Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia szkoleniowe dla początkujących naukowców Stypendia szkoleniowe dla początkujących naukowców ( MC Host Fellowships for Early Stage Research Training.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia szkoleniowe dla początkujących naukowców Stypendia szkoleniowe dla początkujących naukowców ( MC Host Fellowships for Early Stage Research Training."— Zapis prezentacji:

1 Stypendia szkoleniowe dla początkujących naukowców Stypendia szkoleniowe dla początkujących naukowców ( MC Host Fellowships for Early Stage Research Training - EST) Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Plan prezentacji Cele akcji EST Uczestnicy: instytucja i stypendysta Projekt Finansowanie Wniosek Terminy konkursów Kryteria oceny wniosku Kontrakt Źródła informacji

3 Cele akcji skierowana do instytucji w celu podniesienia ich kompetencji szkoleniowych szkolenie młodych naukowców, także pod kątem umiejętności zarządzania badaniami, etyki, komunikacji itp. (tzw. complementary skills) promowanie wzajemnego uznania i działań koordynujących między uczestniczącymi organizacjami (m.in. uznawanie dyplomów) zachęta dla przedsiębiorstw –15% funduszy całej akcji przeznaczono na finansowanie ich uczestnictwa

4 Instytucja (1) Jedna instytucja goszcząca lub kilka powiązanych ze sobą instytucji z jednego kraju Kilka instytucji goszczących (multi-partner groups) z co najmniej 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych, przy czym min. 2 muszą być z krajów członkowskich lub kandydujących – możliwość szkolenia także dla naukowców spoza tych instytucji

5 Instytucja (2) Profil: - uniwersytety - instytuty badawcze - centra szkoleniowe - przedsiębiorstwa (również MŚP)

6 Stypendysta (1) Profil: Early-stage researcher - max. 4 lata doświadczenia w pracy badawczej (głównie doktoranci) - obywatel kraju członkowskiego UE/ stowarzyszonego/trzeciego – innego niż kraj hosta - MOBILNOŚĆ - osoba z podwójnym obywatelstwem może wyjechać do tego kraju, w którym nie przebywała przez ostatnie 5 lat - w chwili rozpoczęcia stypendium nie może być rezydentem/pracować/studiować w kraju hosta przez dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat

7 Stypendysta (2) Ustalenie planu rozwoju kariery (Personal Career Development Plan) - potrzeby szkoleniowe - cele naukowe - raport z realizacji celów

8 Stypendysta (3) Gdy wyjazd do hosta składającego się z kilku instytucji (multi-partner groups): - badacze przebywający na stypendium dłuższym niż rok powinni być goszczeni przez więcej niż jedną instytucję - gdy zostają oddelegowani do innej instytucji na okres dłuższy niż 30% czasu trwania całego stypendium, to owa instytucja musi zatrudnić danego stypendystę

9 Projekt (1) Program szkoleniowy dziedzina szkoleniowa (potrzeba przeprowadzenia projektu), proponowana struktura szkoleń, czasu trwania projektu dodatkowe szkolenia (zarządzanie badaniami, umiejętności prezentacji wyników, etykę itp.) opis potencjalnego wpływu jaki to szkolenie wywrze w obrębie danej dziedziny (m.in. na zacieśnienie współpracy w ramach Europejskich Studiów Doktoranckich) aspekty innowacyjne, interdyscyplinarne itp. wskaźniki monitorowania realizacji projektu

10 Projekt (2) Instytucja goszcząca: Jak jej jakość wpłynie na ostateczny sukces projektu? Kwalifikacje personelu, który będzie nadzorował realizację projektu Infrastruktura, niezbędna do realizacji projektu Zarządzanie projektem organizacja + finanse rekrutacja praktyczne środki przeprowadzania szkolenia

11 Projekt (3) Maksymalna długość trwania projektu: 4 lata od daty określonej w kontrakcie (można go realizować w kilku fazach – uzasadnienie) Czas trwania stypendium: od 3 miesięcy do 3 lat

12 Budżet akcji Pierwszy termin – 2 kwietnia 2003 –60 mln euro Drugi termin – 11 lutego 2004 –70 mln euro Przewiduje się podpisanie 75 kontraktów, w których udział weźmie do 150 hostów (na każde 100 mln ) W obu terminach do rozdysponowania ok. 900 stypendiów (1500 osobolat) Rozmiar projektów: między 300 tys. a 2 mln

13 Finansowanie (1) Instytucja goszcząca podpisuje kontrakt z KE, otrzymuje od niej fundusze, a następnie przekazuje je stypendyście 1) Świadczenia dla stypendysty (numeracja arabska) 2) Świadczenia dla instytucji (numeracja rzymska)

14 Finansowanie (2) Stawki bazowe Umowa o prace (euro/rok) Stypendium (euro/rok) Early stage researchers 29 000 (Podlega correction coefficients) 14 500 (Podlega correction coefficients)

15 Finansowanie (3) Koszty podróży/ stypendysta/ rok Odległość w linii prostej (km) Fixed –amount contribution () < 500250 500 – 1.000500 1.000 – 1.500750 1.500 – 2.5001.000 2.500 – 5.0001.500 5.000 – 10.0002.000 > 10.0002.500

16 Finansowanie (4) Dodatek relokacyjny: (podlega correction coefficients) - 600/miesiąc – bez rodziny - 900/miesiąc – z rodziną Dodatek na rozwój kariery: - 2000/ stypendystę - tylko dla badaczy przebywających na stypendium min. 1 rok

17 Finansowanie (5) Dodatek badawczy: koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach itp. - 250/osobomiesiąc na prace nie- laboratoryjne - 500/osobomiesiąc na prace laboratoryjne

18 Finansowanie (VI) Koszty rzeczywiste związane z realizacją projektu szkoleniowego: - publikacja wakatów - akcje szkoleniowe - materiały szkoleniowe maksymalnie 250/osobomiesiąc W przypadku multi-partner groups pokrycie kosztów działań koordynacyjnych między uczestnikami (konferencje, spotkania, wspólne akcje szkoleniowe, itp.)

19 Finansowanie (VII) Koszty związane z zarządzaniem (w tym audyt) - maksymalnie 3% wkładu KE Koszty ogólne (overheads) – 10% kosztów bezpośrednich

20 Struktura wniosku Dwie części: A - część administracyjna: tytuł wniosku, dane wnioskodawcy, krótki opis planowanych prac B - część opisowa: naukowa i techniczna zawartość wniosku, potrzeba przeprowadzenia prac, oczekiwane korzyści Opcjonalna wstępna rejestracja wniosku

21 Sposoby składania wniosku Metoda elektroniczna: EPSS – Electronic Proposal Submission System (jeszcze niedostępna) CD-ROM lub dyskietka (z dołączoną kopią na papierze) Metoda tradycyjna: na papierze

22 Terminy składania wniosków 1)2 kwietnia 2003 – godzina 17.00 2) 11 lutego 2004 – godzina 17.00

23 Kryteria oceny wniosku 1)zgodność z wymogami formalnymi 2)jakość merytoryczna i stopień innowacyjności projektu (10%) 3)jakość aspektu szkoleniowego – doświadczenie (15%) 4)jakość instytucji goszczącej (25%) 5)zarządzanie projektem (15%) 6)zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC (20%) 7)wymierne korzyści dla UE (15%) 8)zarządzanie własnością intelektualną (jakość planu rozpowszechniania wyników)

24 Ocena wniosku (2) Sporządzenie przez ekspertów raportu podsumowującego wniosek (Evaluation Summary Report) Ocena KE we współpracy z Komitetem ds. Human Resources and Mobility Wysłanie raportu wnioskodawcy/ powiadomienie o odrzuceniu wniosku (Lipiec 2003)

25 Kontrakt (1) Rozpoczęcie negocjacji – Sierpień 2003 Dwa poziomy negocjacji: - naukowo-techniczny - administracyjno-finansowy Zaznajomienie się wnioskodawcy z kontraktem modelowym (umieszczonym na stronie internetowej KE) Decyzja KE o przyznaniu funduszów – Wrzesień 2003 Rozpoczęcie realizacji projektu – zgodnie z datą zamieszczoną w kontrakcie

26 Kontrakt (2) KE przyznaje pulę osobomiesięcy Instytucja zajmuje się odpowiednim ogłaszaniem o możliwości przyjmowania stypendystów W przypadku niewykorzystania przyznanych środków – braku odpowiedniej ilości stypendystów – KE zmniejszy fundusze(!)

27 Podsumowanie Korzyści dla instytucji: - promocja w międzynarodowym środowisku naukowym - prestiż - możliwość podniesienia poziomu prowadzonych szkoleń - uzyskanie funduszy np. na rozwój infrastruktury potrzebnej od realizacji projektu

28 Źródła informacji Akcje Marie Curie w 6PR http://europa.eu.int/mariecurie-actions Informacje o konkursach,dokumenty,formularze http://fp6.cordis.lu/fp6/ EST: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ ID=25 Informacje w języku polskim- strona KPK http://www.6pr.pl

29 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Stypendia szkoleniowe dla początkujących naukowców Stypendia szkoleniowe dla początkujących naukowców ( MC Host Fellowships for Early Stage Research Training."

Podobne prezentacje


Reklamy Google