Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie serii międzynarodowych konferencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie serii międzynarodowych konferencji"— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie serii międzynarodowych konferencji
Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, Poznań tel.: (61) , fax: (61)

2 Marie Curie Conferences and Training Courses (SCF)
Cel akcji Wsparcie działań szkoleniowych skierowanych dla młodych naukowców - w zdobywaniu wiedzy Promowanie mobilności naukowców Promocja europejskich dokonań Umożliwienie zdobycia complementary skills istotnych dla kariery naukowej (zarządzanie projektem, etyka, komunikacja etc.)

3 Projekt Dowolna tematyka (wymiar europejski, ostatnie osiągnięcia naukowe) Minimum 4 imprezy Czas trwania projektu do 4 lat Czas 1 imprezy od kilku dni do 4 tygodni Liczba uczestników 1 imprezy nie może przekraczać 150 osób

4 Projekt (II) organizatorem może być każda instytucja (uniwersytet, instytucja badawcza, centrum naukowe lub przedsiębiorstwo itd. ) wniosek składa organizator lub organizatorzy (przynajmniej 1 z MS lub AS) imprezy mogą odbywać się w różnych miejscach imprezy: szkoły letnie, kursy, konferencje (w tym może być 1 impreza wirtualna) –tworzące jednolity plan szkoleniowy

5 Projekt (III) jednakowa lub różna tematyka (różna - uzasadniona z powodu naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego) szkolenia muszą mieć opracowany program (defined syllabus) dofinansowanie, w zależności od wielkości projektu, może wynosić od do euro Imprezy mogą być najwcześniej organizowane 6 miesięcy po danym terminie nadsyłania wniosków do KE

6 Zasady uczestnikami konferencji mogą być naukowcy z krajów członkowskich, stowarzyszonych oraz trzecich w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach konferencje mogą być organizowane w krajach trzecich, ale wtedy finansowani mogą być tylko europejscy naukowcy

7 Profil uczestnika akcja przeznaczona głównie dla początkujących badaczy (do 4 lat doświadczenia badawczego) udział doświadczonych badaczy może być finansowany z funduszy projektu pod warunkiem, że nie zostały one wykorzystane przez początkujących naukowców naukowcy z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat w szczególnych przypadkach – gdy badacz pochodzi z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego i w momencie trwania konferencji pracuje poza tymi krajami nie więcej niż 30% całej liczby uczestników imprezy może pochodzić z jednego kraju lub krajów trzecich

8 Finansowanie Dla uprawnionego uczestnika ( wypłaca Organizator):
koszty utrzymania uczestnika: rzeczywiste wydatki do 150 euro dziennie (+ "współczynnik korekcyjny") koszty podróży – realne wydatki (na podstawie tabeli odległości) wpisowe

9 Finansowanie II. Dla Organizatora:
koszty projektu - Komisja Europejska przeznacza określoną kwotę (zależną od liczby uczestników konferencji) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków organizacyjnych poniesionych w związku z: zaproszeniem prelegentów, publikacjami, wynajmem sal, rozpowszechnianiem informacji np. na stronach internetowych sekretariatem konferencji

10 Finansowanie dla Organizatora c.d.
koszty związane z zarządzaniem (w tym audyt) - maksymalnie 7% całej sumy dofinansowania wydatki poniesione na zakup sprzętu, jeśli: są niezbędne w realizacji projektu, mają uzasadnienie w faktycznie poniesionych wydatkach zostały wcześniej uzgodnione z Komisją Europejską

11 Kryteria oceny wniosku
naukowa jakość projektu (25%): wartość i oryginalność tematyki; czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i aktualna; zgodność/związek pomiędzy imprezami tworzącymi serie konferencji jakość aspektu szkoleniowego (min. 4 pkt., 15%): jakość programu szkoleniowego, ustalenia co do możliwości nawiązywania kontaktów; wartość kursów z zakresu dodatkowych umiejętności jakość instytucji goszczącej (10%): jakość i możliwości organizacyjne, lokalizacja, jakość infrastruktury

12 zarządzanie projektem (20%): możliwość realizacji i wiarygodności planów; dostępność niezbędnych zasobów; promowanie i rozpowszechnianie informacji włączając w to Internet. zgodność z celami sytemu stypendialnego MC oraz wartość dodana dla UE(30%): zgodność z celami programu systemu stypendialnego MC, ważność tematyki w relacji do osiągnięć i interesów europejskich, skład uczestników; korzyści dla organizatorów wynikające ze wzrostu umiejętności przeprowadzania szkoleń lub organizowania konferencji, wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych Wspólnotowych strategii; wkład w zwiększenie publicznego zainteresowania nauką, jej atrakcyjności i osiągnięć; wpływ na równy dostęp obu płci do prac naukowych

13 Do finansowania przez Komisję Europejską przechodzą wnioski które uzyskały 70% punktów i wymagany minimalny próg oceny – 4 pkt za „jakość szkolenia”.

14 Krok po kroku... Właściwy konkurs w ramach systemu stypendialnego Marie Curie : Wypełnienie formularzy wniosku A i B Złożenie wniosku - tylko drogą elektroniczną (EPSS) !!! Oczekiwanie na wyniki....

15 Pozytywna ocena i uzyskany wymagany próg punktowy – finansowanie z KE !
Kontrakt z Komisją Europejską podpisuje Organizator (Instytucja składająca wniosek) Organizator otrzymuje pieniądze z Komisji Europejskiej Realizacja projektu: publikacja oferty dla naukowców na stronach internetowych selekcja kandydatów, a potem ich finansowanie raportowanie do KE

16 Terminy Harmonogram Budżet konkursu: 12.250.000 euro
17 Maja 2006 – g – zamknięcie konkursu Wrzesień 2006 – ocena wniosków Grudzień 2006 – podpisywanie kontraktów z Komisją

17 Ważne dokumenty Ogłoszenie konkursu – 18 stycznia 2006r.
CALL TEXT Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Broszura „FP6 in Brief” HANDBOOK Guidelines on Proposal Evaluation Procedures Guidelines for Evaluators Model Contracts

18 Przydatne linki - Serwis CORDIS Komisji Europejskiej
- Akcje Marie Curie w 6PR - Wyszukiwarka stypendiów w ramach akcji MC - Strona Krajowego Punktu Kontaktowego - Strona Regionalnego Punktu Kontaktowego

19 Dziękuję za uwagę ! Joanna Bosiacka-Kniat
Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR ul. Rubież 46, Poznań Tel , Fax


Pobierz ppt "Dofinansowanie serii międzynarodowych konferencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google