Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieci badawczo-szkoleniowe Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieci badawczo-szkoleniowe Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741"— Zapis prezentacji:

1 Sieci badawczo-szkoleniowe Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 E-mail: elzbieta.ksiazek@ppnt.poznan.plelzbieta.ksiazek@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk http://www.grantyeuropejskie.pl

2 Cel akcji Umożliwienie szkolenie początkujących naukowców (do 10 lat doświadczeń badawczych) w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego Umożliwienie szkolenie początkujących naukowców (do 10 lat doświadczeń badawczych) w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego Również współpraca międzynarodowa pomiędzy zespołami Również współpraca międzynarodowa pomiędzy zespołami

3 Ogólne założenia międzynarodowy projekt badawczy międzynarodowy projekt badawczy prowadzony przez konsorcjum kilku partnerów (min. 3 z 3 różnych krajów prowadzony przez konsorcjum kilku partnerów (min. 3 z 3 różnych krajów finansowanie głównie stypendia dla początkujących naukowców z zagranicy (min.65% funduszy) finansowanie głównie stypendia dla początkujących naukowców z zagranicy (min.65% funduszy) odpowiedni program szkoleniowy odpowiedni program szkoleniowy pozostałe fundusze wykorzystywane na współprace sieciową, zarządzanie (delegacje, spotkania, seminaria, publikacje, wymiana doświadczeń itp.) pozostałe fundusze wykorzystywane na współprace sieciową, zarządzanie (delegacje, spotkania, seminaria, publikacje, wymiana doświadczeń itp.)

4 Projekt badawczy Inicjatywa oddolna Inicjatywa oddolna Dowolna tematyka Dowolna tematyka Wymiar europejski Wymiar europejski Projekty wielo-dyscyplinarne i między- sektorowe Projekty wielo-dyscyplinarne i między- sektorowe Czas - do 4 lat Czas - do 4 lat

5 Program szkoleniowy Programn szkoleniowy(structured programme for training) Programn szkoleniowy(structured programme for training) kursy i seminaria, kursy i seminaria, Również dotyczace tzw. komplemetarnych umiejetności (zarządzanie nauką, wykorzystywanie wyników badań) Również dotyczace tzw. komplemetarnych umiejetności (zarządzanie nauką, wykorzystywanie wyników badań) dostępne dla wszystkich naukowców (też spoza sieci) dostępne dla wszystkich naukowców (też spoza sieci) oraz program opieki merytorycznej (programme for mentoring) dla naukowców przyjętych na stypendia oraz program opieki merytorycznej (programme for mentoring) dla naukowców przyjętych na stypendia

6 Konsorcjum Min. 3 jednostki badawcze, przedsiębiorstwa i inne z 3 różnych krajów Europy Min. 3 jednostki badawcze, przedsiębiorstwa i inne z 3 różnych krajów Europy Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Min. z 2 krajów EU lub kandydujących Min. z 2 krajów EU lub kandydujących Możliwość uczestnictwa instytucji z krajów trzecich – jeśli niezbędne dla projektu Możliwość uczestnictwa instytucji z krajów trzecich – jeśli niezbędne dla projektu Każdy z partnerów musi mieć swoją rolę w projekcie, komplementarność Każdy z partnerów musi mieć swoją rolę w projekcie, komplementarność Rozmiar sieci – proponowany przez wnioskodawców, zależnie od potrzeb Rozmiar sieci – proponowany przez wnioskodawców, zależnie od potrzeb

7 Stypendyści Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń) – szkolenie Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń) – szkolenie Doświadczeni naukowcy (4-10 lat doświadczeń) – transfer wiedzy Doświadczeni naukowcy (4-10 lat doświadczeń) – transfer wiedzy Pochodzący z krajów europejskich i (do 30% puli) i spoza Europy Pochodzący z krajów europejskich i (do 30% puli) i spoza Europy Mobilność (wyjątek jeśli przez co najmniej 4 z ostatnich 5 lat pracował/studiował zagranicą) Mobilność (wyjątek jeśli przez co najmniej 4 z ostatnich 5 lat pracował/studiował zagranicą) Nie można zatrudnić naukowca który przebywał w danej jednostce więcej niż 12 z ostatnich 36 miesięcy Nie można zatrudnić naukowca który przebywał w danej jednostce więcej niż 12 z ostatnich 36 miesięcy

8 Stypendia w sieci Nabór prowadzą partnerzy w ramach przyznanej puli Nabór prowadzą partnerzy w ramach przyznanej puli Stypendyści początkujący w ramach programu szkoleniowego Stypendyści początkujący w ramach programu szkoleniowego Post-docs w ramach transferu wiedzy Post-docs w ramach transferu wiedzy 3 miesiące do 3 lat 3 miesiące do 3 lat

9 Finansowanie (I) Związane ze stypendystą (min. 65% budżetu): Wynagrodzenie (wg. tabeli) Wynagrodzenie (wg. tabeli) Dodatek realokacyjny – wg. zasad ogólnych Dodatek realokacyjny – wg. zasad ogólnych Koszty podróży - wg. zasad ogólnych Koszty podróży - wg. zasad ogólnych Ryczałt – plan rozwoju kariery Ryczałt – plan rozwoju kariery Koszty uczestnictwa w szkoleniach, wyjazdach itd. – rzeczywiste, orientacyjnie - 400 euro na osobę na miesiąc Koszty uczestnictwa w szkoleniach, wyjazdach itd. – rzeczywiste, orientacyjnie - 400 euro na osobę na miesiąc

10 Koszty związane z siecią Koszty uczestnictwa w spotkaniach, wyjazdach naukowców, którzy nie są stypendystami sieci Koszty uczestnictwa w spotkaniach, wyjazdach naukowców, którzy nie są stypendystami sieci Koszty organizacji i realizacji projektu (koszty badań stypendystów, strony internetowe, komunikacji) Koszty organizacji i realizacji projektu (koszty badań stypendystów, strony internetowe, komunikacji) Koszty zarządzanie (w tym audytu) – do 7% Koszty zarządzanie (w tym audytu) – do 7% Narzuty – 10% kosztów bezpośrednich oprócz podzleceń Narzuty – 10% kosztów bezpośrednich oprócz podzleceń Dofinansowanie zakupu sprzętu – odpowiednio uzasadnione, głównie koszty amortyzacji, ew, wyjątki Dofinansowanie zakupu sprzętu – odpowiednio uzasadnione, głównie koszty amortyzacji, ew, wyjątki Kalkulator budżetu będzie dostępny w internecie Kalkulator budżetu będzie dostępny w internecie

11 Wniosek – potrzebne dokumenty http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=23 Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Broszura FP6 in Brief Broszura FP6 in Brief Marie Curie Research Training Networks Handbook Marie Curie Research Training Networks Handbook Guidelines on Proposal Evaluation Procedures Guidelines on Proposal Evaluation Procedures Guidelines for Evaluators Guidelines for Evaluators Model Contracts Model Contracts

12 Wniosek – kluczowe elementy Projekt Projekt Temat Temat Innowacyjność Innowacyjność Metodologia Metodologia Plan pracy Plan pracy Program szkoleniowy i/lub transferu wiedzy Program szkoleniowy i/lub transferu wiedzy Plany naboru stypendystów Plany naboru stypendystów Konsorcjum i jego partnerzy Konsorcjum i jego partnerzy Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Kosztorys (poza stypendystami) Kosztorys (poza stypendystami)

13 Kryteria oceny 1. Naukowa jakość projektu lub obszaru proponowanych szkoleń (15%, próg 3): naukowa jakość projektu/obszaru szkoleń; czy zawartość merytoryczna projektu/szkoleń jest ważna, aktualna i istotna; naukowa jakość projektu/obszaru szkoleń; czy zawartość merytoryczna projektu/szkoleń jest ważna, aktualna i istotna; metodologia badań; metodologia badań; interdyscyplinarne aspekty projektu; interdyscyplinarne aspekty projektu; innowacyjność i oryginalność projektu/szkoleń. innowacyjność i oryginalność projektu/szkoleń. 2. Jakość programu szkoleń/transferu wiedzy (20%, próg 4): jakość podstawowego programu wraz z uzupełniającą ofertą szkoleniową; jakość podstawowego programu wraz z uzupełniającą ofertą szkoleniową; transfer wiedzy pomiędzy partnerami lub z zewnątrz sieci; transfer wiedzy pomiędzy partnerami lub z zewnątrz sieci; wpływ szkoleń na daną dziedzinę i/ lub na rozwój europejskiego stopnia doktora. wpływ szkoleń na daną dziedzinę i/ lub na rozwój europejskiego stopnia doktora.

14 Kryteria oceny (2) 3. Jakość/możliwości instytucji goszczącej (15%): zdolności do opieki, mentorstwa zdolności do opieki, mentorstwa współpraca międzynarodowa współpraca międzynarodowa jakość infrastruktury jakość infrastruktury zgodność struktury konsorcjum z celami projektu zgodność struktury konsorcjum z celami projektu poziom merytoryczny sieci poziom merytoryczny sieci intensywność i jakość współpracy sieciowej między partnerami intensywność i jakość współpracy sieciowej między partnerami doświadczenie w szkoleniu początkujących naukowców doświadczenie w szkoleniu początkujących naukowców 4. Zarządzanie projektem i wykonalność (15%, próg 3): praktyczne ustalenia związane z realizacją szkoleń, praktyczne ustalenia związane z realizacją szkoleń, polityka równości szans rekrutacji naukowców; polityka równości szans rekrutacji naukowców; określenie wielkości projektu, liczby partnerów i stypendiów; określenie wielkości projektu, liczby partnerów i stypendiów; rozpowszechnianie informacji o rezultatach (best practise), rozpowszechnianie informacji o rezultatach (best practise), zgodność proponowanych szkoleń z profilem odbiorców; zgodność proponowanych szkoleń z profilem odbiorców; w przypadku kilku instytucji: jakość współpracy i zaangażowanie partnerów w zarządzanie projektem w przypadku kilku instytucji: jakość współpracy i zaangażowanie partnerów w zarządzanie projektem wykonalność i wiarygodność projektu wykonalność i wiarygodność projektu

15 Kryteria oceny (3) 5. Zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC (20%, próg 3): wpływ szkoleń na karierę naukowców; wpływ szkoleń na karierę naukowców; ocena wzrostu możliwości szkoleniowych instytucji w wyniku realizacji projektu; ocena wzrostu możliwości szkoleniowych instytucji w wyniku realizacji projektu; korzyści dla uczestniczących instytucji i naukowców z długoterminowej i/lub międzysektorowej współpracy; korzyści dla uczestniczących instytucji i naukowców z długoterminowej i/lub międzysektorowej współpracy; wkład w zmniejszenie rozdrobienia europejskich badań; wkład w zmniejszenie rozdrobienia europejskich badań; ocena potrzeby prowadzenia szkoleń/ transferu wiedzy ocena potrzeby prowadzenia szkoleń/ transferu wiedzy 6. Wymierne korzyści dla EU (15%): wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej; wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej; Synergie i efekt strukturyzacji związany ze współpracą sieciową, Synergie i efekt strukturyzacji związany ze współpracą sieciową, wkład w zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskich badań; wkład w zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskich badań; związek z różną polityką Wspólnoty i działaniami na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. związek z różną polityką Wspólnoty i działaniami na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

16 Terminy i budżet 3 kwietnia 2003 r. (115 mln. euro) 3 kwietnia 2003 r. (115 mln. euro) 19 listopada 2003r. (115 mln. euro) 19 listopada 2003r. (115 mln. euro) Założenia orientacyjne. Założenia orientacyjne. Na każde 100 mln. euro: 60 projektów 60 projektów 600 zespołów 600 zespołów Stypendia dla 1200 naukowców (1750 osobo- lat) Stypendia dla 1200 naukowców (1750 osobo- lat)

17 Podsumowanie Korzyści Korzyści Finansowe - częściowe dofinansowanie badań, zakup sprzętu Finansowe - częściowe dofinansowanie badań, zakup sprzętu Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa Prestiż Prestiż Stosunkowa łatwość uzyskania grantu (dowolna tematyka, duży budżet) Stosunkowa łatwość uzyskania grantu (dowolna tematyka, duży budżet) Bariery Bariery Stworzenie konsorcjum Stworzenie konsorcjum Nabór stypendystów z zagranicy Nabór stypendystów z zagranicy


Pobierz ppt "Sieci badawczo-szkoleniowe Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR Ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741"

Podobne prezentacje


Reklamy Google