Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia indywidualne – wyjazdy w Europie Marie Curie Intra-European Fellowships Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia indywidualne – wyjazdy w Europie Marie Curie Intra-European Fellowships Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia indywidualne – wyjazdy w Europie Marie Curie Intra-European Fellowships Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE e-mail: jk@ppnt.poznan.pl

2 Założenia programowe Prestiżowe stypendium Podstawa kariery naukowej Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych –zaawansowane szkolenie – techniki, interdyscyplinarność –zarządzanie badaniami Projekt badawczy (inicjatywa oddolna) realizowany w wybitnym ośrodku za granicą

3 Cele akcji rozszerzenie zawodowych kompetencji oraz osiągnięcie samodzielności badawczej naukowców uzyskanie complementary skills (zarządzanie projektami badawczymi, itp.) bądź ułatwienie wznowienia pracy naukowej badaczom, którzy z jakichś względów ją zarzucili

4 Projekt Dowolny temat (warunek wymiar europejski) Czas trwania: 12-24 miesięcy (możliwość podzielenia na spójne części) Praca pełnoetatowa u gospodarza stypendium Opiekun naukowy Opracowanie planu rozwoju kariery

5 Projekt (2) Wykonywany w kraju gospodarza (w całości lub w głównej części) Możliwość podzielenia na kilka części, pod warunkiem, że da to się rozsądnie uzasadnić.

6 Plan rozwoju kariery stypendysta, w porozumieniu z promotorem (personal supervisor) instytucji zakontraktowanej, ustala Personal Career Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe; obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń (ma to na celu zachęcenie stypendysty do aktywnego wkładu w opracowanie swojej ścieżki szkoleniowej i zawodowego rozwoju) Dotyczy stypendiów powyżej 1 roku

7 Kto może wyjechać? Naukowiec aktywny w działalności badawczej, po magisterium (postgraduate) Powyżej 4 lat doświadczeń badawczych Lub doktorat Liczone 8 miesięcy po terminie składania wniosków

8 Kto może wyjechać (2) Mobilność (maksymalnie do 12 miesięcy w kraju gospodarza w ostatnich 3 latach) Obywatel UE lub kraju stowarzyszonego lub rezydent (4 lata z ostatnich 5) W przypadku podwójnego obywatelstwa, możliwy wyjazd do tego z 2 krajów, w których nie przebywał w ciągu ostatnich 5 lat

9 Dokąd można wyjechać? Każdej instytucji Działalność badawcza Z kraju UE lub stowarzyszonego Najlepiej, aby miała uznanie międzynarodowe

10 Obowiązki gospodarza Zatrudnienie stypendysty na takich samych warunkach jak pracownicy w tej instytucji, na podobnym stanowisku Wyznaczenie opiekuna naukowego Pomoc administracyjna (podatki, pozwolenia o prace, IPR itd.) Zapewnienie stanowiska pracy (w tym sprzęt i materiały) Opłacenie wyjazdów na konferencje, publikacje

11 Zasady finansowe (1) Koszty związane ze stypendystą: Wynagrodzenie (umowa o pracę lub stypendium) wg. tabel i przeliczników Dodatek rozłąkowy (500 lub 800 na miesiąc) Ryczałt na pokrycie kosztów podróży Grant na Personal Career Development Plan – 2000

12 Wynagrodzenie KategorieUmowa o pracę (euro/rok) Stypendium (euro/rok) Early stage researchers 33 80016 900 Experienced researchers (4-10 years experience) 52 00026 000 Experienced researchers (>10 years experience) 78 00038 000

13 Koszty podróży < 500 km 250 500 –1.000 km: 500 1.000 –1.500 km: 750 1.500 – 2.500 km:1.000 2.500 – 5.000 km:1.500 5.000 – 10.000 km:2.000 >10.000km:2.500

14 Zasady finansowe (2) Koszty instytucji Pokrycie kosztów instytucji (koszty badań, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach, publikacji etc.) –500 euro na miesiąc –800 euro na miesiąc (badania laboratoryjne) Koszty zarządzania – do 3% grantu Koszty ogólne – 10% kosztów bezpośrednich (oprócz podzleceń)

15 Budżet akcji Pierwszy konkurs ogłoszono: 28 lutego 2007r. Termin składania wniosków: 14 sierpnia 2007, do godz. 17.00 Budżet konkursu - 72 mln euro Wyniki – grudzień 2007r. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Peo pleCallsPage&id_activity=12

16 Kontrakt -Gospodarz stypendium – KE -Gospodarz zawiera umowę ze stypendystą, zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju -Wpłaty na konto gospodarza -Gospodarz pokrywa koszty prac i wypłaca wynagrodzenie stypendyście

17 Stypendia na wyjazdy poza Europę Marie Curie Outgoing International Fellowships

18 Cel akcji Pozwala doświadczonym naukowcom z krajów członkowskich lub stowarzyszonych podjąć prace badawcze w instytucjach w tzw. krajach trzecich: wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kariery europejskiego naukowca możliwość przeniesienia pozyskanej wiedzy na grunt europejski tworzenie powiązań pomiędzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów pozaeuropejskich

19 Kraje stypendium Wszystkie kraje trzecie, czyli NIE: Kraje członkowskie UE Kraje kandydujące Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria Afganistan, Iran, Irak, Libia, Myanmar, Północna Korea, Zachodnia Sachara

20 Kto może wyjechać? tylko naukowcy pochodzący z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, i którzy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków nie rezydowali ani nie pracowali w kraju, w którym mieści się instytucja goszcząca dłużej iż 12 miesięcy naukowcy z co najmniej 4-letnim stażem pracy badawczej lub posiadający stopień doktora

21 Zasady stypendium Faza pierwsza Badania wstępne prowadzone są w instytucji kraju trzeciego - 1 rok do 2 lat Faza druga - reintegracyjna Obowiązkowa, następuje bezpośrednio po fazie pierwszej i trwa połowę czasu tej fazy, w instytucji zakontraktowanej przez Komisję

22 Zasady stypendium II Projekt musi zawierać spójny program szkoleniowy w trakcie trwania całego stypendium temat pracy dowolny, wybierany przez przyszłego stypendystę w porozumieniu z instytucją, na rzecz której będzie pracował po powrocie do Europy po zaakceptowaniu przez KE projektu stypendysta, w porozumieniu z promotorem (personal supervisor) instytucji zakontraktowanej, ustala Personal Career Development Plan zawierający opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe; obowiązkowy raport będzie obrazował stopień realizacji tych założeń (ma to na celu zachęcenie stypendysty do aktywnego wkładu w opracowanie swojej ścieżki szkoleniowej i zawodowego rozwoju)

23 Zasady finansowe Faza pierwsza 1.Roczne wynagrodzenie – correction coefficients 2.Zwrot kosztów podróży – raz na 12 miesięcy 3.Miesięczny dodatek relokacyjny -800 euro – z rodziną -500 euro – bez rodziny 1.Miesięczny dodatek badawczy – max 800 euro

24 Zasady finansowe II Faza druga 1.Roczne wynagrodzenie – correction coefficients 2.Zwrot kosztów podróży 3.Miesięczny dodatek relokacyjny (nie dotyczy – w przyp. kraju pochodzenia) 4.Miesięczny dodatek badawczy (inst.) -500 - badania nielaboratoryjne -800 - badania laboratoryjne

25 Zasady finansowe III Dodatkowo dla instytucji: Koszty zarządzania -max. 3% całkowitego dofinansowania Koszty ogólne -10% kosztów bezpośrednich (bez podwykonawców)

26 Wynagrodzenie KategorieUmowa o pracę (euro/rok) Stypendium (euro/rok) Early stage researchers 33 80016 900 Experienced researchers (4-10 years experience) 52 00026 000 Experienced researchers (>10 years experience) 78 00038 000

27 Procedura składania i oceny wniosku Innowacyjny pomysł na badania o wymiarze europejskim Odwiedzenie strony KE – http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Wybór odpowiednich dokumentów do odpowiedniego konkursu – IOF !!! Wypełnienie formularzy A i B wniosku

28 Cały wniosek składamy TYLKO drogą elektroniczną; Otrzymujemy potwierdzenie o złożeniu wniosku; Cierpliwie czekamy na wyniki oceny.

29 KE sporządza listę rankingową projektów Najwyżej ocenione wnioski zostaną dofinansowane

30 Badacz/Instytucja zapraszani są do negocjacji..... Kontrakt z KE podpisuje Instytucja do której naukowiec powraca Instytucja podpisuje umowę z naukowcem Instytucja do której badacz wyjeżdża przystępuje do umowy Wyjazd....

31 nic za darmo....... Raporty ! Ostatnia rata stypendium wypłacana jest po złożeniu prawidłowego i zaakceptowanego przez KE – raportu końcowego !

32 Budżet akcji Pierwszy konkurs ogłoszono: 28 lutego 2007r. Termin składania wnisoków: 14 sierpnia 2007, do godz. 17.00 Budżet - 24 mln euro Wyniki – luty 2008r. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Peo pleCallsPage&id_activity=12

33 Kryteria oceny a)jakość merytoryczna i interdyscyplinarność projektu !!! b)jakość aspektu szkoleniowego c)jakość instytucji goszczącej d)doświadczenie potencjalnego stypendysty !!! e)zarządzanie projektem f)zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC i wymierne korzyści dla UE g)zarządzanie własnością intelektualną

34 Podsumowanie Atrakcyjne stypendium Stosunkowo łatwe do uzyskania Kontakty z najlepszymi instytucjami w Europie

35 Dokumenty Guide for applicants !!! Work Programme FP7 factsheets

36 Problemy praktyczne Pozwolenie o pracę Wiza Przepisy podatkowe Sprawy życiowe (mieszkanie, system ubezpieczeń społecznych, system edukacyjny) Mobility Centres Network http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm Marie Curie Fellowship Association http://www.mariecurie.org/

37 Ważniejsze linki: 1. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleCallsPage&id_activity=12 2. Strona serwisu Komisji Europejskiej: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 3. Strona Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.kpk.gov.pl/7pr 4. Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/

38 Podsumowując... Nie mamy nic do stracenia ! Pisać, pisać, pisać... i składać wnioski do Komisji Europejskiej

39 Dziękuję za uwagę ! Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 8279745, Fax 8279741 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Stypendia indywidualne – wyjazdy w Europie Marie Curie Intra-European Fellowships Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google