Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Powiatu Kościerskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Powiatu Kościerskiego"— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Powiatu Kościerskiego
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Kościerzyna, maj 2008

2 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim
Struktura użytkowania gruntów w gminach Powiatu Kościerskiego w 2006 r. źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (wg stanu na 31.XII.2006 roku)

3 Struktura użytków rolnych
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Struktura użytków rolnych źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (wg stanu na 31.XII.2006 roku)

4 Struktura użytków rolnych
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Struktura użytków rolnych źródło: Opracowanie własne

5 Struktura ludności według miejsca zamieszkania
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Struktura ludności według miejsca zamieszkania źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (wg stanu na 31.XII.2006 roku)

6 Bezrobocie w Powiecie Kościerskim (wg stanu na 30 kwietnia 2008r)
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Bezrobocie w Powiecie Kościerskim (wg stanu na 30 kwietnia 2008r) źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie

7 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim
Liczba i struktura obszarowa gospodarstw w gminach Powiatu Kościerskiego w 2006 roku . źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PODR

8 Powierzchnia i struktura zasiewów w Powiecie Kościerskim w 2006 roku
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Powierzchnia i struktura zasiewów w Powiecie Kościerskim w 2006 roku źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PODR

9 Stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach w 2006 roku
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach w 2006 roku źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z PODR

10 Stopień zwodociągowania gmin Powiatu Kościerskiego
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Stopień zwodociągowania gmin Powiatu Kościerskiego źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z gmin (wg stanu na 2007 rok)

11 Stopień skanalizowania gmin Powiatu Kościerskiego
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Stopień skanalizowania gmin Powiatu Kościerskiego źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z gmin (wg stanu na 2007 rok)

12 Infrastruktura drogowa w Powiecie Kościerskim
Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim Infrastruktura drogowa w Powiecie Kościerskim . źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych (wg stanu na 2004 rok)

13 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim
Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Kościerskiego w roku 2006 źródło: Opracowanie na podstawie Powiatowego Programu na Recz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata

14 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim
Główne przesłanki korzystania z pomocy społecznej w Powiecie Kościerskim w roku 2006 źródło: Opracowanie na podstawie Powiatowego Programu na Recz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata

15 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim
Rola Samorządu Powiatowego w zakresie rolnictwa (m.in.) Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących gruntów, budynków, ochrony środowiska, produkcji rolnej i zwierzęcej, Prowadzenie aktywnej polityki przeciwdziałania bezrobociu na terenach wiejskich, Wspieranie organizacji pozarządowych, m.in. we wspólnym pozyskiwaniu środków unijnych na lokalne inicjatywy, Koordynowanie działań w przypadkach klęsk żywiołowych czy też skażeń ekologicznych,  Współdziałanie z jednostkami administracji zespolonej na rzecz rolnictwa.

16 Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Powiecie Kościerskim
Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zarząd Powiatu Kościerskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google