Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2010/2011 Konferencja inauguracyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2010/2011 Konferencja inauguracyjna"— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2010/2011 Konferencja inauguracyjna
Zespół Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach 30 sierpień 2010r.

2 PORZĄDEK OBRAD Przyjęcie porządku obrad.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Podsumowanie mijającego roku szkolnego oraz przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych. Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły. Przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opinia w sprawie organizacji pracy Szkoły (arkusz organizacyjny, plany nauczania). Opinia w sprawie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. Wolne wnioski.

3 Witamy nowozatrudnionych nauczycieli
Piotr Rokita

4 Podsumowanie mijającego roku szkolnego oraz przedstawienie wyników egzaminów zewnętrznych.

5 Liczba uczniów i słuchaczy
2009/2010 2008/2009 2007/2008 T 349 380 385 LU 52 63 58 LO 9 SP 54 211 160

6 Liczba absolwentów 2009/2010 2008/2009 2007/2008 T 97 95 84 LU 13 12
LO SP 27 29

7 z egzaminem poprawkowym
STATYSTYKA 2009/2010 2008/2009 2007/2008 FREKWENCJA T 88,9% 89,52% 87,96% Liczba uczniów T nie promowanych 11 7 29 z egzaminem poprawkowym 5 3 22 Liczba uczniów SP 2

8 STATYSTYKA Rok 2009/2010 83,2% Frekwencja 2TG 92,46% 1TG 92,35% 3TI
84,84% 3TA 84% średnia 88,9% średnia Małop. 83,2%

9 STATYSTYKA 2009/2010 2008/2009 2007/2008 Liczba uczniów zwolnionych z wf 25 23 42 z dysgrafią 39 52 74 Liczba uczniów skreślonych przez Dyrektora 1 3 Liczba kar udzielonych przez Dyrektora 16 21 20

10 STATYSTYKA 2009/2010 2008/2009 2007/2008 Liczba uczniów T którzy przystąpili do egzaminu maturalnego 90 91 64 którzy przystąpili do egzaminu potw. kwal. zaw. 94 95 82 Liczba uczniów SP 11 27 29 Liczba uczniów LU 4 9 13

11 OCENY ZACHOWANIA 2009/2010 2008/2009 2007/2008 Liczba ocen wzorowe 27 37 43 nieodpowiednie 23 13 24 naganne 3 4

12 KLASYFIKACJA ROCZNA Liczba uczniów z zajęć edukacyjnych zachowania 51
którzy ubiegali się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 51 3 którym umożliwiono poprawianie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 46 2 którzy otrzymali wyższą niż była przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 40

13 Liczba uczniów pozostających pod opieką pedagoga lub psychologa
2009/2010 2008/2009 2007/2008 wagarowanie 35 32 30 spożywanie alkoholu 8 3 1 rodziny patologiczne lub niewydolne wychowawczo 18 19 pobyt rodzica za granicą 10 22 2 konflikt z prawem 5

14 Liczba nauczycieli, którzy otrzymali ocenę pracy
2009/2010 2008/2009 2007/2008 wyróżniającą 1 dobrą 2 negatywną pozytywna ocena dorobku zawodowego 8 6 4

15 NAUCZYCIELE 2009/2010 2008/2009 2007/2008 Liczba nauczycieli 56 59 Liczba nauczycieli, którzy ukończyli formy doskonalenia 6 10 31 Liczba nauczycieli, którzy ukończyli studia podyplomowe 1 3

16 2009/2010 2008/2009 2007/2008 11 7 4 5 NAUCZYCIELE Egzaminatorzy OKE
(przedmioty maturalne) 11 7 (przedmioty zawodowe) 4 5

17 EGZAMIN MATURALNY 2010 2009 J.polski - pisemny 91% (82/90) 99% (90/91)
TECHNIKUM liczba zdanych 2010 2009 J.polski - pisemny 91% (82/90) 99% (90/91) J.polski - ustny 94% (86/90) 97,7% (89/91) Matematyka 90% (81/90) 86% (13/15)

18 EGZAMIN MATURALNY 2010 2009 J.angielski - pisemny 89% (67/75)
TECHNIKUM liczba zdanych 2010 2009 J.angielski - pisemny 89% (67/75) 82% (56/68) J.angielski - ustny 96% (72/75) 93% (64/68) J.niemiecki - pisemny 100% (15/15) 100% (23/23) J.niemiecki - ustny 100%(23/23)

19 UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
EGZAMIN MATURALNY UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2010 2009 J.polski - pisemny 80% (4/5) 89% (8/9) J.polski - ustny 100% (5/5) J.niemiecki - pisemny 50% (2/4) 100% (7/7) J.niemiecki - ustny 100% (4/4) Matematyka 40% (2/5) J.rosyjski - pisemny 100% (1/1) 75% (1/1)

20 EGZAMIN MATURALNY 2010 2009 J.polski - pisemny 47% 53%
TECHNIKUM średnia wyników 2010 2009 J.polski - pisemny 47% 53% J.polski - ustny 64% 62% Matematyka 58% 44%

21 EGZAMIN MATURALNY 2010 2009 J.angielski - pisemny 57% 52%
TECHNIKUM średnia wyników 2010 2009 J.angielski - pisemny 57% 52% J.angielski - ustny 67% 63% J.niemiecki - pisemny 58% 55% J.niemiecki - ustny 70% 77%

22 Egzamin maturalny - zdawalność
2010 2009 2008 2007 LP 62,4% 77,8% T 68,5% 75,6% 80,2% 75% 81,4% LU 24,9% 40% 88,9% 46,2% 70%

23 Zdawalność egzaminu maturalnego w powiecie myślenickim
Szkoła Zdawalność ZS LO 92,4% LP 60,7% T 66,7% 75,6% LU 21,2% 40% TU 11,8%

24 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
2010 2009 2008 2007 TI 57,1% 52% ----- TA 66,7% 92,9% 50% TG 81,5% 95,2% 82,3% 77,1% SA 33,3% 90% 63,6% 44,4% SI 83,3% 42,9% 72,7% 12,5% SG 85,7% 80% 88,9%

25 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
Zespoły Przedmiotowe dokonają analizy wyników egzaminów zewnętrznych diagnozą ,,wejścia-wyjścia’’. Opracowane wyniki zostaną zaprezentowane przez przewodniczących Zespołów na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 3 listopada.

26 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” Liczba badanych – 87 Dlaczego wybrałeś naukę w swoim zawodzie? - zainteresowanie zawodem 78% - przewidywanie wysokich zarobków 40% - możliwość zdawania matury 35% - szansa zrobienia kariery zawodowej 19% - namowa rodziców 17% - położenie szkoły w pobliżu zamieszkania 17% - brak wolnych miejsc w innej szkole 10% - ten zawód wybrali znajomi 7%

27 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” 2. Czy teraz wybrał(a)byś ten sam zawód? - zdecydowanie tak 15% - raczej tak 30% - raczej nie 30% - zdecydowanie nie 10% - tak, ale w innej szkole 10% - nie mam zdania 5%

28 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” 3. Czy pracowałeś/aś zarobkowo w ciągu ostatniego roku? - tak 63% - nie 37% 4. Jaka to była praca? - w zawodzie 25% - raczej nie związana z zawodem 19% - zupełnie nie związana z zawodem 57%

29 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” 5. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz pracować? - będę szukał(a) pracy w zawodzie 42% - będę szukał(a) jakiejkolwiek pracy 41% - już mam zagwarantowaną pracę w zawodzie 15% - mam zagwarantowaną pracę ale nie w zawodzie 9% - chcę założyć własną firmę 13% - jeszcze nie wiem 12% - nie zamierzam na razie pracować 3%

30 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” 6. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz dalej się uczyć? - nie wiem 51% - będę kontynuować naukę w zawodzie 20% - nie planuję kontynuować nauki 16% - będę kontynuować naukę ale w innym zawodzie 13% 7. Czy po skończeniu szkoły zamierzasz wyjechać? - nie planuję wyjazdu 37% - jeszcze nie wiem 34% - chcę wyjechać na wakacje do pracy 19% - chcę wyjechać na dłuższy okres i później wrócić 19% - chcę wyjechać na stałe do pracy 1%

31 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” 8. Który egzamin zewnętrzny wydaje Ci się ważniejszy? - egzamin zawodowy 33% - egzamin maturalny 29% - oba są tak samo ważne 33% - nie mam zdania 5% 9. Czy w trakcie nauki uczestniczyłeś(aś) w korepetycjach? - tak 34% - nie 66%

32 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” 10. W jakich korepetycjach uczestniczyłeś(aś)? - matematyka 23 - j.angielski 14 - j.niemiecki 5 - przedmioty zawodowe 2 - j.polski 1 - chemia 1

33 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” 11. Dlaczego uczestniczyłeś(aś) w korepetycjach? - lepiej przygotować się do końcowego egzaminu 19 - żeby zdobyć lepsze oceny 14 - żeby zaliczyć przedmiot 9 - zaległości z poprzedniej szkoły 8 - nauczyciel nie umiał uczyć 2 - rodzice mnie posyłali 1 - wszyscy chodzą na korepetycje 1

34 WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód
WNIOSKI Z BADANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH ,,Twój zawód. Twoja przyszłość” 12. Czy w ostatnim roku uczestniczyłeś(aś) w spotkaniach poświęconych przyszłości zawodowej, możliwości znalezienia pracy lub dalszego kształcenia? - nie uczestniczyłem w żadnych 83% - w szkole 14% - w MCI (OHP) 1% - inne 1% - w powiatowym urzędzie pracy 0% - w poradni psychologicznej 0%

35 Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2010/2011

36 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH Rekrutacja trwa:
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna: Technik informatyk Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik architektury krajobrazu

37 PRZYGOTOWANIE NOWEGO ROKU
Przyjmowanie dokumentacji przez Zespół Kierowniczy (rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, plany wychowawcze, plany wycieczek, ) – - 31 sierpień 2010r – 12.30 - 1 wrzesień 2010r – 12.30 Sesja poprawkowa dla dorosłych – wrzesień (1-y zjazd)

38 Plany wychowawcze Plany wychowawcze powinny być zbieżne z Programem wychowawczym oraz Programem profilaktyki. Powinny także uwzględniać założenia Planu Pracy Szkoły szczególnie w działaniach wychowawczo-opiekuńczych.

39 PRZYGOTOWANIE NOWEGO ROKU
Spotkanie Zespołu Wychowawczego 31 sierpień godz Komisja Rekrutacyjna 31 sierpień godz

40 Rozpoczęcie roku szkolnego
1 wrzesień Msza św. Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 (Spotkanie klas pierwszych z Dyrekcją i wychowawcami, spotkanie klas starszych z wychowawcami) 10 wrzesień – konferencja instruktażowo- wprowadzająca 8 - 9 wrzesień – Spotkania z rodzicami 10 wrzesień Spotkanie opiekunów nauczycieli odbywających staż

41 Kalendarz roku szkolnego
Pozostałe posiedzenia Rady Pedagogicznej: 29 wrzesień 15.00 3 listopad 15.00 26 styczeń (klasyfikacyjna) 28 styczeń (klasyfikacyjna) 2 marzec 15.00 27 kwiecień (klasyfikacyjna) 9 czerwiec (klasyfikacyjna) 20 czerwiec (klasyfikacyjna) 22 czerwiec 12.00

42 Kalendarz roku szkolnego
31 styczeń – 13 luty ferie zimowe 28 styczeń klasyfikacja śródroczna kwiecień wiosenna przerwa świąteczna maj – egzamin maturalny V – j.polski 5 V – matematyka 6 V j.angielski czerwiec – egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 13-17 VI 22 czerwiec Zakończenie zajęć dydaktycznych

43 PRZYPOMNIENIE Na zajęcia na hali sportowej lub w salach nr 17,18 uczniowie wychodzą tylnym wyjściem wraz z nauczycielem. Wychowawcy przypominają uczniom o zakazie wychodzenia na ulicę 3 Maja w czasie pobytu w szkole a nauczyciele dyżurujący kontrolują wypełnianie tego zakazu.

44 PRZYPOMNIENIE Każdy uczeń posiada dzienniczek ucznia, w którym znajdują się usprawiedliwienia nieobecności ucznia oraz wszelkie informacje o postępach w nauce i zachowaniu. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy sprawdzają zamianę obuwia przed rozpoczęciem zajęć (zeszyt w sekretariacie). W celu zapewnienia bezpieczeństwa dokumentacji szkolnej zakazuje się posiadania przez ucznia dziennika lekcyjnego.

45 PRZYPOMNIENIE Nauczyciel przedmiotu lub wychowawca wpisuje powód nie odbycia się zajęć. Po zajęciach należy sprawdzać czystość pozostawianej klasopracowni.

46 PRZYPOMNIENIE Przy ocenach należy wpisywać daty. Należy regularnie wpisywać tematy zajęć. Należy dbać o systematyczność wpisywania ocen (w tym również ocen zachowania). Wszelkie informacje na temat zachowania ucznia klasy (pozytywne i negatywne) należy zaznaczać w Klasowym zeszycie uwag.

47 KLASYFIKOWANIE DOROSŁYCH
Za właściwe wypełnienie przez słuchaczy indeksów (pełna nazwa przedmiotu, liczba godzin, dane nauczycieli) odpowiada wychowawca klasy. Na wszelkiej dokumentacji szkolnej należy umieszczać właściwe nazewnictwo t.j. - Szkoła Policealna – technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk technik architektury krajobrazu - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

48 PRAWO OŚWIATOWE: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:
1) w sprawie organizacji roku szkolnego - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego - dni wolne od zajęć dydaktycznych 2) w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania - arkusze ocen - dokumentacja przebiegu nauczania - sprostowania i omyłki w dokumentacji - wypełnianie świadectw i arkuszy ocen

49 PODWYŻSZONE PENSUM FAKULTETY W PODZIALE GODZIN ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ, UCZNIOWIE ZDOLNI NAGANY WYCHOWAWCY, DYREKTORA, POPRAWA OCEN DZIENNIKI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ~ KOMISJE EGZAMINACYJNE

50 GŁÓWNI OPIEKUNOWIE SAL
SALA NR 1 – M.MARONDEL SALA NR 2 – W.SZAREK SALA NR 3 – M.JAKUTA-ĆWIERZ SALA NR 4 – E.GÓRECKA SALA NR 5 – B.DĄBROWSKI SALA NR 7 – K.JANUS SALA NR 9 – P.CHOLEWA SALA NR 16 – M.KĘSEK, A.RÓG SALA NR 18– M.LEŚNIAK, B.TĘCZYŃSKA KUCHNIA – A.RÓG, A.TWARDOSZ, M.KĘSEK

51 o ewentualnych brakach. Dbają także o wystrój Sali.
Opiekunowie klasopracowni dokonują na bieżąco sprawdzania sprzętu i zgłaszają o ewentualnych brakach. Dbają także o wystrój Sali. Wszyscy uczący są odpowiedzialni za powierzone mienie i czystość sal.

52 ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE Zespół Wychowawczy – L.Górecka Zespół Przedmiotów Zawodowych – A.Bisztyga Zespół Humanistyczny – do ustalenia Zespół Informatyczny – do ustalenia Zespół Przyrodniczy – do ustalenia Zespół Kultury Fizycznej – do ustalenia Zespół Matematyczny – B.Dąbrowski Zespół Języków Obcych – L.Hanusiak

53 Plan pracy Zespołów Przedmiotowych
ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE Plan pracy Zespołów Przedmiotowych do 25 września

54 KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ
KOMISJA SOCJALNA A.Bisztyga K.Ziembla L.Hanusiak E.Górecka – przew. związku zawodowego M.Jakuta-Ćwierz – przedst. związku zawodowego

55 KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI Anna Witalis-Zdrzenicka Elżbieta Górecka Arleta Garbień - przewodniczący Dominika Ceremon KOMISJA STATUTOWA Tadeusz Pilch Jerzy Cachel Leszek Hanusiak Anna Bisztyga

56 KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ
KOMISJA REKRUTACYJNA L.Hanusiak - przewodniczący A.Bisztyga Bogdan Dąbrowski Małgorzata Jakuta-Ćwierz Patrycja Cholewa Agata Róg Katarzyna Birnbaum Lucyna Górecka Maria Kaleta Łukasz Drewienkiewicz Agnieszka Zięba

57 Nauczyciel każdego z przedmiotów na początku zajęć pomaga uczniom
PODRĘCZNIKI Nauczyciel każdego z przedmiotów na początku zajęć pomaga uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki. Na początku roku szkolnego prowadzi się akcję sprzedaży używanych podręczników – informacje u bibliotekarza i pedagoga

58 PLAN PRACY SZKOŁY Dydaktyka: Realizacja podwyższonego pensum.
2. Realizacja zajęć języka angielskiego. 3. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych. 4. Realizacja zajęć wychowania fizycznego.

59 Działania wychowawcze:
PLAN PRACY SZKOŁY Działania wychowawcze: Realizacja Programu Profilaktyki (alkohol, narkotyki). 2. Wychowanie dla kultury. 3. Pedagogizacja rodziców.

60 Działania opiekuńcze:
PLAN PRACY SZKOŁY Działania opiekuńcze: Troska o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja w Szkole programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Praca opiekunów w szkołach dla dorosłych. Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

61 PLAN PRACY SZKOŁY Współpraca: Doradztwo zawodowe.
2. Współpraca z rodzicami.

62 PLAN PRACY SZKOŁY Inwestycje i remonty:
Zagospodarowanie terenów wokół hali sportowej. 2. Rozpoczęcie budowy klatki schodowej. 3. Budowa zadaszonego miejsca rekreacyjnego na działce szkolnej. 4. Dokończenie zakupu wyposażenia do hali sportowej.

63 PLAN PRACY SZKOŁY Informatyzacja:
Stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w dydaktyce.

64 Praktyczna nauka zawodu:
PLAN PRACY SZKOŁY Praktyczna nauka zawodu: Wzbogacenie bazy pomocy dydaktycznych ze środków zewnętrznych. Opracowanie bazy umiejętności zdających, które na egzaminie zawodowym wypadają najlepiej i które wypadają najsłabiej .

65 Organizacja i zarządzanie:
PLAN PRACY SZKOŁY Organizacja i zarządzanie: Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia. 2. Realizacja planów rozwoju zawodowego nauczycieli. 3. Zwiększenie liczby egzaminatorów oraz promowanie nauczycieli pełniących funkcję egzaminatora.

66 Plan nadzoru pedagogicznego
na rok 2010/2011

67 Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej
1) „Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Wicedyrektor) 2) „Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego” (Dyrektor) 3) „Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży programu nauczania dla zawodu” (Kierownik)

68 PRAWO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: § Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) organizowanie szkoleń i narad, b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedagogicznego.

69 PRAWO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: 2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4, lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w działalności szkoły lub placówki. 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

70 PRAWO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego: § Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

71 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011
Ewaluacja wewnętrzna: Obszar EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Wymaganie Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

72 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011
Ewaluacja wewnętrzna: Obszar FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Wymaganie Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.

73 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011
Ewaluacja wewnętrzna: Obszar FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Wymaganie Promowana jest wartość edukacji.

74 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011
Ewaluacja wewnętrzna: Obszar FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Wymaganie Rodzice są partnerami szkoły.

75 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011
Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa : 1. Kontrola realizacji podstawy programowej – wychowanie fizyczne. 2. Kontrola realizacji podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych – przedmioty w zakresie rozszerzonym. 3. Kontrola wypełniania dokumentacji w szkołach dla dorosłych.

76 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011
Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa : 4. Kontrola realizacji praktycznej nauki zawodu w aspekcie standardów egzaminacyjnych. 5. Weryfikacja powodów zwolnień i usprawiedliwień uczniów. 6. Kontrola ustalania ocen cząstkowych, śródrocznych oraz rocznych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi. Uwzględnianie w ocenianiu opinii P.P.P.

77 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011
Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa : 7. Terminowość przygotowania planów realizacji programów nauczania oraz planów wychowawczych. Zgodność ze Szkolnym Zestawem Podręczników i Programów nauczania. 8. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w zakresie dokumentowania obecności uczniów na zajęciach, tematów zajęć oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela.

78 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2010/2011
Kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa : 9. Prawidłowość sprawowania dyżurów międzylekcyjnych. 10. Kontrola przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania.

79 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2010/2011.
Wieloletni Plan Doskonalenia Nauczycieli.

80 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
SZKOLENIA Praca nauczyciela w szkołach dla dorosłych Udzielanie pierwszej pomocy Współpraca z rodzicami Procedury egzaminu maturalnego Procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli Wykorzystanie generatora testów oraz tablicy interaktywnej w dydaktyce

81 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
STUDIA I KURSY Studia podyplomowe Kursy pedagogiczne Kurs na egzaminatora

82 Z Regulaminu Wewnętrznego
Nauczyciel zatrudniony dodatkowo w innej szkole jest zobowiązany przedstawić corocznie Dyrektorowi rozkład zajęć w tej szkole oraz wszelkich późniejszych zmian w tym rozkładzie.

83 o ocenianiu oraz Rozporządzenia o bhp.
PRAWO Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć winien przypomnieć sobie zapisy Rozporządzenia o ocenianiu oraz Rozporządzenia o bhp.


Pobierz ppt "Rok szkolny 2010/2011 Konferencja inauguracyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google