Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Krzysztof Gulda Dyrektor Departamentu Innowacyjności Ministerstwo Gospodarki i Pracy Gdańsk, 21 października 2005 V Regionalne Forum Innowacji Województwa Pomorskiego

2 Wyzwania polityki innowacyjnej w Polsce 1/2
Słaba współpraca sfery B+R z gospodarką niskie nakłady na B+R niski udział nakładów przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem niski odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych Instytucje otoczenia innowacyjnych przedsiębiorstw niedostateczny rozwój funduszy PE/VC słaby rozwój klastrów przemysłowych słabo rozwinięta niepubliczna sfera b+r

3 Wyzwania polityki innowacyjnej w Polsce 2/2
Niskie wykorzystanie prawa własności przemysłowej Kadry dla nowoczesnej gospodarki Koordynacja polityki innowacyjnej

4 Polityka innowacyjna państwa (MGiP) 1/2
Otoczenie prawne: Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym Harmonizacja polskiego systemu ochrony własności przemysłowej z przepisami prawa obowiązującego w UE Fundusze strukturalne: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój Regionalny Inicjatywy proinnowacyjne: Program E4PQ Ustanowienie fundacji Centrum Innowacji FIRE ułatwiającej osiąganie komercyjnego sukcesu projektom innowacyjnym

5 Polityka innowacyjna państwa (MNiI) 2/2
Ustawa o zasadach finansowania nauki Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Nowelizacja ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

6 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1/5
Ustawa jest elementem realizacji „Strategii zwiększenia nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej” C E L wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi na badania i rozwój

7 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 2/5
stworzenie warunków organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych dla zwiększenia efektywności działalności innowacyjnej, zwiększenie udziału środków pozabudżetowych w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, wzrost liczby przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi w oparciu o nowe w skali kraju lub międzynarodowej rozwiązania technologiczne, wzmocnienie jednostek objętych zakresem podmiotowym ustawy oraz silniejsze włączenie ich potencjału do budowy w Polsce Gospodarki Opartej na Wiedzy.

8 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 3/5
Rozwiązania organizacyjne Umożliwienie nadawania przedsiębiorcom statusu Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) Cel: rozwój prywatnego sektora B+R oraz zwiększenie popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu CBR z zachętami podatkowymi. Rozszerzenie zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacyjności, Cel: Poprawia warunków wdrażania polityki innowacyjnej, a w szczególności doprowadzenie do zwiększenia zainteresowania i wzrostu nakładów na działalność innowacyjną ze strony przedsiębiorstw.

9 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 4/5
Rozwiązania finansowe: Kredyt technologiczny Cel: finansowanie inwestycji polegającej na zakupie i wdrożeniu nowej technologii, z możliwością częściowego (maks. do 50%) umorzenia kredytu zaciągniętego na ten cel. Zmiany w przepisach podatkowych: Cel: stworzenie zachęty podatkowej dla inwestycji polegającej na zakupie nowej technologii poprzez: możliwość natychmiastowego zaliczania w koszty wydatków na B+R, odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowej technologii w wysokości nie większej niż 50% (MSP) lub 30% (inne niż MSP).

10 Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 5/5
Rozwiązania finansowe (cd.): Opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług naukowo-badawczych (obecnie zwolnionych z tego podatku). Cel: zniesienie bariery we współpracy przedsiębiorców z jbr, które poprzez brak możliwości odliczania podatku VAT ponoszą zwiększone koszty, stając się przez to mniej konkurencyjne.

11 Innowacyjność w Założeniach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013
Podstawowe kierunki działań: Promocja postaw innowacyjnych Wsparcie dla rozwoju rynku innowacji Upowszechnienie prawa własności przemysłowej Wzmocnienie realizacji wspólnej polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym Wspieranie działalności badawczej

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google