 ZAZ, 0 CIS!, 3 spółdzielnie socjalne, wskaźnik stowarzyszeń i fundacji wynosi 17,88 na 10 tyś mieszkańców przy średniej dla województwa 20,84

5 Słowo o organizacjach Stowarzyszenia i fundacje mogą prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, która nie jest działalnością gospodarczą Nie jest to związane ze statutem OPP ! Tylko około 15% organizacji prowadzi działalność odpłatną lub gospodarczą

6 Cele projektu Cele szczegółowe: Zwiększenie liczby aktywnych ekonomicznie PES w Subregionie Zachodnim woj. śląskiego. Wzmacnianie rozwoju nowych form PES - spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, CIS na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego.

7 Cele projektu Cele szczegółowe: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i funkcjonowania PES. Zapewnienie stabilności funkcjonowania OWES z Subregionu Zachodniego woj. śląskiego.

8 Odbiorcy działań Przedstawiciele PES Osoby pracujące i studiujące Instytucje rynku pracy, instytucje pomocy społecznej, administracja lokalna, przedsiębiorcy i media – tylko w zakresie promocji zatrudniania w ES i animacji

9 Realizacja projektu Usługi doradcze i szkolenia dla PES oraz osób i instytucji zainteresowanych ekonomią społeczną.

10 Realizacja projektu Rozszerzone i indywidualne wsparcie doradczo-szkoleniowe przygotowujące do działalności w obszarze ekonomii społecznej. Dla zainteresowanych założeniem/przystąpieniem /zatrudnieniem w spółdzielniach socj. dostępne będzie wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i doradców specjalistycznych (z obszaru zależnego od specyfiki przedsięwzięcia).

11 Realizacja projektu Wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych Planuje się przyznać środki finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielniach socj. 3 podmiotom (15 dotacji po 20 tys. zł/osobę). Dostępne będzie także wsparcie pomostowe (6 m-cy lub przedłużone 12 m-cy). Proces będzie wspierał i nadzorował indywidualny opiekun, który dla każdego uczestnika opracuje indywidualny program edukacyjny.

12 Realizacja projektu Planujemy nabór na sierpień/wrzesień Partner Odpowiedzialny ŻCOP

13 Realizacja projektu Każda powstała w projekcie spółdzielnia socjalna weźmie udział w przygotowaniu planu, mającego na celu wzrost jej rynkowego potencjału – pozyskiwanie klientów i/lub zwiększanie zysków. Każda spółdzielnia będzie miała do wykorzystania po 10 tys. zł na sprawdzenie założeń planu (np. badania marketingowe konkretnych produktów/usług) lub jego przetestowanie i wdrożenie (np. testy prototypów usług/produktów).

14 Animacja Lider projektu jest odpowiedzialny za budowanie i wspieranie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, w tym celu zorganizuje 36 spotkań dyskusyjnych Ważnym elementem projektu powiązanym z animacją są targi i portal internetowy

15 Piotr Masłowski piotr.maslowski@cris.org.plpiotr.maslowski@cris.org.pl Animator w projekcie Prezes stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS


Pobierz ppt "Projekt Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego woj. śląskiego Rybnik 27 czerwca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google