Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYRÓWNYWAWNIE SZANS EDUKACYJNYCH. E-akademia przyszłości Projekt realizowany w naszej szkole przez 3 lata – od 1 września 2010r. do nadal, współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYRÓWNYWAWNIE SZANS EDUKACYJNYCH. E-akademia przyszłości Projekt realizowany w naszej szkole przez 3 lata – od 1 września 2010r. do nadal, współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 WYRÓWNYWAWNIE SZANS EDUKACYJNYCH

2 E-akademia przyszłości Projekt realizowany w naszej szkole przez 3 lata – od 1 września 2010r. do nadal, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Uczniowie przygotowują się do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie. Kształtowanych jest u uczniów siedem kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie W ramach udziału w projekcie e-Akademia Przyszłości zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystają z platformy edukacyjnej EduPortal. Uczniowie korzystają z jednostek e-learningowych, nauczyciele przeprowadzają lekcje z wykorzystaniem platformy, mogą również tworzyć wirtualne klasy, a także sprawdzać postępy i zaangażowanie uczniów.

3 Mój wybór – moja przyszłość Projekt realizowany w naszej szkole w latach 2011 - 2012, współfinansowany we środków Unii Europejskiej. Celem głównym projektu było podniesienie szans edukacyjnych wszystkich uczniów G10 w okresie trwania projektu poprzez wdrożenie programu rozwoju szkoły. Cele szczegółowe: o podniesienie u 80% uczestników kompetencji kluczowych o wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dostępnej dla uczniów; o podniesienie świadomości uczestników nt. Konieczności podejmowania działań w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia; o poprawa współpracy i komunikacji między rodzicami i szkołą poprzez wdrożenie nowego systemu dostarczania bieżących informacji o frekwencji i postępach.

4 Działania w ramach projektu Mój wybór – moja przyszłość wycieczki zawodoznawcze warsztaty zawodoznawcze zajęcia sportowo-kulturalne gazetka – kwartalnik szkolny E-dziennik oraz e-wywiadówka gazetki ściennie Z zawodami za pan brat warsztaty Moja droga edukacyjno – zawodowa konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym giełda zawodów maraton spotkaniowo – filmowy festyn szkolny Zrealizowane działania w projekcie spowodowały wzrost szans edukacyjnych uczniów gimnazjum, wzrost kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, znajomość rynku pracy, a także świadomy wybór dalszej kariery edukacyjno- wychowawczej. Zakupiony sprzęt ICT ze środków EFS, realizacja dodatkowych zadań ze środków innych niż EFS, a także działania wspierające doradztwo zawodowe warunkują rzetelne i kompletne przygotowanie młodzieży Gimnazjum nr 10. Wartość dodana projektu: zwiększenie motywacji do nauki i poszerzenie zainteresowań uczniów, kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań społecznych.

5 Równy start w przyszłość Równy start w przyszłość W latach 2006-2008 szkoła brała udział w projekcie Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku, którego celem było stworzenie możliwości równego dostępu uczniom rybnickich szkół do szeroko pojętej edukacji poza godzinami lekcyjnymi poprzez realizacje programów rozwojowych. Projekt przyczynił się do podniesienia poziomu nauczania w szkole, stwarzając możliwość pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Na wszystkich poziomach oddziałów odbywały się zarówno zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów szkolnych dla uczniów mających trudności z opanowaniem materiału z lekcji oraz koła zainteresowań dla tych uczniów, którzy chcieli swoją wiedzę pogłębić z danego przedmiotu. Mimo, iż projekt zakończył się już parę lat temu, uczniowie w dalszym ciągu mają możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

6 Indywidualizacja uczniów Potrzeby uczniów o specyficznych wymaganiach edukacyjnych są uwzględniane indywidualnie w przypadku każdego ucznia, np.: - indywidualizacja pracy na poszczególnych lekcjach, - praca zgodnie z założeniami KIPU, - możliwość wydłużenia czasu pisania sprawdzianów i kartkówek, - możliwość poprawy kartkówek i sprawdzianów, - uczniowie z dysleksją oceniani zgodnie z zaleceniami CKE, - możliwość przygotowania zadań w domu, - dostosowywanie trudności zadań do możliwości, - możliwość udziału w zajęciach wyrównawczych, - indywidualna pomoc nauczycieli.

7 Koła zainteresowań Potrzeby uczniów zdolnych są uwzględniane na każdym przedmiocie (uczniowie otrzymują dodatkowe zadania do wykonania, mają możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych dodatkowych zadań i osiągnięć na forum klasy, mają możliwość udziału w zajęciach dla uczniów uzdolnionych lub zainteresowanych danym przedmiotem). Uczniowie uzdolnieni są zachęcani do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Poza zajęciami obowiązkowymi szkoła oferuje uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań uczniów. Zajęcia te maja na celu wyrównanie szans oraz znacznie wybiegają ponad podstawę programową. Ponadto w bieżącym roku szkolnym w każdej klasie nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia fakultatywne w ramach tzw. godzin prezydenckich, podczas których przygotowują uczniów do konkursów przedmiotowych i innych, zachęcają uczniów do wykonywania dodatkowych zadań, wskazując przy tym inne źródła zdobywania informacji. Uczniowie mają także możliwość wzięcia udziału w projektach.


Pobierz ppt "WYRÓWNYWAWNIE SZANS EDUKACYJNYCH. E-akademia przyszłości Projekt realizowany w naszej szkole przez 3 lata – od 1 września 2010r. do nadal, współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google