Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim Nr POKL.07.01.02-30-014/08.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim Nr POKL.07.01.02-30-014/08."— Zapis prezentacji:

1

2 Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim Nr POKL.07.01.02-30-014/08

3

4 REALIZACJA PROJEKTU 01.01.2009 - 31.12.2009

5

6

7 CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH

8 6 osób opuszczaj ą cych rodziny zast ę pcze i m ł odzie ż owy o ś rodek wychowawczy 33 osoby niepe ł nosprawne korzystaj ą ce ze wsparcia PCPR - uczestnicy: Ś rodowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zaj ę ciowej Wsparciem obj ę to 39 osób

9

10 AKTYWNA INTEGRACJA

11 OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE I MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY realizowały Indywidualne programy usamodzielnienia, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE realizowały Programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

12 REZULTATY TWARDE

13 Aktywizacji zawodowej Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w wymiarze 8 godzin Aktywizacji zdrowotnej Indywidualna terapia psychologiczna w wymiarze 8 godzin Aktywizacji spo ł ecznej Indywidualne treningi umiejętności i kompetencji społecznych z pedagogiem w wymiarze 8 godzin Indywidualne treningi umiejętności i kompetencji społecznych z pracownikiem socjalnym w wymiarze 8 godzin Aktywizacji edukacyjnej Zajęcia z zakresu obsługi komputera, Internetu i urządzeń biurowych (telefon, fax, kserokopiarka) –2 osoby Kurs Prawa jazdy kategorii B - 4 osoby Kurs Języka niemieckiego- 2 osoby Kurs Wizaż - 4 osoby Kurs Bukieciarstwo – 4 osoby Pomoc finansowa dla 4 osób - wkład własny (5.404,24zł)

14 Aktywizacji zawodowej Szkolenie z doradcami zawodowymi pn Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy w wymiarze 8 godzin, Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 3 godzin Aktywizacji zdrowotnej Indywidualna terapia psychologiczna w wymiarze 4 godzin -15 osób szczególnie wymagających wsparcia indywidualnego ze względu na stan psychiczny Grupowa terapia psychologiczna w wymiarze 20 godzin Turnus rehabilitacyjny dla 20 osób z 4 opiekunami (14 dni) Aktywizacji spo ł ecznej Treningi umiejętności i kompetencji społecznych w wymiarze 4,5 godziny z doradcą ds. osób niepełnosprawnych Indywidualne wsparcie udzielane przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych zgodnie z możliwościami i potrzebami uczestników projektu Aktywizacji edukacyjnej Kurs Sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej - 7 osób, Kursie Wizaż -15 osób, Kurs Bukieciarstwo - 15 osób, Kurs Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania drobnych usług remontowych ogólnobudowlanych w wymiarze 100 godzin -12 osób. Nauka praktyczna odbywała się w budynkach pomocy społecznej, w wyniku czego poprawił się standard obiektów, w których realizowany jest projekt.

15 REZULTATY MIĘKKIE

16 zwiększenie poczucia własnej wartościzmniejszenie poczucia samotności i izolacjiwzrost umiejętności komunikacyjnychwzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznychwzrost wiedzy nt. aktywnego poszukiwania pracywzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznychwzrost wiedzy nt. praw i uprawnień osób niepełnosprawnych zwiększenie kompetencji PCPR w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji

17 Galeria zdjęć

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 W TRAKCIE PRAC

34

35 STAN PO ZAKOŃCZENIU KURSU

36

37

38

39

40

41

42


Pobierz ppt "Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim Nr POKL.07.01.02-30-014/08."

Podobne prezentacje


Reklamy Google