Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2008 Propozycje Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi w sprawie wprowadzenia zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2008 Propozycje Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi w sprawie wprowadzenia zmian."— Zapis prezentacji:

1 1 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2008 Propozycje Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi w sprawie wprowadzenia zmian do statutu w celu rozszerzenia zakresu dalszej działalności

2 2 Aktualna treść: Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia publicznego. Propozycja zmiany: b. Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, spotkań, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia publicznego. Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt b STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

3 3 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt c Aktualna treść: Organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych. Propozycja zmiany: c. Organizowanie imprez kulturalnych, zakładanie, prowadzenie i wspieranie zespołów i grup artystycznych. S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

4 4 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt d Aktualna treść: Wspieranie organizowania drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych. Aktualna treść: Wspieranie organizowania drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych. Propozycja zmiany: d. Wspieranie organizowania i prowadzenie drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych. Propozycja zmiany: d. Wspieranie organizowania i prowadzenie drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych. S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

5 5 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt e Aktualna treść: e. Tworzenie i uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem. f. Podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej przedsiębiorczości na teren objęty działaniem stowarzyszenia. POŁĄCZYĆ 2 PUNKTY W 1 - e Aktualna treść: e. Tworzenie i uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem. f. Podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej przedsiębiorczości na teren objęty działaniem stowarzyszenia. POŁĄCZYĆ 2 PUNKTY W 1 - e S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

6 6 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt f Aktualna treść: f. Podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej przedsiębiorczości na teren objęty działaniem stowarzyszenia. Aktualna treść: f. Podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej przedsiębiorczości na teren objęty działaniem stowarzyszenia. Propozycja zmiany: f. Promowanie obszarów wiejskich, w tym propagowanie i zachowanie dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki, religii i kultury. Odnawianie, eksponowanie i konserwacja lokalnych pomników historycznych i wyposażenia budynków będących zabytkami. Propozycja zmiany: f. Promowanie obszarów wiejskich, w tym propagowanie i zachowanie dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki, religii i kultury. Odnawianie, eksponowanie i konserwacja lokalnych pomników historycznych i wyposażenia budynków będących zabytkami. S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

7 7 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt h Aktualna treść: Wspieranie działań władz wsi, gminy i powiatu w zakresie skanalizowania wsi oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej (modernizacja ulic, budowa chodników), rekonstrukcji systemu wodno-melioracyjnego (poprawa drożności rowów itp.) oraz poprawy wyglądu miejsc publicznych (przystanek autobusowy, świetlica klubu itp.). Aktualna treść: Wspieranie działań władz wsi, gminy i powiatu w zakresie skanalizowania wsi oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej (modernizacja ulic, budowa chodników), rekonstrukcji systemu wodno-melioracyjnego (poprawa drożności rowów itp.) oraz poprawy wyglądu miejsc publicznych (przystanek autobusowy, świetlica klubu itp.). Propozycja zmiany: h. Wspieranie działań władz wsi, gminy i powiatu w zakresie skanalizowania wsi oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej (modernizacja dróg, ulic, budowa chodników), rekonstrukcji systemu wodno-melioracyjnego (poprawa drożności rowów itp.) oraz poprawy wyglądu miejsc publicznych z uwzględnieniem strategii i planów odnowy i rozwoju. Propozycja zmiany: h. Wspieranie działań władz wsi, gminy i powiatu w zakresie skanalizowania wsi oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej (modernizacja dróg, ulic, budowa chodników), rekonstrukcji systemu wodno-melioracyjnego (poprawa drożności rowów itp.) oraz poprawy wyglądu miejsc publicznych z uwzględnieniem strategii i planów odnowy i rozwoju. S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

8 8 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt i Aktualna treść: i. Rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno-sportowej. Aktualna treść: i. Rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno-sportowej. Propozycja zmiany: i. Budowa, rozbudowa, zagospodarowanie i wyposażanie bazy kulturalno-rekreacyjno-sportowej Propozycja zmiany: i. Budowa, rozbudowa, zagospodarowanie i wyposażanie bazy kulturalno-rekreacyjno-sportowej S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

9 9 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt t Aktualna treść: Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi oraz ofiarom wypadków i kolizji drogowych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ratownictwa drogowego. Propozycja zmiany: t. t. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi, pożarem oraz ofiarom wypadków i kolizji drogowych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ratownictwa drogowego. Aktualna treść: Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi oraz ofiarom wypadków i kolizji drogowych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ratownictwa drogowego. Propozycja zmiany: t. t. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i ekologicznymi, pożarem oraz ofiarom wypadków i kolizji drogowych, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ratownictwa drogowego. S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

10 10 Aktualna treść: Prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo- wychowawczych. Aktualna treść: Prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo- wychowawczych. Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt u Propozycja zmiany: u.u. Prowadzenie bibliotek, świetlic i placówek opiekuńczo- wychowawczych. Propozycja zmiany: u.u. Prowadzenie bibliotek, świetlic i placówek opiekuńczo- wychowawczych. S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

11 11 Propozycja zmiany w punkcie: § 3 pkt 2 ppkt x Aktualna treść: Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie odtworzenia działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Propozycja zmiany: x. Umożliwianie społeczności lokalnej oraz swoim członkom w miarę możliwości Stowarzyszenia korzystania z urządzeń, budynków i pomocy Stowarzyszenia, w tym z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. Aktualna treść: Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie odtworzenia działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Propozycja zmiany: x. Umożliwianie społeczności lokalnej oraz swoim członkom w miarę możliwości Stowarzyszenia korzystania z urządzeń, budynków i pomocy Stowarzyszenia, w tym z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. S TOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI

12 12 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2008 STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI


Pobierz ppt "1 P R O P O Z Y C J E Z A R Z Ą D U S W R W KREKOLE – LUTY 2008 Propozycje Zarządu Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi w sprawie wprowadzenia zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google