Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Stypendialny Marie Curie Ogólne zasady i rodzaje projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Stypendialny Marie Curie Ogólne zasady i rodzaje projektów."— Zapis prezentacji:

1 Program Stypendialny Marie Curie Ogólne zasady i rodzaje projektów

2 CEL Rozwój kadr naukowych w Europie Rozwój kompetencji i umiejętności Rozwój kompetencji i umiejętności Rozwój kariery zawodowej naukowców Rozwój kariery zawodowej naukowców Promocja doskonałości Promocja doskonałości Mobilność i współpraca międzynarodowa Mobilność i współpraca międzynarodowa

3 jeden program stypendialny pod patronatem Marie Curie jeden program stypendialny pod patronatem Marie Curie 12 rodzajów stypendiów, grantów 12 rodzajów stypendiów, grantów zwiększony budżet: FP5-1 050 Meuro FP6-1 580 Meuro zwiększony budżet: FP5-1 050 Meuro FP6-1 580 Meuro brak limitu wieku, pod uwagę brany staż w prowadzeniu prac badawczych brak limitu wieku, pod uwagę brany staż w prowadzeniu prac badawczych akceptowany każdy obszar i tematyka badań (wymiar europejski!) akceptowany każdy obszar i tematyka badań (wymiar europejski!) projekty składane przez instytucje projekty składane przez instytucje indywidualnych naukowców indywidualnych naukowców finansowanie pobytów poza Europą finansowanie pobytów poza Europą finansowanie naukowców z krajów trzecich finansowanie naukowców z krajów trzecich Ogólne zasady programu

4 Instytucja Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP Naukowiec Naukowiec Early-stage researchers: mniej niż 4 lata doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra, np.doktoranci Experienced researchers: - 4 lata lub więcej doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra - doktor Akcje Marie Curie – uczestnicy

5 Kraje Kraje EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje kandydujące: Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja (?) Inne: Islandia, Izrael, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria (?) Third Countries: kraje trzecie mogą uczestniczyć w wybranych akcjach wszystkie inne kraje Akcje Marie Curie – uczestnicy

6 tylko finansowane mogą być pobyty zagraniczne (chyba, że warunki mówią inaczej, np..granty powrotne). tylko finansowane mogą być pobyty zagraniczne (chyba, że warunki mówią inaczej, np..granty powrotne). Nie można realizować stypendium w: - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia) - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia) w przypadku host-driven actions można przeznaczyć max 30% osobo-miesięcy na przyjęcie naukowców z krajów trzecich w przypadku host-driven actions można przeznaczyć max 30% osobo-miesięcy na przyjęcie naukowców z krajów trzecich stypendysta w porozumieniu z opiekunem (personal supervisor) ustala Personal Career Development Plan, który zawiera opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego rozwoju; z pewnymi wyjątkami stypendysta w porozumieniu z opiekunem (personal supervisor) ustala Personal Career Development Plan, który zawiera opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego rozwoju; z pewnymi wyjątkami Akcje Marie Curie – zasady

7 I MC Host-driven action projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia II MC Individual-driven action projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją III MC Excellence Promotion and Recognition projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją; nagrody IV MC Return and Reintegration Mechanisms projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją, zwykle instytucją macierzystą Akcje Marie Curie - rodzaje

8 Marie Curie Research Training Network Marie Curie Research Training Network Sieci badawczo-szkoleniowe Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców Szkolenie początkujących naukowców Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge Transfer wiedzy Marie Curie Conferences and Training Courses Marie Curie Conferences and Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe MC Host-driven actions

9 wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów konsorcjum: min. 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (w tym co najmniej 2 z krajów członkowskich lub kandydujących) konsorcjum: min. 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (w tym co najmniej 2 z krajów członkowskich lub kandydujących) główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców dodatkowo: możliwości przyjmowania doświadczonych naukowców celem wymiany wiedzy dodatkowo: możliwości przyjmowania doświadczonych naukowców celem wymiany wiedzy min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia czas trwania projektu: do 4 lat czas trwania projektu: do 4 lat stypendium indywidualne: od 3 do 36 miesięcy stypendium indywidualne: od 3 do 36 miesięcy Research Training Network

10 rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez tworzenie i realizację programów, np. dla doktorantów rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez tworzenie i realizację programów, np. dla doktorantów odpowiednik MC Training Sites w 5PR odpowiednik MC Training Sites w 5PR szkolenie początkujących naukowców szkolenie początkujących naukowców program szkoleniowy obejmuje: program szkoleniowy obejmuje: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja wniosek składany przez: wniosek składany przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych projekt: do 4 lat projekt: do 4 lat stypendium: od 3 do 36 miesięcy stypendium: od 3 do 36 miesięcy Early Stage Research Training

11 uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo-technicznego uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo-technicznego transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców projekt: do 4 lat projekt: do 4 lat 1. Development Scheme priorytet dla krajów kandydujących i less-fovoured regions UE – 70% budżetu akcji priorytet dla krajów kandydujących i less-fovoured regions UE – 70% budżetu akcji przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy - dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej - dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej - pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w instytucji macierzystej - pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w instytucji macierzystej Transfer of Knowledge

12 2. Industry-Academia Strategic Partnership Scheme wspieranie tworzenia i rozwoju długofalowej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami wspieranie tworzenia i rozwoju długofalowej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami projekt przygotowany przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden instytut z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych projekt przygotowany przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden instytut z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych finansowanie wyjazdów pracowników do instytucji partnerskiej od 2 do 24 miesięcy finansowanie wyjazdów pracowników do instytucji partnerskiej od 2 do 24 miesięcy doświadczony badacz i inni pracownicy (non-scientific staff) zaangażowani w realizację prac naukowych doświadczony badacz i inni pracownicy (non-scientific staff) zaangażowani w realizację prac naukowych pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w danym sektorze pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w danym sektorze Transfer of Knowledge (II)

13 1. MC Series of events jeden projekt składany przez organizatora lub organizatorów jeden projekt składany przez organizatora lub organizatorów min. 4 imprezy w okresie 48 miesięcy min. 4 imprezy w okresie 48 miesięcy imprezy: szkoły letnie, kursy, konferencje –tworzące jednolity plan szkoleniowy imprezy: szkoły letnie, kursy, konferencje –tworzące jednolity plan szkoleniowy jedno lub różne miejsca jedno lub różne miejsca jednakowa lub różna tematyka (różna - uzasadniona z powodu naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego) jednakowa lub różna tematyka (różna - uzasadniona z powodu naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego) czas imprezy: kilka dni do 4 tygodni czas imprezy: kilka dni do 4 tygodni liczba uczestników: do około 150/ impreza liczba uczestników: do około 150/ impreza udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju Conferences and Training Courses

14 2. MC Large Conferences jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję liczba uczestników powyżej 150 liczba uczestników powyżej 150 udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych dofinansowanie około 50 000 euro dofinansowanie około 50 000 euro możliwość organizacji w kraju trzecim możliwość organizacji w kraju trzecim Conferences and Training Courses

15 Marie Curie Intra-European Fellowships Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia europejskie Marie Curie Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe Marie Curie Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe Stypendia przyjazdowe MC Individual-driven actions

16 naukowcy z krajów członkowskich i stowarzyszonych naukowcy z krajów członkowskich i stowarzyszonych doświadczeni badacze doświadczeni badacze miejsce stypendium: kraje członkowskie lub stowarzyszone miejsce stypendium: kraje członkowskie lub stowarzyszone długość stypendium: od 12 do 24 miesięcy długość stypendium: od 12 do 24 miesięcy Intra-European Fellowships Intra-European Fellowships

17 doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych miejsce stypendium: kraje trzecie miejsce stypendium: kraje trzecie projekt składa się z dwóch faz: projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym projekt przygotowuje stypendysta z instytucją gdzie będzie miała miejsce faza druga projekt przygotowuje stypendysta z instytucją gdzie będzie miała miejsce faza druga Outgoing International Fellowships

18 dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich prowadzenie badań w krajach członkowskich lub stowarzyszonych prowadzenie badań w krajach członkowskich lub stowarzyszonych stypendium: 1do 2 lat stypendium: 1do 2 lat po zakończeniu stypendium możliwe jest przyznanie grantu na prowadzenie badań w kraju macierzystym – dotyczy to naukowców z krajów rozwijających się po zakończeniu stypendium możliwe jest przyznanie grantu na prowadzenie badań w kraju macierzystym – dotyczy to naukowców z krajów rozwijających się Incoming International Fellowships

19 Marie Curie Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych Marie Curie Excellence Awards Marie Curie Excellence Awards Nagrody Marie Curie Nagrody Marie Curie Marie Curie Chairs Marie Curie Chairs Katedry Marie Curie Excellence Promotion and Recognition

20 Marie Curie Excellence Grants wsparcie najlepszych europejskich zespołów badawczych wsparcie najlepszych europejskich zespołów badawczych projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego liderem może być naukowiec dowolnej narodowości liderem może być naukowiec dowolnej narodowości lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze duża autonomia zespołu duża autonomia zespołu tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich projekt nie może być realizowany w instytucji w której lider pracował dłużej niż rok projekt nie może być realizowany w instytucji w której lider pracował dłużej niż rok okres trwania projektu: do 4 lat okres trwania projektu: do 4 lat Excellence Promotion and Recognition

21 Marie Curie Excellence Awards dla najwybitniejszych badaczy, którzy w przeszłości korzystali przez okres co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych Unii Europejskiej dla najwybitniejszych badaczy, którzy w przeszłości korzystali przez okres co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych Unii Europejskiej co roku przyznawanych będzie 5 nagród po 50 tys euro każda co roku przyznawanych będzie 5 nagród po 50 tys euro każda Marie Curie Chairs zachęcają do obejmowania przez najlepszych uczonych stanowisk wykładowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych zachęcają do obejmowania przez najlepszych uczonych stanowisk wykładowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych naukowcy każdej narodowości naukowcy każdej narodowości kontrakt na okres do 3 lat, możliwy krótszy od 1 roku kontrakt na okres do 3 lat, możliwy krótszy od 1 roku naukowiec ma prowadzić zajęcia dla studentów, doktorantów; nadzorować prace naukowe, magisterskie, doktorskie; może prowadzić badania naukowiec ma prowadzić zajęcia dla studentów, doktorantów; nadzorować prace naukowe, magisterskie, doktorskie; może prowadzić badania Excellence Promotion and Recognition

22 MC European Reintegration Grants jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium w ramach programów ramowych jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium w ramach programów ramowych jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia reintegracja musi obejmować co najmniej dwa lata reintegracja musi obejmować co najmniej dwa lata Return and Reintegration Mechanisms

23 MC International Reintegration Grants 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą nie wymagane są żadne wcześniejsze pobyty na stypendiach europejskich nie wymagane są żadne wcześniejsze pobyty na stypendiach europejskich jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia reintegracja musi obejmować co najmniej 3 lata reintegracja musi obejmować co najmniej 3 lata mogą być łączone z innymi akcjami mogą być łączone z innymi akcjami Return and Reintegration Mechanisms

24 w przygotowaniu European Researchers Mobility Web portal European Researchers Mobility Web portal European Network of Mobility Centres European Network of Mobility Centres Supporting Actions

25

26 a) jakość merytoryczna i stopień innowacyjności projektu, b) jakość aspektu szkoleniowego/transferu wiedzy c) jakość instytucji goszczącej d) doświadczenie potencjalnego stypendysty e) zarządzanie projektem f) zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC g) wymierne korzyści dla UE h) zarządzanie własnością intelektualną Kryteria oceny wniosków

27 KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą finansowanie EU wynosi do 100% finansowanie EU wynosi do 100% finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej- kontraktorowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej- kontraktorowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju stosowanie przelicznika krajowego- correction coefficients stosowanie przelicznika krajowego- correction coefficients Finansowane (I)

28 Finansowanie związane ze stypendystą wynagrodzenie (monthly living allowance) - wynagrodzenie (monthly living allowance) - koszty podróży (travel allowance) koszty podróży (travel allowance) koszty relokacji (mobility allowance) koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) koszty związane z badaniami stypendysty, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... koszty związane z badaniami stypendysty, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... Finansowanie (II)

29 Wynagrodzenie (euro na rok) Stypendyści Umowa o pracę Stypendium Początkujący naukowcy 29 000 14 500 Naukowcy z doświadczeniem (4- 10 lat) 44 500 22 250 Naukowcy z doświadczeniem powyżej 10 lat 67 000 33 500

30 Ryczałt na koszty podróży Odległość (km) Kwota euro/rok < 500 250 500-1000500 1000-1500750 1500-25001000 2500-5000 1500 5000-100002000 > 10000 2500

31 Wynagrodzenie Wynagrodzenie Przeliczniki krajowe (correction coefficients) Przeliczniki krajowe (correction coefficients) Opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne wg. zasad danego kraju Opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne wg. zasad danego kraju Koszty podróży (travel allowance) Koszty podróży (travel allowance) przyznawane raz na 12 miesięcy przyznawane raz na 12 miesięcy kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją Koszty relokacji (mobility allowance): Koszty relokacji (mobility allowance): miesięczny dodatek 600 (bez rodziny) lub 900 (z rodziną) miesięczny dodatek 600 (bez rodziny) lub 900 (z rodziną) podlega correction coefficients podlega correction coefficients może być opodatkowana może być opodatkowana przyznawana stypendystom wyjazdowym przyznawana stypendystom wyjazdowym Świadczenia dla stypendysty

32 Dofinansowanie związane z instytucją Koszty rzeczywiste związane z projektem (program badawczy, szkoleniowy, wymiana informacji Koszty rzeczywiste związane z projektem (program badawczy, szkoleniowy, wymiana informacji Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - zwykle do 3% funduszy KE (sieci, konferencje do 7%) - zwykle do 3% funduszy KE (sieci, konferencje do 7%) Koszty ogólne (overheads) Koszty ogólne (overheads) - zwykle do 10% kosztów bezpośrednich - zwykle do 10% kosztów bezpośrednich Inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. sprzęt Inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. sprzęt - zależne od rodzaju stypendium - zależne od rodzaju stypendium - uzasadnione - uzasadnione Finansowanie (III)

33 Terminarz Research Training Networks 03 kwiecień 2003 / 19 listopada 2003 Host Fellowships for Early Stage Research Training 02 kwiecień 2003 / 11 luty 2004 Host Fellowships for Transfer of Knowledge 22 maj 2003 / 19 maj 2004 Conferences and Training Courses 01 kwiecień 2003 / 20 kwiecień 2004 Intra-European Fellowships 12 marzec 2003 / 18 luty 2004 Outgoing International Fellowships 21 maj 2003 / 12 luty 2004 Incoming International Fellowships 21 maj 2003 / 12 luty 2004 Excellence Grants 20 maj 2003 / 18 maj 2004 Excellence Awards 20 maj 2003 / 18 maj 2004 Chairs 20 maj 2003 / 21 styczeń 2004 European Reintegration Grant wnioski nadsyłane w okresie 15 kwietnia 2003 do 31 października 2004 International Reintegration Grants -//- -//-

34 Akcje Marie Curie w 6PR (nowa) Akcje Marie Curie w 6PR (nowa) http://europa.eu.int/mariecurie-actions http://europa.eu.int/mariecurie-actions informacje o konkursach +dokumenty +formularze informacje o konkursach +dokumenty +formularze http://fp6.cordis.lu/fp6/ http://fp6.cordis.lu/fp6/ informacje w języku polskim- strona KPK informacje w języku polskim- strona KPK http://www.kpk.gov.pl http://www.kpk.gov.pl informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR informacje o Stypendiach Marie Curie w 5PR http://www.cordis.lu/improving/home.html http://www.cordis.lu/improving/home.html oferty stypendialne z 5PR –secondary oportunities oferty stypendialne z 5PR –secondary oportunities http://www.cordis.lu/improving/opportunities// http://www.cordis.lu/improving/opportunities// Źródła informacji


Pobierz ppt "Program Stypendialny Marie Curie Ogólne zasady i rodzaje projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google