Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7.Program Ramowy 2007 -2013 Założenia programowe Jolanta Pacura Regionalny Punkt Kontaktowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7.Program Ramowy 2007 -2013 Założenia programowe Jolanta Pacura Regionalny Punkt Kontaktowy"— Zapis prezentacji:

1 7.Program Ramowy 2007 -2013 Założenia programowe Jolanta Pacura email: jpacura@uni.lodz.pljpacura@uni.lodz.pl Regionalny Punkt Kontaktowy www.regionalny.uni.lodz.pl

2 7.Program Ramowy. Podprogramy WSPÓPŁPRACA (32365 ) POMYSŁY (7406) LUDZIE (4728) MOŻLIWOŚCI(4217) OGÓŁEM BUDŻET PROGRAMU 50521

3 Program szczegółowy - PEOPLE Działania wspierające szkolenia i rozwijanie kariery naukowców, kontynuacja systemu stypendialnego Marie Curie System zachowany, wzmocnieniu ulegną działania związane z rozwijaniem umiejętności zarządzania badaniami i rozwijania kariery naukowca oraz ściślejszych powiązań z systemami krajowymi

4 Ogólny cel programu PEOPLE Ilościowe i jakościowe wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii w skali Europy Zachęcanie do zawodu naukowca Zachęcanie do wejścia na drogę kariery naukowej w Europie Zwiększenie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców Rozwijanie działań skierowanych do naukowców na wszystkich szczeblach kariery, od początkowego kształcenia do kształcenia ustawicznego i rozwoju kariery

5 Planowane działania Kształcenie początkowe (Initial training of researchers) Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery (Life-long training and career development ) Partnerstwo między przemysłem i szkolnictwem wyższym oraz drogi współpracy (Industry-academia partnership and pathways) Międzynarodowy wymiar (The international dimension) Działania specjalne (Specific actions)

6 Kształcenie początkowe Pomoc ukierunkowana na pierwsze 4 lata kariery naukowca, plus maksymalnie 1 rok, jeśli jest to konieczne jako uzupełnienie i zakończenie tego etapu kariery. Działanie realizowane poprzez: międzynarodowe sieci instytucji (organizacji) komplementarnych z różnych krajów zaangażowanych w badania, wyłonione w drodze konkursu. Sieci powinny być zbudowane na bazie wspólnego, zintegrowanego programu szkoleniowego dla naukowców w odniesieniu do potrzeb zidentyfikowanych w danej dziedzinie. Program szkoleniowy oparty na zasadzie indywidualnych projektów badawczych, plus specjalne moduły szkoleniowe ukierunkowane na przekazanie wiedzy z zakresu dodatkowych umiejętności, takich jak zarządzanie badaniami, prawa własności intelektualnej, etyczne aspekty itd.

7 Kształcenie początkowe Program powinien mieć wspólne standardy jakości wspólne kryteria oceny i inne parametry pozwalające na porównywanie osiąganych umiejętności) Wspólne, o ile będzie to możliwe, uznawalne dyplomy lub certyfikaty Elementem programu szkoleniowego powinien być kontakt, wymiana z przemysłem Wsparcie ze strony Komisji Europejskiej odniesie się do: Rekrutacji początkujących naukowców Tworzenia/ustanawiania wyższych stanowisk akademickich i /lub stanowisk w przemyśle w celu transferu wiedzy Organizacji krótkich akcji takich jak konferencje, szkoły letnie lub seminaria

8 Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery Pomoc ukierunkowana na doświadczonych naukowców, minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w celu uzupełnienia lub uzyskania nowych kwalifikacji i kompetencji lub interdyscyplinarności/wielodyscyplinarności, poprawy mobilności międzysektorowej (związki z przemysłem) Działanie będzie realizowane poprzez: Stypendia indywidualne (trans-national intra-European fellowships) przyznawane na poziomie KE Stypendia indywidualne współfinansowane na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym w ramach oferowanych programów odnoszących się do określonych dziedzin

9 Partnerstwo między przemysłem i szkolnictwem wyższym oraz drogi współpracy Wspieranie długoterminowych programów współpracy między szkolnictwem wyższym i przemysłem, w szczególności MŚP, w celu zwiększenia wymiany wiedzy. Wsparcie Komisji Europejskiej realizowane będzie poprzez: 1. wymianę personelu pomiędzy obydwoma sektorami w ramach partnerstwa 2. czasowe pobyty w obu sektorach doświadczonych badaczy spoza partnerstwa 3. organizację warsztatów i konferencji oraz, jako specjalne działanie, możliwość wyposażenia MŚP w sprzęt niezbędny do udziału we współpracy ze szkolnictwem wyższym

10 Międzynarodowy wymiar Polepszenie jakości badań w Europie poprzez przyciąganie utalentowanych naukowców spoza Europy i rozwój kariery naukowców europejskich: 1. stypendia wyjazdowe międzynarodowe z fazą powrotną (obowiązkowa) dla doświadczonych naukowców 2. Stypendia powrotne (granty reintegracyjne) Wspieranie współpracy międzynarodowej poprzez: 1. Stypendia przyjazdowe w celu przyciągnięcia wysoko wykwalifikowanych badaczy z krajów trzecich (z ewentualną fazą powrotną) 2. Wspieranie sieci naukowców z krajów trzecich w krajach członkowskich w celu podtrzymania współpracy 3. Partnerstwa pomiędzy kilkoma organizacjami badawczymi w Europie i jedną lub więcej organizacją spoza EU

11 Działania specjalne Utworzenie prawdziwego europejskiego rynku pracy dla naukowców poprzez usunięcie przeszkód w mobilności i rozszerzenie perspektyw zawodowych naukowców w Europie. Przyznawane będą nagrody w celu podniesienia świadomości społecznej w zakresie działań podejmowanych w ramach akcji Marie Curie jak i innych akcji UE


Pobierz ppt "7.Program Ramowy 2007 -2013 Założenia programowe Jolanta Pacura Regionalny Punkt Kontaktowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google