Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestrzeń zamknięta wymagająca i nie wymagająca pozwolenia na wejście

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestrzeń zamknięta wymagająca i nie wymagająca pozwolenia na wejście"— Zapis prezentacji:

1 Przestrzeń zamknięta wymagająca i nie wymagająca pozwolenia na wejście
Definicja Przestrzeń zamknięta to każda przestrzeń zamknięta lub częściowo zamknięta, lub przestrzeń, gdzie ruch jest ograniczony lub fizycznie utrudniony, która: ma ograniczone lub utrudnione wejście lub wyjście (czasem potrzebny jest system mechaniczny) oraz ma rozmiary umożliwiające osobie wejście do środka i wykonanie zadania, oraz nie została zaprojektowana ani nie jest przeznaczona do wykorzystania jako stałe miejsce przebywania lub pracy, oraz ma atmosferę, w której w każdej chwili mogą pojawić się potencjalnie szkodliwe zanieczyszczenia, brak bezpiecznego poziomu tlenu, składowane są substancje mogące spowodować uwięźnięcie, lub w której istnieje ryzyko śmierci lub poważnego urazu z powodu niebezpiecznych substancji lub warunków, oraz stanowi szczególne ryzyko dla robotników, w tym za sprawą nagromadzenia się gazów toksycznych lub duszących, pożaru, upadku, zalania lub utknięcia i którą, w zależności od stwarzanego przez nią zagrożenia, można sklasyfikować jako przestrzeń zamkniętą wymagającą pozwolenia na wejście. „Przestrzeń zamknięta wymagająca pozwolenia na wejście” oznacza przestrzeń zamkniętą, w której obecne jest jedno lub więcej z poniższych zagrożeń: Ryzyko występowania szkodliwej atmosfery (AM ST 012) Brak bezpiecznego poziomu tlenu np. po przedmuchiwaniu azotem Ryzyko uwięźnięcia osoby wchodzącej Układ, który może powodować utknięcie lub uduszenie osoby wchodzącej za sprawą schodzących się ścian lub podłogi obniżającej się i zwężającej w kierunku spustu prowadzącego do pomieszczenia o mniejszym przekroju Występowanie innego rozpoznanego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia, którego nie można wyeliminować, przy czym przestrzeni zamkniętej nie da się utrzymywać w stanie umożliwiającym bezpieczne wejście. W powyższych przypadkach, przy punktach wejścia muszą się znajdować wyraźne informacje, że na wejście potrzebne jest pozwolenie. „Przestrzeń zamknięta nie wymagająca pozwolenia na wejście” oznacza przestrzeń zamkniętą, w której nie występuje albo - w odniesieniu do zagrożeń atmosferycznych - w której nie ma ryzyka wystąpienia zagrożenia śmiercią lub ciężkim urazem fizycznym. Najważniejsze działania przed wejściem do przestrzeni zamkniętej to: sprawdzenie stanu bezpieczeństwa oraz zidentyfikowanie zagrożeń i ocena ryzyka (HIRA) Health & Safety Life Book – Podręcznik zdrowia i bezpieczeństwa Subcellars – Piwnice Tanks - Zbiorniki Wells – Studnie Manholes – Włazy Open ditch – otwarte wykopy Culverts – Przepusty Tunnels – Tunele Silos – Silosy Cold storage – Chłodnie Vaults – Skarbce p.1 – str.1 wer sty. 2011 Przestrzeń zamknięta

2 Lista kontrolna dotycząca określania charakteru PZ
Czy rozmiar wejścia pozwala na dostanie się do środka? Czy mamy do czynienia z ograniczonym, utrudnionym wejściem lub wyjściem? Czy dane miejsce zostało zaprojektowane do wykorzystania jako stałe miejsce przebywania pracowników ? Przestrzeń została uznana za przestrzeń zamkniętą. Czy przestrzeń zamknięta znajduje się ponad poziomem terenu? (Jeżeli TAK, pomiń następne dwa pytania) Czy przestrzeń zamknięta znajduje się poniżej poziomu terenu? Czy przestrzenie otwarte od góry, takie jak studzienki, tłuszczowniki czy wykopy mają więcej niż 1,5 metra głębokości? Czy punkty wejścia posiadają wyraźne oznaczenia informujące, że jest to przestrzeń zamknięta i na wejście potrzebne jest zezwolenie? Czy dla danej przestrzeni zamkniętej wykonano analizę HIRA z uwzględnieniem występujących w niej zagrożeń i prac, które mają zostać wykonane? Czy pracownicy mają na sobie całe wyposażenie bezpieczeństwa wymagane przed sprawdzeniem składu atmosfery? Czy mamy do czynienia z ryzykiem występowania szkodliwej atmosfery (AM ST 012)? Czy mamy do czynienia z atmosferą zawierającą potencjalnie szkodliwe zanieczyszczenia? Czy w danym miejscu składowane są substancje mogące spowodować uwięźnięcie? Czy zmierzono niebezpieczny poziom tlenu? (np. po przedmuchiwaniu azotem) Czy wypełniono i wręczono pozwolenie na wejście do przestrzeni zamkniętej? Health & Safety Life Book – Podręcznik zdrowia i bezpieczeństwa Y – T N – N NA – ND p.2 – str.2 Dokument pomocniczy do wykorzystania przed rozpoczęciem lub standardową kontrolą pracy wer sty. 2011 Przestrzeń zamknięta


Pobierz ppt "Przestrzeń zamknięta wymagająca i nie wymagająca pozwolenia na wejście"

Podobne prezentacje


Reklamy Google