Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zostać ekspertem UE ? Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zostać ekspertem UE ? Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97."— Zapis prezentacji:

1 Jak zostać ekspertem UE ? Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: is@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: is@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Rodzaje ekspertów Evaluator Expert - pomoc w ocenie wniosków Monitor Expert – pomoc w ocenie i monitorowaniu polityki i całego programu Review Expert - pomoc w kontroli realizacji projektów już zaakceptowanych i finansowanych przez Komisję Europejską

3 Wymagania wobec ekspertów (1) Wiedza i umiejętności z konkretnej dziedziny Odpowiednie kwalifikacje językowe

4 Wymagania wobec ekspertów (2) Doświadczenie w sektorze publicznym lub prywatnym w jednej lub większej ilości dziedzin: - badania w odpowiednim zakresie - administracja, zarządzanie i ocena projektów RTD - wykorzystywanie rezultatów projektów RTD, transfer technologii i innowacji - kwestie związane z nauką i społeczeństwem: edukacja, komunikacja, etyka itd.) - międzynarodowa współpraca w nauce i technologii - rozwój zasobów ludzkich

5 Deklaracja bezstronności Dla zapewnienia pełnej niezależności przed przystąpieniem do pracy Podpisanie deklaracji wykluczającej istnienie konfliktu interesów między funkcją eksperta a codzienną pracą – zapewnienie bezstronności

6 Składanie aplikacji (1) Jedynie drogą elektroniczną: http://emmfp6.cordis.lu/ W jednym z oficjalnych języków UE - angielski Okres składania aplikacji: do 31 grudnia 2006 r. (im wcześniej tym większe szanse na bycie zaproszonym do ewaluacji!) Dla już zarejestrowanych ekspertów z 5 PR: http://www.cordis.lu/expertcandidature/home.html (uaktualnienie danych)

7

8 Składanie aplikacji (2) 1.Z inicjatywy organizacji -Organizacja otwiera konto, poprzez które wskazuję proponowanych ekspertów, którzy to następnie indywidualnie wypełniają wniosek 2.Indywidualnie - Wnioskodawca sam otwiera konto, poprzez które wypełnia swój wniosek (identyczny jak powyżej)

9 Składanie aplikacji (3) Wniosek składa się z poniższych sekcji: - Użytkownik i hasło - Typ eksperta - Dane osobowe - Umiejętności językowe - Słowa kluczowe - Doświadczenie - Miejsca zatrudnienia - Zainteresowania

10

11 Udostępnianie bazy ekspertów Ze względów zachowania przejrzystości i dla celów Europejskiej Przestrzeni Badawczej, KE ma prawo udostępnić ową bazę publicznym instytucjom z krajów członkowskich i stowarzyszonych, ale tylko za wcześniejszą zgodą samych zainteresowanych ekspertów Lista ekspertów jest publikowana w internecie

12 Promowanie udziału kobiet KE pragnie, aby jeśli to możliwe 40% członków zespołów eksperckich stanowiły kobiety!

13 Korzyści z bycia ekspertem (1) Uczestniczenie w ocenie wniosków czy monitorowaniu projektów daje szansę zdobycia cennego doświadczenia, które można następnie wykorzystać w pisaniu wniosków o dofinansowanie własnych projektów Nawiązanie kontaktów z wybitnymi specjalistami/naukowcami

14 Korzyści z bycia ekspertem (2) - przykład Eksperci oceniający wnioski Marie Curie: - 450 za jeden dzień oceny - 150 diety / dzień - zwrot kosztów podróży (samolot – 2kl., pociąg – I kl, samochód = pociąg – I kl) - zwykle 13-15 wniosków – 2 tygodnie na ocenę (wynagrodzenie za 2-3 dni) - praca w domu – wnioski przesyłane elektronicznie - sprawozdawca: ocenia 13-15 wniosków, zbiera opinie od pozostałych dwóch ekspertów, przygotowuje raport dla KE, jedzie na posiedzenie do Brukseli – 900 /dzień + koszty podróży i pobytu w Brukseli

15 Pomoc W razie jakichkolwiek problemów, np. z wypełnianiem aplikacji: fp6-experts-helpdesk@cec.eu.int

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Jak zostać ekspertem UE ? Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97."

Podobne prezentacje


Reklamy Google