Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca partnerska na rzecz integracji społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca partnerska na rzecz integracji społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca partnerska na rzecz integracji społecznej
Janusz Wiśniewski Toruń, 02 marca 2009 r.

2 Sieć Ośrodków EFS działalność Ośrodków w Polsce od 2005 roku;
Docelowo 52 regionalne ośrodki na terenie całego kraju; Celem jest wspieranie rozwoju regionalnego, w szczególności w zakresie zwiększania potencjału kapitału ludzkiego, poprzez wsparcie osób i instytucji chcących skorzystać z szansy jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. promowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, informowanie o możliwościach wykorzystania środków Unii Europejskiej wspieranie potencjalnych beneficjentów szkoleniami i doradztwem animowanie inicjatyw lokalnych

3 Obszar działania bydgoski inowrocławski nakielski sępoleński świecki
m. Bydgoszcz bydgoski inowrocławski nakielski sępoleński świecki tucholski mogileński żniński aleksandrowski brodnicki chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki lipnowski m. Grudziądz m. Toruń m. Włocławek radziejowski rypiński toruński wąbrzeski włocławski

4 Odbiorcy działań Ośrodka
Priorytetowe grupy odbiorców: organizacje pozarządowe; szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne; wszystkie podmioty będące Beneficjentami/Projektodawcami projektów współfinansowanych z EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców; lokalnie działające podmioty, w szczególności Lokalne Grupy Działania, oraz grupy reprezentujące społeczności na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, nie posiadające doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.

5 Narzędzia pracy Ośrodka EFS

6 Działania na rzecz integracji społecznej
Aktywizacja środowisk lokalnych w celu budowania współpracy międzysektorowej, Facylitacja współpracy, Współpraca z istniejącymi grupami partnerskimi, Diagnozowanie potrzeb, definiowanie obszarów problemowych i ich skali, analiza potencjału, mocnych i słabych stron, planowanie celów i działań w oparciu o zasoby i wspólne możliwości Partnerów, Inicjowanie i wspieranie procesu „od pomysłów do projektów” z wykorzystaniem dobrych praktyk, Proces poszukiwania możliwości współpracy partnerskiej, Sektor pozarządowy jako partner w realizacji zadań z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

7 Współpraca partnerska
Budowanie partnerstw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich jako narzędzia rozwoju lokalnego poprzez przygotowywanie i realizację projektów, w tym EFS; międzysektorowe porozumienia powiatowe; lokalne sieci partnerskie na poziomie gmin; sieci/porozumienia branżowe - np. edukacyjne; koalicje sektorowe - np. organizacji pozarządowych; Porozumienie Toruńskich Organizacji Pozarządowych Wsparcie powstawania partnerstw projektowych;

8 Współpraca partnerska
Partnerstwa zadaniowe: inicjowane na poziomie powiatu, grupy robocze: PUP, PCPR, OPS, NGO, analiza problemów i potrzeb grup docelowych, wymiana informacji nt. form wsparcia w projektach własnych instytucji/organizacji, strategie realizacji projektów, przedsięwzięcia projektowe w obszarze aktywnej polityki rynku pracy i aktywnej integracji klientów PUP, PCPR, OPS, NGO: na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcia osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, osób starszych wychowanków placówek itp.,

9 Rola beneficjenta?

10 87-100 Toruń, Plac Św. Katarzyny 9
Animacja - partnerstwa lokalne i doradztwo: Janusz Wiśniewski Punkt informacyjny Joanna Kulwicka Doradztwo Aleksandra Kalocińska Szkolenia Łukasz Rybacki


Pobierz ppt "Współpraca partnerska na rzecz integracji społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google