Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 fax: 22/ 828 53 70 e-mail: anna.wisniewska@kpk.gov.pl marta.muter@kpk.gov.pl http://www.kpk.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Dokumenty http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ OIF: OIF: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=29 IIF: IIF: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=30 Work Programme Call text Guides for proposers +handbook Guidelines for evaluators Financial Guidelines Model contract

3 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne 1. Marie Curie Intra-European Fellowships (IEF) Stypendia europejskie Marie Curie Outgoing International Fellowships (OIF) 2. Marie Curie Outgoing International Fellowships (OIF) Stypendia wyjazdowe Marie Curie Incoming International Fellowships (IIF) 3. Marie Curie Incoming International Fellowships (IIF) Stypendia przyjazdowe

4 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne – uczestnicy Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP Naukowiec Doświadczeni naukowcy: 4 lata lub więcej doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra lub osoba z tytułem doktora Początkujący naukowcy: do 4 lat doświadczenia badawczego; mogą skorzystać tylko ze stypendiów instytucjonalnych Kraje - w zależności od rodzaju stypendium kraje członkowskie Unii Europejskiej, kraje stowarzyszone, kraje trzecie

5 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne – zasady ogólne finansowane mogą być tylko pobyty zagraniczne (chyba, że warunki mówią inaczej, np. granty powrotne) nie można realizować stypendium w: - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia) cel stypendium: szkolenie komplementarne, nowe umiejętności, niezależność badawcza, transfer wiedzy dziedzina badawcza - każda przynosząca korzyści europejskiej nauce stypendium można podzielić z przyczyn osobistych, wyjątkowo naukowych formularz confidential referees assessment of the applicant stypendysta w porozumieniu z opiekunem (personal supervisor) ustala Personal Career Development Plan, który zawiera opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego rozwoju (po zaakceptowaniu projektu)

6 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Indywidualne stypendia wyjazdowe Outgoing International Fellowships (OIF) doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych miejsce stypendium: kraje trzecie projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym projekt przygotowuje stypendysta z instytucją, w której odbędzie drugą fazę stypendium (i z tą instytucją KE podpisze kontrakt)

7 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Indywidualne stypendia przyjazdowe Incoming International Fellowships (IIF) dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich prowadzenie badań w krajach członkowskich lub stowarzyszonych stypendium: 1do 2 lat istnieje możliwość przyznania grantu na prowadzenie badań w kraju macierzystym po zakończeniu stypendium – dotyczy to naukowców z krajów rozwijających się

8 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (1) KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą finansowanie EU wynosi do 100% finansowanie podzielone na kategorie – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium wszystkie należności wypłacane są instytucji (kontrahentowi KE), która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju stosowanie przelicznika krajowego- correction coefficients

9 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne - finansowanie (2) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty wynagrodzenia (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega correction coefficients (PL:88,7%) - wynagrodzenie można otrzymać w ramach: 1. umowy o pracę employment contracts 2. stypendium fixed amount stipends( zgodna z narodową legislacją + opłacone ubezpieczenie społeczne) naukowcy z doświadczeniem (4-10 lat) 44 500,00 /rok 22 250,00 /rok PL:39 471,5019 735,75 naukowcy z doświadczeniem > 10 lat 67 000,00 /rok 33 500,00/rok PL:59 429,0029 714,50

10 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne - finansowanie (3) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 / 500-1000km:500 / 1000-1500km:750 koszty relokacji (mobility allowance): - przyznawane stypendystom wyjazdowym; nie przyznawana w fazie reintegracyjnej OIF, jeśli wraca się do kraju pochodzenia - kwota podlega correction coefficients - wysokość miesięcznie: 600 (PL:532,20 ) lub 900 (PL:798,30 ) (dla osób posiadających rodzinę)

11 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne - finansowanie (4) Struktura świadczeń dla stypendysty dodatek badawczy (expenses of paticipating) Incoming (IIF): - koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... - kwota stała: 500 /miesiąc lub 750 /miesiąc w przypadku badań laboratoryjnych Outgoing (OIF): faza wyjazdowa: - zwrot poniesionych kosztów do 750 /miesiąc faza reintegracyjna: - jak Incoming (IIF)

12 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - finansowanie (5) Struktura dofinansowania instytucji Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - do 3% przyznanych funduszy KE Koszty ogólne (overheads) - 10% kosztów bezpośrednich Incoming (IIF) w fazie powrotnej: zwrot faktycznie poniesionych kosztów niezbędnych w realizacji projektu (nawet w 100%, ale nie więcej niż 3000 /miesiąc) związane z zatrudnieniem niezbędnego personelu, zakupem sprzętu czy materiałów, etc.

13 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia indywidualne - ewaluacja projekt przygotowuje stypendysta w porozumieniu z instytucją przyjmującą wniosek wysyłany do KE oceniany pod względem: -formalnym – KE -merytorycznym – eksperci powołani przez KE (ocena:0-5; próg: 0-5; waga: 1-100%) konsensus pomiędzy ekspertami lista zaakceptowanych i odrzuconych projektów informacja o wynikach do stypendysty i instytucji macierzystej negocjacje kontraktowe; wysłanie kontraktu do instytucji przyjmującej porozumienie wewnętrzne (agreement) pomiędzy stypendystą a instytucją

14 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Wysyłanie projektów wstępna rejestracja: nieobowiązkowa ale korzystna 3 sposoby wysłania wniosku: 1. Elektronicznie poprzez internet: Electronic Proposal Submission System -EPSS 2. CD-ROM/ dyskietka + kopia papierowa 3. Forma papierowa: 1 kopia zapisana jednostronnie na kartkach A4, czarno biała wersja, luźne kartki bo KE kopiuje wniosek we własnym zakresie pamiętać o: zalecany język angielski strony kolejno numerujemy i na każdej piszemy akronim projektu nie wysyłamy dodatkowych dokumentów, broszur, prac, etc za wyjątkiem dodatkowej opinii jasny czytelny układ, podkreślenie ważnych informacji

15 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Formularze A-część administracyjna A1- informacje o projekcie: tytuł projektu, czas trwania stypendium, słowa kluczowe, panel ekspertów (chemia, nauki społeczne i humanistyczne, ekonomia, nauki techniczne, środowisko, matematyka i informatyka, fizyka, biologia i medycyna) abstrakt (od niego eksperci zaczynają ocenę) A2- informacje o każdej instytucji przyjmującej: nazwa, adres, dane opiekuna (scientist in charge) A3- informacje o aplikującym naukowcu: dane osobowe, adres, kwalifikacje

16 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Formularze B - część opisowa (max 19 stron) B1Scientific Quality of the Project B1.1. Research topic (one A4 page) B1.2. Project objectives (two A4 pages) B1.3. Scientific originality and Innovation (two A4 pages) B1.4. Research method (two A4 pages) B2Quality of the research training (one A4 page) B3Quality of the host B2.1. Scientific and training expertise of the host (two A4 pages) B2.2. Quality of infrastructures (one A4 page) B4Quality of the Researcher (two A4 pages, plus CV, plus CRA) B5Management and Feasibility (two A4 pages) B6Relevance to the objectives of the activity (two A4 pages) B7Added Value to the Community (one A4 page) B8Previous proposals and contracts B9Other Issues (one A4 page)

17 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Stypendia Indywidualne-terminy w każdym roku realizacji 6PR (2003-2006) będzie jeden termin składania wniosków projekt musi być w Brukseli do godz.17 w dniu upływu danego terminu najbliższe obowiązujące terminy Outgoing International Fellowship 21 maja 2003 12 lutego 2004 Incoming International Fellowships 21 maja 2003 12 lutego 2004


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marta Muter Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google