Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY jeden program stypendialny pod patronatem Marie Curie 12 rodzajów stypendiów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY jeden program stypendialny pod patronatem Marie Curie 12 rodzajów stypendiów,"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY jeden program stypendialny pod patronatem Marie Curie 12 rodzajów stypendiów, grantów zwiększony budżet: FP5-1 050 Meuro FP6-1 580 Meuro prawie 10% budżetu 6PR brak limitu wieku, pod uwagę brany staż w prowadzeniu prac badawczych akceptowany każdy obszar i tematyka badań projekty składane przez instytucje (HOST-DRIVEN ACTIONS) indywidualnych naukowców (INDIVIDUAL-DRIVEN ACTIONS) finansowanie pobytów poza Europą finansowanie naukowców z krajów trzecich finansowanie do 100% : koszty stypendysty i koszty instytucji goszczącej

2 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie – uczestnicy Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP Naukowiec Early-stage researchers: mniej niż 4 lata doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra, np.doktoranci Experienced researchers: - 4 lata lub więcej doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra - doktor

3 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie I I MC Host-driven action projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia II MC Individual-driven action projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją III MC Excellence Promotion and Recognition projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją; nagrody IV MC Return and Reintegration Mechanisms projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją, zwykle z instytucją macierzystą

4 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host - Research Training Network Sieci badawczo-szkoleniowe wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego (do 4 lat), promocja wielo- dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców; możliwości przyjmowania doświadczonych badaczy; stypendia od 3 do 36 miesięcy MC Host- MC Host- Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez tworzenie i realizację programów dla początkujących naukowców, np. doktorantów program szkoleniowy obejmuje: prace naukowe, badania laboratoryjne oraz dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja wniosek (do 4 lat) składany przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych MS lub AS stypendium: od 3 do 36 miesięcy

5 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Transfer of Knowledge uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo- technicznego poprzez transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców projekt: do 4 lat 1. Development Scheme priorytet dla krajów kandydujących – 70% budżetu akcji przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy wysyłanie własnych pracowników (2fazy:wyjazdowa i przyjazdowa) do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy 2. Industry-Academia Strategic Partnership Scheme tworzenie i rozwój długofalowej współpracy pomiędzy instytucją naukową i przedsiębiorstwem (min) z 2 różnych MS lub AS finansowanie wyjazdów pracowników (do instytucji partnerskiej od 2 do 24 miesięcy; tj. doświadczonych badaczy lub pracowników (non-scientific staff) zaangażowanych w realizację prac naukowych

6 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Conferences and Training Courses 1. MC Series of events Serie konferencji min. 4 imprezy (szkoły letnie, kursy, konferencje) w okresie 48 miesięcy; czas trwania jednej: kilka dni do 4 tygodni jednakowa lub różna tematyka,tworząca jednolity plan szkoleniowy jedno lub różne miejsca / jeden lub kilka organizatorów finansowanie udziału początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju 2. MC Large Conferences Duże konferencje jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję liczba uczestników powyżej 150 finansowanie udziału początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych

7 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Individual-driven actions Intra-European Fellowships Stypendia europejskie doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych stypendium od 12 do 24 miesięcy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych 2-fazowy projekt: 1 faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego 2 faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe wysokiej klasy naukowcy z krajów trzecich prowadzenie badań (1 do 2 lat) w kraju członkowskim lub stowarzyszonym

8 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Excellence Promotion and Recognition MC Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych 4-letni projekt przygotowywany przez lidera (każdej narodowości) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego na utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich MC Excellence Awards Nagrody Marie Curie nagroda 50 tys.euro dla najwybitniejszych badaczy, korzystających przez co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych UE MC Chairs Katedry Marie Curie najlepsi uczeni dowolnej narodowości obejmują stanowiska wykładowców (mogą prowadzić badania) w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych na okres od 1 do 3 lat

9 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Return and Reintegration Mechanisms MC European Reintegration Grants jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium w ramach programów ramowych nie jest finansowane wynagrodzenie naukowca, inne koszty tak reintegracja przynajmniej przez 2 lata MC International Reintegration Grants 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą nie jest finansowane wynagrodzenie naukowca, inne koszty tak reintegracja przynajmniej przez 3 lata

10 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Research Training Networks03 kwiecień 2003 / 19 listopad 2003 Host Fellowships for Early Stage Research Training02 kwiecień 2003 / 11 luty 2004 Host Fellowships for Transfer of Knowledge22 maj 2003 / 19 maj 2004 Conferences and Training Courses01 kwiecień 2003 / 20 kwiecień 2004 Intra-European Fellowships12 marzec 2003 / 18 luty 2004 Outgoing International Fellowships21 maj 2003 / 12 luty 2004 Incoming International Fellowships21 maj 2003 / 12 luty 2004 Excellence Grants20 maj 2003 / 18 maj 2004 Excellence Awards20 maj 2003 / 18 maj 2004 Chairs20 maj 2003 / 21 styczeń 2004 European Reintegration Grantwnioski nadsyłane w okresie 15 kwietnia 2003 do 31 września 2004 International Reintegration Grants -//-


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY jeden program stypendialny pod patronatem Marie Curie 12 rodzajów stypendiów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google