Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie wniosku, część B Warsztaty: Jak napisać wniosek o stypendium Marie Curie Poznań, 27 lutego 2003r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie wniosku, część B Warsztaty: Jak napisać wniosek o stypendium Marie Curie Poznań, 27 lutego 2003r."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie wniosku, część B Warsztaty: Jak napisać wniosek o stypendium Marie Curie Poznań, 27 lutego 2003r.

2 Dokumentacja konkursowa http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=28 Dokument programowy (Workprogramme) Dokument programowy (Workprogramme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Tekst konkursu ( Call text ) Tekst konkursu ( Call text ) The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR The 6th Framework Programme in Brief - broszura z informacjami na temat 6 PR Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski Guidelines for Evaluators - poradnik dla oceniających wnioski

3 Kilka rad na początek Mam przekonać eksperta, a nie co mam tu wpisać? Mam przekonać eksperta, a nie co mam tu wpisać? Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie o co chodzi w projekcie Pierwsze strony najważniejsze – czytelnik (ekspert) od razu wie o co chodzi w projekcie Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, należy wykonać badania Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie bezosobowego, należy wykonać badania Powtórzenie to nie zbrodnia Powtórzenie to nie zbrodnia Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości) Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości)

4 Kilka rad na początek (2) Projekt inicjatywa oddolna Projekt inicjatywa oddolna Formularze B mają pomóc a nie przeszkodzić Formularze B mają pomóc a nie przeszkodzić Guidelines for drafting the proposal descriptionGuidelines for drafting the proposal description Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Śródtytuły, formatowanie, diagramy, rysunki Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Drobne pomysły np. pytania – odpowiedzi Traktowanie czytelnika jak dla idiotę Traktowanie czytelnika jak dla idiotę

5 Opis projektu – część B1 B1.1. Research topic – temat badań (1 str.) – State-of-the-art – Dlaczego powinno się podejmować badania w tym temacie (aspekty naukowe, techniczne, gospodarcze, społeczne) – Na sam początek kilka zdań ogólnych o projekcie? B1.2. Project objectives - cele projektu (1 str.) – Cel ogólny (jasno) – Cele pośrednie (wypunktować) – Aspekty multidyscyplinarne (między sektorowe)

6 Opis projektu (2) B1.3.Scientific originality and Innovation – oryginalność i innowacyjność (1 str.) - Wkład do stanu wiedzy - Nowe podejście – dlaczego ? - Nowe metody B1.4 Research method – Metodologia (2 str.) - Podejście metodologiczne - Wybór - Dlaczego to podejście doprowadzi do sukcesu (osiągnięcia celu)

7 Aspekt szkoleniowy B2. QUALITY OF THE RESEARCH TRAINING (1str.) Cele szkoleniowe wniosku Cele szkoleniowe wniosku Wkład do rozwoju aplikanta i jego kariery Wkład do rozwoju aplikanta i jego kariery Opis czego aplikant się nauczy podczas projektu. Opis czego aplikant się nauczy podczas projektu. Komplementarne umiejętności (zarządzanie, fundrasing, prezentacja, współpraca z przemysłem itp..) Komplementarne umiejętności (zarządzanie, fundrasing, prezentacja, współpraca z przemysłem itp..)

8 Walory gospodarza B3.QUALITY OF THE HOST B3.1 Scientific and training expertise of the host (2 str.) d\ Doświadczenie w dziedzinie projektu Doświadczenie w dziedzinie projektu Osiągnięcia, projekty, współpraca międzynarodowa (publikacje, patenty, projekty, nagrody etc. ) Osiągnięcia, projekty, współpraca międzynarodowa (publikacje, patenty, projekty, nagrody etc. ) Informacja o opiekunie naukowym (doświadczenie, dorobek) Informacja o opiekunie naukowym (doświadczenie, dorobek) Doświadczenie w szkoleniu naukowców Doświadczenie w szkoleniu naukowców Plany prowadzenia, nadzoru i pomocy naukowej Plany prowadzenia, nadzoru i pomocy naukowej Zdolność do przekazania innych umiejętności Zdolność do przekazania innych umiejętności B3.2. Quality of infrastructures - Jakość infrastruktury - (1 str.) Jaki sprzęt zostanie udostępniony (udowodnienie, że spełni wymagania projektu). Jeśli będzie potrzeba użycia infrastruktury zewnętrznej (uzasadnienie) na jakich zasadach będzie udostępniona. Jaki sprzęt zostanie udostępniony (udowodnienie, że spełni wymagania projektu). Jeśli będzie potrzeba użycia infrastruktury zewnętrznej (uzasadnienie) na jakich zasadach będzie udostępniona.

9 Walory aplikanta B4.QUALITY OF THE RESEARCHER (2 str. A4 + CV) Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia projektu. Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia projektu. Działania na potwierdzenie :Inicjatywy, niezależnego myślenia i cech kierowniczych. Działania na potwierdzenie :Inicjatywy, niezależnego myślenia i cech kierowniczych. Potencjał dla osiągnięcia niezależności jako naukowiec. Potencjał dla osiągnięcia niezależności jako naukowiec. CV: doświadczenie zawodowe osiągnięcia, lista projektów, publikacji, patentów, zaproszeń na konferencje etc. CV: doświadczenie zawodowe osiągnięcia, lista projektów, publikacji, patentów, zaproszeń na konferencje etc. opis 3 głównych osiągnięć – cele, rezultaty, zastosowania, zdobyte umiejętności itd. opis 3 głównych osiągnięć – cele, rezultaty, zastosowania, zdobyte umiejętności itd. Jak projekt przyczyni się do rozwoju kariery i osiągnięcia niezależności. Jak projekt przyczyni się do rozwoju kariery i osiągnięcia niezależności.

10 Opinia Opcjonalna Opcjonalna Wysłana pocztą osobno (należy podać – tytuł, akronim i numer wniosku – jeśli nadano) na specjalny adres Wysłana pocztą osobno (należy podać – tytuł, akronim i numer wniosku – jeśli nadano) na specjalny adres Taka opinia powinna również cytować konkretne osiągnięcia aplikanta. Taka opinia powinna również cytować konkretne osiągnięcia aplikanta. Okoliczności (skąd opiniodawca zna aplikanta) Okoliczności (skąd opiniodawca zna aplikanta) Walory aplikanta: doświadczenie zdolności, potencjał osiągnięć naukowych Walory aplikanta: doświadczenie zdolności, potencjał osiągnięć naukowych Korzyści ze szkolenia w instytucji goszczącej Korzyści ze szkolenia w instytucji goszczącej Jeśli możliwe porównanie z innymi studentami, członkami zespołu itd., stopnie etc. Jeśli możliwe porównanie z innymi studentami, członkami zespołu itd., stopnie etc.

11 Zarządzanie i wykonalność B5. MANAGEMENT AND FEASIBILITY (2 str.) Praktyczne ustalenia, dzięki którym projekt będzie mógł być wykonany (zwłaszcza po stronie hosta) Praktyczne ustalenia, dzięki którym projekt będzie mógł być wykonany (zwłaszcza po stronie hosta) Plan pracy (harmonogram, zależność wynikowa, kwantyfikacja, metody) – diagramy, wykresy Plan pracy (harmonogram, zależność wynikowa, kwantyfikacja, metody) – diagramy, wykresy Cele pośrednie, które pozwolą na ocenę postępów projektu (tabela?) Cele pośrednie, które pozwolą na ocenę postępów projektu (tabela?) Informacja o przerwach (jeśli są planowane) i o potrzebie badań poza hostem (eksperci ocenią pozytywny/negatywny wpływ na jego przebieg) Informacja o przerwach (jeśli są planowane) i o potrzebie badań poza hostem (eksperci ocenią pozytywny/negatywny wpływ na jego przebieg) Ustalenia, plany związane z prawami własności intelektualnej (własność, patentowanie, publikacje, wykorzystanie). Ustalenia, plany związane z prawami własności intelektualnej (własność, patentowanie, publikacje, wykorzystanie).

12 Wykres Gantta

13 Diagram PERT

14 Uproszczony schemat projektu Problem Cel Cele szczegółowe -….. Działanie 6 Działanie 5 Działanie 4 Działanie 3 Działanie 2Działanie 1 RezultatFollow up

15 Milestones (punkty zwrotne) No.NameTimingCriteria 1 Model of the process X 3rd month Set of data on …. 2 Correlation between phenomena Z and Y 12th month 50 values of H are dependent on K 3 Confirmation of thesis T 16 month …….. 4 Improved methodology for … 24 month The results are 20% more accurent than state of the art

16 Zgodność z celami akcji B6.RELEVANCE TO THE OBJECTIVES OF THE ACTIVITY (2 str.) Wymiar europejski co do potrzeby badań (dlaczego ma być wykonany za granicą) Wymiar europejski co do potrzeby badań (dlaczego ma być wykonany za granicą) Jak przyczyni się do rozwoju poziomu nauki w Europie Jak przyczyni się do rozwoju poziomu nauki w Europie Jak stypendysta będzie kontynuował drogę podjętą w projekcie. Jak stypendysta będzie kontynuował drogę podjętą w projekcie. Korzyści dla aplikanta (zwłaszcza długoterminowe) Korzyści dla aplikanta (zwłaszcza długoterminowe)

17 Wspólnotowa wartość dodana B7. ADDED VALUE TO THE COMMUNITY (1 str.) - Jak projekt przyczynia się do powstania/celów ERA - Jak projekt przyczynia się do realizacji/rozwoju polityki EU w konkretnej dziedzinach. (Środowisko, zdrowie, transport, cele społeczne, wzrost zatrudnienia, ENLARGEMENT). - Synergie działań na poziomie europejskim-krajowym- regionalnym - Jak projekt przyczynie się dla atrakcyjności Europy dla naukowców - Jak projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Europy (gospodarki, przemysłu itd.)

18 Inne B8.PREVIOUS PROPOSALS AND CONTRACTS – poprzednie wnioski i kontakty Jeśli wniosek jest ponownym złożeniem (nawet z 5PR) – informacja: Jeśli wniosek jest ponownym złożeniem (nawet z 5PR) – informacja: (a) Numer wniosku (b) Czym obecny wniosek różni się od poprzedniego Inne publiczne środki finansowania związane z projektem (aby uniknąć podwójnego finansowania). Inne publiczne środki finansowania związane z projektem (aby uniknąć podwójnego finansowania). B9.OTHER ISSUES – Inne zagadnienia (1 str.) Proste wypełnienie tabelki związanej ze sprawami etycznymi. Jeśli dotyczy opis jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE, Proste wypełnienie tabelki związanej ze sprawami etycznymi. Jeśli dotyczy opis jak wymagania prawne będą respektowane, czy trzeba wziąć pod uwagę aspekty polityki UE, Gotowość zaangażowania różnych czynników do rozpowszechniania wyników, podnoszenia świadomości itd. Gotowość zaangażowania różnych czynników do rozpowszechniania wyników, podnoszenia świadomości itd.


Pobierz ppt "Przygotowanie wniosku, część B Warsztaty: Jak napisać wniosek o stypendium Marie Curie Poznań, 27 lutego 2003r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google