Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2010 RAPORT Opracowały: Dorota Gajda i Małgorzata Adamczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2010 RAPORT Opracowały: Dorota Gajda i Małgorzata Adamczyk."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2010 RAPORT Opracowały: Dorota Gajda i Małgorzata Adamczyk

2 Informacje ogólne : W tym roku zmieniła się struktura egzaminu. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, maturzyści musieli zdać (otrzymać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów) egzaminy na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – egzaminy ustne i pisemne oraz egzamin pisemny z matematyki.

3 Informacje ogólne : Zdający, którzy chcieli przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym, deklarowali je również jako dodatkowo wybrane. Pozostałe przedmioty wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) mogły być zdawane tylko jako przedmioty dodatkowe albo na poziomie podstawowym, albo rozszerzonym.

4 MATURA 2010 XXI LO Struktura wyboru przedmiotów maturalnych JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - PP

5 MATURA 2010 XXI LO Struktura wyboru przedmiotów maturalnych JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - PR

6 MATURA 2009 XXI LO Struktura wyboru przedmiotów maturalnych

7 MATURA 2009 XXI LO Struktura wyboru przedmiotów maturalnych PRZEDMIOTY DODATKOWE Średnia : -PP – 0, 18 na 1 ucznia; -PR – 2,23 na 1 ucznia

8 MATURA 2010 Do egzaminu maturalnego przystąpiło w roku szkolnym 2009/ 2010 w XXI LO 183 uczniów. 183 uczniów zdało egzamin maturalny – zdawalność 100%

9 SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYNIKÓW - część obowiązkowa

10 Język polski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 183 uczniów uzyskując średni wynik : 73% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom podstawowy

11 Język polski – część pisemna

12 Język polski – część ustna

13 Język angielski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 168 uczniów uzyskując średni wynik : 85% co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom podstawowy

14 Język angielski – część pisemna

15 Język angielski – część ustna

16 Język niemiecki XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 6 uczniów uzyskując średni wynik : 91% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom podstawowy

17 Matematyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 183 uczniów uzyskując średni wynik : 83% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom podstawowy

18 Matematyka XXI LO

19 SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYNIKÓW - część dodatkowa

20 Język polski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 41 uczniów uzyskując średni wynik : 73% ( kl. 3c - 72,7,2%; kl. 3d – 70,0% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

21 Język angielski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 60 uczniów uzyskując średni wynik : 72% (kl. 3d – 79,5% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : średni Poziom rozszerzony

22 WOS XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 59 uczniów uzyskując średni wynik : 58% ( kl. 3c - 54,8%; kl. 3d – 62,0%; kl. 3f – 58,3% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

23 Historia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 27 uczniów uzyskując średni wynik : 60% ( kl. 3c - 70,8%; kl. 3d – 61,8%; kl. 3f – 48.8% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

24 Matematyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 64 uczniów uzyskując średni wynik : 61% ( kl. 3b– 65,0%; kl. 3e– 62,2% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

25 Biologia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 6 uczniów uzyskując średni wynik : 66% co stanowiło w skali staninowej wynik : bardzo wysoki Poziom podstawowy

26 Biologia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 23 uczniów uzyskując średni wynik : 73% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom rozszerzony

27 Chemia XXI LO Do egzaminu przystąpił: 21 uczniów uzyskując średni wynik : 77% co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

28 Geografia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 24 uczniów uzyskując średni wynik : 55% co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

29 Fizyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 7 uczniów uzyskując średni wynik : 62% co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom podstawowy

30 Fizyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 11 uczniów uzyskując średni wynik : 80% ( kl. 3b – 81% ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Poziom rozszerzony

31 HISTORIA SZTUKI XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 5 uczniów uzyskując średni wynik : 48% co stanowiło w skali staninowej wynik : niżej średni Poziom rozszerzony

32 Zestawienie końcowe: Wynik w skali staninowej Poziom podstawowyPoziom rozszerzony Najwyższy----------------------------------- Bardzo wysokibiologia----------------------------------- Wysokij. polski, j. niemiecki, fizyka, matematyka biologia, fizyka Wyżej średnij. angielskij. polski, WOS, historia, geografia, chemia, matematyka Średni----------------------------------j. angielski, Niżej średni----------------------------------historia sztuki

33 WYBIERANE UCZELNIE

34 WYBIERANE KIERUNKI

35 Bibliografia: - Osiągnięcia maturzystów w roku 2010. Sprawozdanie CKE - Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2010 zdających w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim OKE Przy pomocy p. dyr. Pawła Putowskiego Należy z całą mocą podkreślić, że wynik egzaminu maturalnego jest pochodną wysiłku nauczyciela włożonego w przygotowanie maturzystów, ale także poziomu wiedzy ogólnej i sprawności intelektualnej ucznia.


Pobierz ppt "MATURA 2010 RAPORT Opracowały: Dorota Gajda i Małgorzata Adamczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google