Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Krzysztof B. Matusiak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Krzysztof B. Matusiak"— Zapis prezentacji:

1 dr Krzysztof B. Matusiak
WPŁYW INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU NA ROZWÓJ INNOWACJI W REGIONIE Kielce, 29 czerwca 2006

2 Styk nauki-gospodarki obciążony jest szeregiem barier utrudniających wspólne prace nad projektami komercjalizacyjnymi. W tych warunkach i niejako w odpowiedzi na zachodzące zmiany, wykształciły się wyspecjalizowane podmioty działające na rzecz transferu technologii z nauki do gospodarki.

3 Instytucje Wsparcia (ośrodki innowacji i przedsiębiorczości) – wyspecjalizowane lokalne i regionalne instytucje o niedochodowym charakterze realizujące programy wsparcia przedsiębiorczości, transferu i komercjalizacji technologii oraz poprawy konkurencyjności. Działania obejmują: wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ułatwianie startu i pomoc nowo tworzonym prywatnym firmom; promocję i poprawę konkurencyjności MSP; tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do gospodarki i realizację przedsięwzięć innowacyjnych; podnoszenie jakości zasobów ludzkich przez edukację, szkolenia i doradztwo oraz upowszechnianie wzorów pozytywnego działania; zagospodarowanie zasobów i realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych; tworzenie sieci współpracy i partnerstwa różnych podmiotów działających na rzecz dynamizacji rozwoju, wzrostu dobrobytu i zasobności mieszkańców.

4 Wykres - Dynamika rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w latach 1990- 2005

5 Wykres - Rozkład ośrodków innowacji i przedsiębiorczości według typów (w%) w 2005 r.

6 Wykres - Rozkład instytucji wspierających wg formy organizacyjno-prawnej (w%) w 2005 r.

7 Wykres nr . Rozkład ośrodków innowacji i przedsiębiorczości według miejsca działalności (w%) w 2005 r.

8

9 Instytucje Wsparcia stanowią istotny element każdego nowoczesnego systemu innowacyjnego państw budujących podstawy gospodarki opartej na wiedzy. Są one odpowiedzialne za budowę platformy dialogu i współpracy świata nauki i biznesu, tworząc tym samym warunki dla poprawy efektywności przepływu wiedzy, informacji i technologii. Ich aktywność obejmuje: inspirowanie i organizację współpracy wszystkich partnerów niezbędnych dla efektywnej realizacji procesu innowacyjnego; rozpoznanie potrzeb innowacyjnych firm i możliwości komercyjnych w ramach instytucji naukowych; doskonalenie mechanizmów transferu technologii; budowę partnerstwa różnych podmiotów prywatnych i publicznych niezbędnego dla rozwoju gospodarczego; realizację programów wsparcia w regionach


Pobierz ppt "dr Krzysztof B. Matusiak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google