Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkody w rolnictwie w 2013 roku powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz możliwe formy pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkody w rolnictwie w 2013 roku powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz możliwe formy pomocy."— Zapis prezentacji:

1 Szkody w rolnictwie w 2013 roku powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz możliwe formy pomocy.

2 Szkody w rolnictwie. W okresie od 3 maja do 17 lipca 2013 roku na skutek gradobicia, deszczu nawalnego, lokalnych powodzi i huraganu wystąpienie szkód zgłosiło 4 774 rolników z 47 gmin położonych na terenie 11 powiatów województwa małopolskiego.

3 Szkody w rolnictwie. Uszkodzonych zostało: -39 481,58 ha upraw rolnych, -1 487 budynków gospodarczych, -10 050 szklarni i tuneli foliowych.

4 Pomoc dla gospodarstw rolnych. 6 sierpnia 2013 roku, Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 roku powodzi, huraganu, gradobicia i deszczu nawalnego.

5 1. Pomoc de minimis. W ramach pomocy de minimis poszkodowani rolnicy mogą uzyskać wsparcie w wysokości 100zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych i 10 zł na 1 m² powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji. W przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych lub 50% pogłowia zwierząt od jednego z ryzyk, kwota pomocy ulega obniżeniu o 50%.

6 * Za uprawę na której wystąpiły szkody kwalifikujące ją do likwidacji należy uznać szkody w uprawach rolnych lub uprawach w szklarniach i tunelach foliowych z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej o stałej konstrukcji i wysokości co najmniej 80%. * Do działów specjalnych produkcji rolnej zaliczamy: -Uprawy w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych powyżej 25m², -Uprawach w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50m². * Pomoc będzie udzielana na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika Powiatowego Biura ARiMR na podstawie protokołu Komisji Wojewódzkiej z szacunku szkód. Termin składania wniosków do ARiMR upłynie 30 września 2013 roku.

7 2. Kredyt preferencyjny. Kredyty preferencyjny (obrotowy lub inwestycyjny) na wznowienie produkcji rolnej, które dla posiadających wymagane ustawowo ubezpieczenie jest oprocentowany w wysokości 1,5 % w stosunku rocznym, a dla nieubezpieczonych w wysokości 3%. Poziom szkód w uprawach rolnych musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najniższym i najwyższym plonie. Wysokość szkód powinna być wykazana według obniżenia przychodu. W przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt inwestycyjny przyjmuje się minimalny poziom strat w środkach trwałych w wysokości 1050 zł.

8 Inne formy pomocy. 1.Środki w ramach PROW z działania 126 – przywracanie potencjału produkcji rolnej- (warunek szkody w środkach trwałych powyżej 10 000 zł i szkody w produkcji rolnej powyżej 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat). 2. Rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności z tytułu podatku rolnego,

9 Inne formy pomocy. 3. Rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec KRUS, 4. Rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec ANR.

10 Dziękuję za uwagę. Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Szkody w rolnictwie w 2013 roku powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz możliwe formy pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google