Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

2 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu PO KL: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Tytuł projektu: Szkoła moją szansą Obszar realizacji projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie Okres realizacji projektu: od 15 września 2010 - 30 czerwca 2012 r. Numer i nazwa Priorytetu PO

3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu PO Celem ogólnym projektu jest: podniesienie umiejętności kluczowych u 50 uczniów oraz poprawa efektywności uczenia się poprzez udział w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne. Cele szczegółowe: wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej, objęcie opieką uczniów zagrożonych patologią oraz uczniów z problemami w nauce, dostarczanie uczniom bodźców do wszechstronnego rozwoju.

4 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu PO Grupa docelowa projektu obejmuje 50 uczniów SOSW w Toruniu upośledzonych umysłowo w st. lekkim i umiarkowanym z klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz uczniów klas 1-3 Gimnazjum wymagających wsparcia z obszarów miejskich i wiejskich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami zajęć będą uczniowie z zaburzeniami zachowania, zagrożeni wykluczeniem społecznym lub wypadnięciem z systemu edukacji, z najniższą frekwencją, sprawiający problemy wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów osiągających słabe wyniki nauczania.

5 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu PO Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach kompetencji kluczowych 10 godz./tyg. łącznie: 660 godz. Rodzaje zajęć: zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT zajęcia pozalekcyjne kółko fotograficzne zajęcia pozalekcyjne sportowo - rekreacyjne zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego zajęcia pozalekcyjne na basenie zajęcia z zakresu pomocy pedagogicznej zajęcia z zakresu socjoterapii zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Rezultaty "twarde": 50 uczniów podniosło swoje kompetencje kluczowe uczestnicząc w 7 formach zajęć pozalekcyjnych 20 uczniów zdobyło podstawy języka angielskiego 20 uczniów zdobył umiejętności z zakresu ICT 10 uczniów wzięło udział w wojewódzkim konkursie Mistrz Klawiatury 20 uczniów zdobyło umiejętność obsługi aparatu fotograficznego i technikę wykonywania zdjęć 30% 30% uczniów zdobyło umiejętność nauki pływania frekwencja uczniów na zajęciach wzrośnie o 5% poszerzenie oferty edukacyjnej SOSW w Toruniu

7 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu PO Rezultaty "miękkie": 50 dzieci rozwinęło kompetencje społeczne o 3% 50 dzieci rozwinęło kompetencje kluczowe o 4% 50 uczniów, u których wzrosła świadomość na temat wpływu ruchu na zdrowie 50 uczniów, u których o 10% wzrosła samoocena i wiara we własne siły 50 uczniów rozwinęło umiejętności współpracy w grupie wzrost kompetencji kadry pedagogicznej o 5%

8 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Produkty: 1 placówka uzyskała wsparcie w ramach projektu 50 dzieci uczestniczyło w różnych formach zajęć edukacyjno- wyrównawczych 910godz. zajęć edukacyjno - wyrównawczych strona www projektu


Pobierz ppt "SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google