Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl Fakty wg WHO Źródło: http://www.who.int dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl Fakty wg WHO Źródło: http://www.who.int dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl."— Zapis prezentacji:

1 dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl
Fakty wg WHO Źródło: dr n. med. Lucyna Kapka

2 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

3 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Bierne palenie tytoniu polega na wdychaniu dymu z wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy, cygara czy fajki wodne, który wypełnia restauracje, biura i inne zamknięte pomieszczenia, przez osoby niepalące. Każda osoba eksponowana na środowiskowy dym tytoniowy jest również narażona na jego szkodliwy wpływ na zdrowie. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

4 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Wytyczne dotyczące 8 artykułu Ramowej Konwencji dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu (Framework Convention on Tobacco Control) opracowanej przez WHO, zawierają stwierdzenie, że „bezpieczny stopień ekspozycji na dym tytoniowy nie istnieje”. Tworzenie miejsce, w których obowiązuje całkowity zakaz palenia jest jedynym sposobem chroniącym osoby niepalące przed szkodliwymi skutkami dymu tytoniowego. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

5 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Bierne palenie stanowi przyczynę 600 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 substancji chemicznych, z czego 250 uznawanych jest za szkodliwe, zaś więcej niż 50 figuruje na liście kancerogenów, przyczyniających się do rozwoju chorób nowotworowych. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

6 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
U osób dorosłych bierne palenie powoduje poważne schorzenia układu krążenia i układu oddechowego, z niedokrwienną chorobą serca i rakiem płuc włącznie. Bierne wdychanie dymu tytoniowego przez noworodki jest przyczyną nagłych zgonów, zaś środowiskowa ekspozycja na dym tytoniowy kobiet ciężarnych stanowi przyczynę niskiej masy urodzeniowej noworodka. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

7 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Działania takie jak: odizolowane i wentylowane strefy w pomieszczeniach zamkniętych nie stanowią dostatecznego zabezpieczenia osób niepalących przed biernym wdychaniem dymu tytoniowego. Dym tytoniowy przenika ze strefy dla palących do strefy dla niepalących, nawet jeśli rozgraniczają je zamknięte drzwi, a pomieszczenie dla palących jest wentylowane. Tylko otoczenie całkowicie wolne od dymu zapewnia stosowną ochronę osobom niepalącym przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

8 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Szacuje się, że 40% całej populacji dzieci jest regularnie eksponowanych na dym tytoniowy w swoim domu. Aż 31% zgonów przypisywanych narażeniu na dym tytoniowy w środowisku życia dotyczy dzieci. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

9 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Prawdopodobieństwo uzależnienia od palenia tytoniu jest nawet 1,5-2 razy wyższe w grupie młodzieży, w której w domu rodzinnym jest osoba paląca, niż u tych dzieci, w których domach w ogóle się nie pali. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

10 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Około 10% wszystkich kosztów ekonomicznych związanych z paleniem tytoniu przypisywanych jest biernemu paleniu. Palenie tytoniu generuje zarówno koszty bezpośrednie związane z leczeniem chorób spowodowanych paleniem tytoniu, jak i pośrednie – związane z obniżoną wydajnością pracy czy świadczeniami wypłacanymi w przypadku choroby lub śmierci. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

11 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Ponad 94% światowej populacji nie jest chroniona prawnie usankcjonowanym zakazem palenia. Jednak w roku 2008 liczba osób chronionych przed biernym paleniem odpowiednimi regulacjami prawnymi zwiększyła się o 74% w stosunku do roku ubiegłego – z 208 milionów w 2007 do 362 milionów. Spośród stu największych miast świata – 22 są wolne od dymu tytoniowego. 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu

12 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu
Państwa, które przyjęły traktat Ramowej Konwencji dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu mogą liczyć na pomoc WHO w wypełnianiu jego postanowień i ochronie osób narażonych środowiskowo na dym tytoniowy. Jednym z działań podjętych przez Światową Organizację Zdrowia jest program kontroli opakowań papierosów tzw. MPOWER 10 faktów na temat biernego palenia tytoniu


Pobierz ppt "Dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl Fakty wg WHO Źródło: http://www.who.int dr n. med. Lucyna Kapka lkapka@wsiz.rzeszow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google