Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Rodzaje ekspertów Evaluator Expert - pomoc w ocenie wniosków Monitor Expert - pomoc w ocenie i monitorowaniu polityki i całego programu Review Expert - pomoc w kontroli realizacji projektów już zaakceptowanych i finansowanych przez Komisję Europejską

3 Wymagania - Wiedza i umiejętności z konkretnej dziedziny - Odpowiednie kwalifikacje językowe - Doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w jednej lub większej ilości dziedzin: - badania w odpowiednim zakresie naukowym lub technologicznym - administracja, zarządzanie i ocena projektów RTD - wykorzystywanie rezultatów projektów RTD, transfer technologii i innowacji - kwestie związane z nauką i społeczeństwem: edukacja, komunikacja, etyka itd.) - międzynarodowa współpraca w nauce i technologii - rozwój zasobów ludzkich

4 Deklaracja bezstronności Dla zapewnienia pełnej niezależności przed przystąpieniem do pracy Podpisanie deklaracji wykluczającej istnienie konfliktu interesów między funkcją eksperta a codzienną pracą – zapewnienie bezstronności

5 Składanie aplikacji (1) Jedynie drogą elektroniczną: https://cordis.europa.eu/emmfp7/ W jednym z oficjalnych języków UE - angielski Okres składania aplikacji: do 31 lipca 20013 r. Najlepiej od razu!!!

6 Składanie aplikacji (2) Z inicjatywy organizacji Organizacja otwiera konto, poprzez które wskazuję proponowanych ekspertów, którzy to następnie indywidualnie wypełniają wniosek Indywidualnie Wnioskodawca sam otwiera konto, poprzez które wypełnia swój wniosek (identyczny jak powyżej)

7

8

9 Składanie aplikacji (3) Wniosek składa się z poniższych sekcji: - Użytkownik i hasło - Typ eksperta - Dane osobowe - Umiejętności językowe - Słowa kluczowe - Doświadczenie - Miejsca zatrudnienia - Zainteresowania

10

11 Udostępnianie bazy ekspertów Ze względów zachowania przejrzystości i dla celów Europejskiej Przestrzeni Badawczej, KE ma prawo udostępnić ową bazę publicznym instytucjom z krajów członkowskich i stowarzyszonych, ale tylko za wcześniejszą zgodą samych zainteresowanych ekspertów Lista ekspertów jest publikowana w internecie na stronach CORDIS

12 Promowanie udziału kobiet KE chciałaby, aby, jeśli to możliwe, 40% członków zespołów eksperckich stanowiły kobiety!

13 Korzyści (1) Uczestniczenie w ocenie wniosków czy monitorowaniu projektów daje szansę zdobycia cennego doświadczenia, które można następnie wykorzystać w pisaniu wniosków o dofinansowanie własnych projektów Nawiązanie kontaktów z wybitnymi specjalistami/naukowcami

14 Korzyści (2) Ocena w Brukseli: -450 wynagrodzenie za jeden dzień oceny (zwykle 5 dni) -150 diety / dzień -zwrot kosztów podróży (samolot – 2kl., pociąg – I kl., samochód – kilometrówka: 0,17 euro/1km) Ocena zdalna: -praca w domu – wnioski przesyłane elektronicznie -zwykle 13-15 wniosków – 2 tygodnie na ocenę (wynagrodzenie za 2-3 dni) -sprawozdawca: ocenia wnioski + zbiera opinie od pozostałych dwóch ekspertów, przygotowuje raport dla KE, jedzie na posiedzenie do Brukseli – wynagrodzenie + koszty podróży i pobytu w Brukseli

15 Pomoc W razie jakichkolwiek problemów, np. z wypełnianiem aplikacji: Kontakt z RPK Poznań lub ec-fp7-it-helpdesk@ec.europa.eu

16 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google