Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Azbest - cichy morderca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Azbest - cichy morderca"— Zapis prezentacji:

1 Azbest - cichy morderca
Wykonanie: Paulina Słupna kl. 1bt

2 Azbest? Co to jest? Występowanie azbestu jest dość powszechne, jednak tylko w niektórych miejscach na świecie azbest był lub nadal jest eksploatowany na skalę przemysłową.  Azbest to nazwa handlowa włóknistych minerałów, które występują naturalnie w przyrodzie. Istnieje 6 odmian azbestu, różniących się składem chemicznym i budową krystaliczną. Pod względem chemicznym azbesty to uwodnione krzemiany metali, zawierające magnez, sód, wapń lub żelazo.

3 Od kiedy jest znany azbest ?
Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat i w języku starożytnych Greków znaczy "niewygasający", z azbestu bowiem wyrabiane były knoty do lamp oliwnych.

4 Zastosowanie azbestu Azbest ma swoje niewątpliwe zalety, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, działanie mrozu, substancji żrących, dobre właściwości mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie czy zgniatanie. Wykorzystywano go głównie do produkcji materiałów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, mas ogniotrwałych, uszczelniających, a także odzieży roboczej.

5 Czym grozi azbest ? Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu – kilkudziesięciu latach, pojawianie się nowotworów azbestozależnych.

6 Zmiany płucne i opłucnowe wywołane ekspozycją na azbest
RTG klatki piersiowej – w obu płucach zmiany rozsiane o charakterze siateczki, bardziej nasilone w dolnej części płuca lewego. Serce i śródpiersie przemieszczone na stronę lewą.

7 Ile jest azbestu?   Szacuje się, że w roku 2009 w Polsce pozostało w użytkowaniu około 14,5 mln ton wyrobów azbestowych. W latach 2002 – 2008 usunięto około 1 mln ton tych wyrobów.

8

9 Zakaz stosowania azbestu
Poszczególne państwa Unii Europejskiej oraz inne, jak np.: USA, Kanada, Japonia już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku ograniczyły lub zakazały stosowania azbestu, w tym obrotu materiałami zawierającymi azbest oraz importu tych materiałów na swój obszar celny. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. również w Polsce istnieje zakaz produkcji, importu oraz obrotu wyrobami azbestowymi.

10 Co zrobić, aby azbest nie był szkodliwy?
Aby azbest nie stanowił zagrożenia dla zdrowia należy go usunąć lub zabezpieczyć w celu zmniejszenia ryzyka emisji włókien do otoczenia. Dopuszczalne jest użytkowanie materiałów zawierających azbest, które są w dobrym stanie technicznym, nie posiadają uszkodzonej powierzchni lub są odpowiednio zabezpieczone np. przez pomalowanie.

11 Zanim usuniemy azbest                   Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, dlatego konieczne jest: sprawdzenie czy w otoczeniu znajdują się  wyroby zawierające azbest, dokonanie oceny ich stanu technicznego, usunięcie wyrobów zakwalifikowanych do wymiany lub ich odpowiednie zabezpieczenie wyrobów nieuszkodzonych.

12 Bezpieczne usuwanie azbestu
Azbest może usunąć tylko odpowiednio przeszkolona osoba lub profesjonalna firma – posiadająca uprawnienia, odpowiedni sprzęt i zatwierdzony przez starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Zagrożeniem może być niewłaściwe usuwanie azbestu, kiedy w czasie obróbki mechanicznej (m.in. kruszenia, łamania, zrzucania) następuje uwalnianie włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich wdychania.

13 Usuwajmy azbest! Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być usunięte z terenu Polski do końca 2032 roku! Obejrzmy się wokół siebie! Być może i w Twoim otoczeniu działa azbest..cichy morderca.


Pobierz ppt "Azbest - cichy morderca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google