Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 1/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów Krzysztof Grysa Wyższa Szkoła Handlowa, Politechnika Świętokrzyska

2 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 2/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Kielce dobre miejsce… …ale biedne. Na 106 312 podmiotów REGON w roku 2006 tylko nieco ponad 900 zatrudniało 50 lub więcej pracowników, z czego ok. 200 to urzędy, szkoły, szpitale itp. 101 265 podmioty zatrudniało do 9 osób. W rzeczywistości funkcjonuje ok. połowa podmiotów REGON. W regionie raczej brak wiary w sukces. Nie nagłaśnia się dobrych wzorców…

3 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 3/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Stymulowanie przedsiębiorczości: Promowanie postaw przedsiębiorczych Finansowanie Wsparcie mentorskie Doradztwo Szkolenia Program całościowy: 1.Większe zainteresowanie tworzeniem własnych firm 2.Wzrost istniejących firm i łączenie się ich w klastry 3.Więcej miejsc pracy 4.Większe szanse na przetrwanie

4 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 4/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Promowanie postaw przedsiębiorczych Zupełnie możliwe, że przedsiębiorczość to dar u niektórych wrodzony. Zwykli ludzie, którzy chcą prowadzić swoje własne, dobre firmy mogą się tego zwyczajnie nauczyć. Ale wpierw muszą uwierzyć, że mogą. To uwierzyć" odbywa się zarówno na poziomie intelektualnym (jest to możliwe i ja mogę to zrobić) jak i emocjonalnym (to jest warte zrobienia). Potem muszą tego zechcieć - muszą widzieć że przedsiębiorczość jest ceniona, a nie traktowana z niechęcią i podejrzliwością. Działania związane z zachętą przedsiębiorczości obejmować powinny więc cztery elementy: 1) Rozpraszanie mitów 2) Promocja lokalnych bohaterów" - wzorów do osobowych 3) Indywidualna zachęta – przykład z Holandii 4) Informacja

5 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 5/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Finansowanie: Dostęp do finansowania jest nieodzowny dla wielu ludzi, w szczególności dla osób z biedniejszych grup i regionów. Ale nie tylko. Zewnętrzne finansowanie jest również bardzo ważne dla projektów o dużym potencjale zysku i dużym ryzyku. Całościowy program wspierania przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym (czy regionalnym) potrzebuje trzech typów finansowania: a) mikro-pożyczki (lub inne finansowanie początkowe małych firm) b) venture capital c) aniołowie biznesu

6 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 6/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Mikro-pożyczki Z grubsza rzecz biorąc, można przyjąć, że mikro-pożyczki powinny wahać się pomiędzy wartością tygodniowych i dziesięciotygodniowych zarobków. W Polsce można by przyjąć przedział od 500 do 5000 PLN. Teraz mamy fundusze UE i programy operacyjne. W USA mikropożyczki zwykle są zabezpieczone systemem wzajemnych gwarancji: pożyczkobiorcy są łączeni w cztero- lub pięcioosobowe grupy których członkowie są solidarnie odpowiedzialni za wszystkie pożyczki. Ma to ogromne znaczenie dla programów adresowanych do środowisk ubogich czy zmarginalizowanych, gdzie roszczeniowe postawy i myślenie typu rząd powinien dać" ma często wpływ na sposób myślenia.

7 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 7/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Venture capital Venture capital to rozwiązanie dla ambitnych projektów mogących przynieść wysokie zyski, ale i stanowiących wysokie ryzyko. Podstawowy problem z wykorzystaniem jego na szczeblu lokalnym jest wysoki próg opłacalności tego typu inwestycji. Nie jest to bynajmniej łatwe, i to nie tylko w Polsce. Chociaż fundusze europejskie są obecnie w Polsce w centrum uwagi, to venture capital też może być bardzo użyteczny. Fundusze unijne wszystkiego nie załatwią, a jeszcze często wymagają wkładu własnego - i dlatego venture capital może w Polsce często mieć podwójną wartość.

8 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 8/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Anioły biznesu Wypełniają lukę pomiędzy mikro-pożyczkami i venture capital. Są to zwykle byli menadżerowie i przedsiębiorcy, którzy mogą wnieść nie tylko pieniądze, ale także doświadczenie, wiedzę o prowadzeniu biznesu i kontakty. Istotnym czynnikiem wartym uwzględnienia w programach zachęty przedsiębiorczości jest fakt, że business angels w ogromnym stopniu polegają na sieci osobistych kontaktów. Powiedzmy sobie wyraźnie: inwestycja w czyjś biznes jest oparta na zaufaniu. Trudno się robi takie rzeczy z obcymi. Dlatego też ludzie z lokalnego środowiska są w znacznie lepszej pozycji do tego by stać się aniołami swojego podwórka". Nie tylko znają ludzi (lub mogą o nich łatwo zasięgnąć języka), ale też mogą łatwiej ocenić walory i wykonalność pomysłu.

9 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 9/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Wsparcie mentorskie Współpraca początkującego przedsiębiorcy z doświadczonym mentorem- doradcą jest bardzo skutecznym sposobem pomocy początkującym i szybko rosnącym firmom. Jak to działa? Jaką to ma wartość? Najprościej rzecz biorąc, mentorzy pomagają swoim podopiecznym osiągnąć klarowność myślenia, identyfikować wszystkie istotne kierunki działania. Czasem dzieje się to przez wskazanie kierunku (a pomyślałeś o...), czasem przez zadawanie pytań a co chcesz zrobić aby…, czasem przez rekomendacje. Przedsiębiorca czy innowator jest czasem w sytuacji, gdy ma poczucie, że już zebrał wszystkie elementy łamigłówki", ale jeszcze nie ma obrazka". Nawet dobra rozmowa z doświadczonym kolegą może ułatwić proces zestawiania elementów w całość". Mentorzy pozwalają na pokonanie niezdecydowania i szybsze podejmowanie decyzji przez osiągnięty wzrost pewności siebie osób podejmujących decyzje, gdyż jedną z największych barier do szybkiego podejmowania decyzji jest napięcie emocjonalne.

10 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 10/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Profesjonalne doradztwo O ile ogólne" doradztwo może być zapewnione przez konsultanta zatrudnionego przez władze lokalne, to trudno oczekiwać, by pomoc specjalistów od prawa, logistyki, wzornictwa przemysłowego czy marketingu była zapewniona za darmo. Ale można zrobić coś innego: podnieść efektywność funkcjonowania rynku doradczego małych przedsiębiorstw przez stworzenie systemu obniżającego koszty transakcyjne. Możliwe rozwiązanie: konsultant pracuje bezpłatnie z dwoma małymi początkującymi firmami tworząc sobie namacalny dowód efektywności działania, obiektywnie zweryfikowany i przedstawiony publicznie (np. w lokalnej gazecie i na stronie internetowej). Pozwoliłoby to konsultantom na budowanie swojej reputacji, a właścicielom firm na bezpłatne wypróbowanie doradców.

11 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 11/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Szkolenia Większość programów promocji przedsiębiorczości ogranicza się do dwóch typów działań szkoleniowych: 1. Sesji informacyjnych jak założyć własny biznes" i 2. Szkolenia jak pisać business plan" Wydaje się, że na obecnych rynkach szkolenia przedsiębiorców dwa istotne elementy są zaniedbane: Rozwój i ocena pomysłów na biznes. Informacja o alternatywnych sposobach finansowania biznesu. Edukacja finansowa, nawet księgowych rzadko idzie w tym kierunku. Wydaje się, że edukacja dla przedsiębiorczości zdominowana jest przez elementy o formalnym charakterze. O ile są one niezbędne, więcej uwagi poświęcić by można emocjonalnym, kreatywnym elementom. Wtedy uczestnicy szkoleń bez problemu sami dotrą do niezbędnych przepisów i narzędzi.

12 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 12/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Badania w regionie Badania w regionie prowadzone w latach 2006-2008 wskazały na wagę spotkań osobistych, rolę Internetu w wymianie informacji, znaczenie przychylności administracji i władz. Innowacyjność gospodarki regionu świętokrzyskiego jest na niskim poziomie i nie stanowi czynnika sprzyjającego jego konkurencyjności. Przeważają zjawiska negatywne, będące konsekwencją trudności gospodarczych i zaszłości historyczno-kulturowych. Nie bez znaczenia pozostaje również stale niewystarczająca aktywność władz samorządowych w dynamizowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności. Podstawowe wskaźniki poziomu innowacyjności regionów plasują Świętokrzyskie na słabych, ostatnich pozycjach. Najsilniej problemy te widoczne są w niskim poziomie nakładów na działalność B+R. Niezbędnym staje się stałe doskonalenie regionalnego systemu edukacji kształtującego w społeczeństwie postawy otwarte, innowacyjne i przedsiębiorcze, w tym tworzenie kultury innowacji.

13 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 13/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Badania w regionie - cd Współcześnie rozwój regionalny opiera się na synergii wewnętrznych i zewnętrznych czynników rozwoju, które uzupełniając się są podstawą podnoszenia innowacyjności regionu. Wydaje się, że województwo musi przykładać przede wszystkim uwagę do poszukiwania i wykorzystywania endogenicznych czynników rozwoju, tak by w konsekwencji lepiej wykorzystywać czynniki o charakterze egzogenicznym i tym samym umacniać przewagę konkurencyjną. Szczególnie dotyczy to obszaru działalności badawczej, która ze względu na swe znaczenie w budowie gospodarki opartej na wiedzy, winna znacznie zdynamizować swą działalność na rzecz regionu i wspierać wyzwalanie jego wewnętrznych czynników innowacyjnego rozwoju. W województwie niezbędny jest też rozwój infrastruktury otoczenia biznesu, szczególnie wspierającego innowacyjne działania zlokalizowanych w regionie podmiotów gospodarczych.

14 Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w ramach ZPORR, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Kielce, 15.04. 2008 14/14 ŚARR S.A. ZETOM-CERT ISO 9001 Budowa więzi instytucjonalnych dla powołania klastrów – K.Grysa Dziękuję za uwagę Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. ul. Planty 16C/3, 25 – 502 Kielce, tel. 041 344 33 16, fax. 041 344 32 09, adres e-mail : sarr@sarr.org.pl, strona www.sarr.org.plsarr@sarr.org.plwww.sarr.org.pl


Pobierz ppt "Projekt pn. Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google