Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Azbest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Azbest."— Zapis prezentacji:

1 Azbest

2 Co to jest azbest ? Azbest jest nazwą handlowa grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia. Najgroźniejszy jest azbest niebieski ( krokidolit). Największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały ( chryzotyl), następnie azbest niebieski oraz brązowy ( amosyt).       Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak odporność na bardzo wysokie temperatury, odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej. Charakteryzuje się także dużą sprężystością i wytrzymałością mechaniczną. Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wyrobie bardzo różnorodnych produktów.

3 Najczęściej spotykane wyroby zawierające azbest

4

5 Wpływ azbestu na zdrowie człowieka
Przebywanie o miejscach w których pobliżu znajduje się azbest może być szkodliwe dla zdrowia. Pyły azbestu wg Światowej Organizacji Zdrowia są czynnikiem rakotwórczym kategorii I, tj. powodują powstawanie nowotworów. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy azbest, z uwagi na właściwości rakotwórcze, należy obecnie do najgroźniejszych przyczyn chorób zawodowych na świecie. Wdychanie niewidocznych dla oka pyłów azbestowych może powodować takie choroby, jak: - pylica azbestowa (azbestoza), schorzenie polegające na powolnym zwłóknieniu tkanki płucnej prowadzącym do niewydolności oddechowej gwałtownie rozwijający się rak płuca, który może być następstwem pylicy azbestowej, występujący zwykle po 10 – 35 latach, licząc od początku narażenia; rozwój nowotworu przyspiesza długotrwała azbestoza i nikotynizm (7 – 12 razy) - międzybłoniak opłucnej; bardzo złośliwy nowotwór specyficzny dla azbestu, spowodowany odkładaniem się w płucach mikroskopijnych respirabilnych włókien azbestu, które z czasem przenoszone są na opłucną okalającą dolne części płuc, powodują powstanie tam guzów ognisk nowotworowych. W następstwie wystąpienia guzów w opłucnej gromadzi się płyn surowiczy powodujący zmniejszenie objętości roboczej płuc. Nowotwór rozwija się po i więcej latach, licząc od początku narażenia. Azbest może być również przyczyną nowotworu krtani oraz innych rodzajów nowotworów.

6 Usuwanie azbestu z otoczenia
W związku z tym, iż azbest jest tak niebezpieczną substancją dla człowieka powzięto niezbędne środki w celu jego utylizacji. W związku z tym 14 maja 2002 r. przyjęty został przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten ma na celu całkowite wycofanie z użytku na terenie Polski wyrobów zawierających azbest.

7 Składowanie i utylizacja azbestu
Utylizacja azbestu - procedura: materiały zawierające azbest przewożone są na składowisko przez upoważnioną do tego firmę, przewoźnik dostarczający materiał przedstawia dyspozytorowi lub kierownikowi dokument przewozowy oraz kartę przekazania azbestu, które muszą zostać potwierdzone, rozładunek ze środków transportu odbywa się za pomocą wózka widłowego na płycie rozładowczej zlokalizowanej na dnie niecki, proces rozładowczy musi zostać przeprowadzony starannie tak aby nie uszkodzić przesłon izolacyjnych, zapakowany azbest układa się warstwowo, każda warstwa przykryta jest przesypką technologiczną o grubości 25 cm

8 Quiz

9 Fałsz

10 1. Jaki rodzaj azbestu ma największe zastosowanie w przemyśle ?
Krokidolit chryzotyl

11 Prawda

12 Fałsz

13 a) Lubelskie i mazowieckie b) Lubuskie i opolskie
2. W jakich województwach znajduje się największa ilości wyrobów zawierających azbest ? a) Lubelskie i mazowieckie b) Lubuskie i opolskie

14 Prawda

15 Fałsz

16 Światowa Organizacja Zdrowia Międzynarodowa Organizacja Pracy
3. Jaka organizacja twierdzi, że ze względu na właściwości rakotwórcze azbest jest najgroźniejszą przyczyną chorób zawodowych na świecie ? Światowa Organizacja Zdrowia Międzynarodowa Organizacja Pracy

17 Prawda

18 Gratulacje !!! Quiz został prawidłowo rozwiązany

19 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji
Anna Rola Angelika Skrzypek Kl. II at


Pobierz ppt "Azbest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google