Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne 1. Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne 1. Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne 1. Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia europejskie (FP6-2002-Mobility-5) 2. Marie Curie Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe (FP6-2002-Mobility-6) 3. Marie Curie Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe (FP6-2002-Mobility-7)

2 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne – zasady ogólne (1) finansowane mogą być tylko pobyty zagraniczne (chyba, że warunki mówią inaczej, np. granty powrotne) nie można realizować stypendium w: - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia) cel stypendium: szkolenie komplementarne, nowe umiejętności, niezależność badawcza, transfer wiedzy dziedzina badawcza: każda, która przynosi korzyści europejskiej nauce stypendium można podzielić z przyczyn osobistych, wyjątkowo naukowych formularz confidential referees assessment of the applicant

3 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne – zasady ogólne (2) stypendysta w porozumieniu z opiekunem (personal supervisor) ustala Personal Career Development Plan, który zawiera opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego rozwoju, po zaakceptowaniu projektu kontrakt jest podpisywany pomiędzy KE a instytucją przyjmująca, która ma zapewnić odpowiednie warunki pracy i wypłacić należne świadczenia

4 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY IEF: Indywidualne stypendia europejskie Intra-European Fellowships doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych miejsce stypendium: kraje członkowskie lub stowarzyszone długość stypendium: od 12 do 24 miesięcy nie można realizować stypendium w - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np. praca, studia) - kraju pochodzenia (nationality); z wyjątkiem naukowców, którzy przynajmniej od 4 lat w okresie ostatnich 5 przebywali legalnie w kraju trzecim lub mają podwójne obywatelstwo (mogą wybrać kraj w którym nie przebywali od 5 lat)

5 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY OIF: Indywidualne stypendia wyjazdowe Outgoing International Fellowships doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych miejsce stypendium: kraje trzecie projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym projekt przygotowuje stypendysta z instytucją gdzie będzie miała miejsce faza druga kontrakt podpisywany pomiędzy KE, a instytucją macierzystą (np. polską)

6 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY IIF: Indywidualne stypendia przyjazdowe Incoming International Fellowships dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich prowadzenie badań w krajach członkowskich lub stowarzyszonych stypendium: 1do 2 lat po zakończeniu stypendium możliwe jest przyznanie grantu na prowadzenie badań w kraju macierzystym – dotyczy to naukowców z krajów rozwijających się

7 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (I) Świadczenia dla stypendysty wynagrodzenie (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega correction coefficients - wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę employment contracts 2. stypendium fixed amount stipends( zgodna z narodową legislacją + opłacone ubezpieczenie społeczne) naukowcy z doświadczeniem (4-10 lat) 47 000 /rok 23 500 /rok naukowcy z doświadczeniem > 10 lat 70 500 /rok 35 250 /rok miesięcznie w :PL:3474 – 5211 (umowa o pracę)

8 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (II) Świadczenia dla stypendysty koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 / 500-1000km:500 / 1000-1500km:750 koszty relokacji (mobility allowance): - przyznawana stypendystom wyjazdowym; nie przyznawana dla fazy reintegracyjnej OIF do kraju pochodzenia - wysokość miesięcznie: 500 lub 800 (dla osób posiadających rodzinę) - kwota podlega correction coefficients

9 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (III) Świadczenia dla stypendysty dodatek rozwój kariery (career exploratory allowance) - tylko dla Europejskich Stypendiów Indywidualnych - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok dodatek badawczy (expenses of paticipating) - koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... - kwota stała: 500 /miesiąc lub 750 /miesiąc w przypadku badań laboratoryjnych - OIF- faza wyjazdowa: zwrot poniesionych kosztów do 750 / miesiąc

10 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (IV) Struktura dofinansowania instytucji Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - do 3% przyznanych funduszy KE Koszty ogólne (overheads) - 10% kosztów bezpośrednich

11 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Formularze A – część administracyjna Formularze B - część opisowa B1Scientific Quality of the Project B1.1. Research topic B1.2. Project objectives B1.3. Scientific originality and Innovation B1.4. Research method B2Quality of the research training B3Quality of the host(s) B2.1. Scientific and training expertise of the host(s) B2.2. Quality of infrastructures B4Quality of the Researcher (CV, CRA) B5Management and Feasibility B6Relevance to the objectives of the activity B7Added Value to the Community B8Previous proposals and contracts B9Other Issues

12 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne-terminy jeden termin w każdym roku realizacji 6PR (2003-2006) projekt musi być w Brukseli do godz.17 w dniu upływu danego terminu najbliższe obowiązujące terminy: IEF55 mnl IEF18 lutego 2004budżet: 55 (55) mnl http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=28 OIF 18 mln OIF 12 lutego 2004budżet: 18 (10) mln http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=29 IIF 11 mln IIF12 lutego 2004 budżet: 11 (9) mln http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=30 http://www.6pr.pl/n/s/2/s_indyw.html


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne 1. Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google