Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa."— Zapis prezentacji:

1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa trzy lata. Po szkole możesz kontynuować naukę w liceum albo technikum uzupełniającym, które kończą się egzaminem maturalnym.

2 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Elektromechanik Jednym z głównych źródłem energii dynamicznie rozwijającej się gospodarki kraju jest energia elektryczna. Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i restrukturyzacją polskiej gospodarki, pojawiają się nowe zawody, a zanikają inne, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy elektromechanik. Jest to zawód szerokoprofilowy i obejmuje całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta w naszej szkole wiedza ma charakter trwały i umożliwia w końcowym etapie kształcenia specjalizację. Taka forma zdobywania wiedzy umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych Cykl nauczania zawodu trwa 3 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące oraz kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplom elektromechanika pojazdów samochodowych wraz z suplementem w języku angielskim. W ramach nauki w Zasadniczej Szkole zawodowej planowane jest nauczanie języka angielskiego i niemieckiego. Nauczane przedmioty zawodowe to: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia elektrotechniki i elektroniki, maszyny elektryczne, aparaty i urządzenia elektryczne. W programie nauczania są również zajęcia praktyczne oraz podstawy przedsiębiorczości. Predyspozycje zdrowotno psychofizyczne -Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się: dobrą sprawnością ruchową i odpornością fizyczną, prawidłowym wzrokiem i słuchem, dobrą koncentracja uwagi i wyobraźnią przestrzenną. -Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są: daltonizm, nieprawidłowy układ kostny, płaskostopie, wady serca i dróg oddechowych, potliwość skóry rąk. O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz. Zajęcia praktyczne prowadzone będą w warsztatach szkolnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych oraz w najlepszych szczecineckich warsztatach samochodowych

3 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Elektromechanik Elektromechanicy mogą podejmować pracę w: zakładach przemysłowych w których są produkowane lub stosowane maszyny i urządzenia elektryczne, handlu przy konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatycznych, w budownictwie przy eksploatacji i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, w zakładach serwisowych, świadczących usługi z zakresu elektromechaniki, w zakładach naprawczych sprzętu elektrycznego gospodarstwa domowego. samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie: przeglądów technicznych, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń elektrycznych, montażu i demontażu podzespołów elektrycznych i mechanicznych w maszynach i urządzeniach elektrycznych, remontów kapitalnych maszyn i urządzeń elektrycznych, nadzoru nad eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szerokoprofilowy zawód elektromechanika, umożliwia specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa specjalizację, biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów oraz potrzeby regionalnego rynku pracy. Tematyka specjalizacji może dotyczyć : sprzętu elektromechanicznego gospodarstw domowych urządzeń klimatyzacyjnych urządzeń mechatronicznych przemysłu


Pobierz ppt "ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google