Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 ROK 2010 Projekt systemowy Przyszłość to już jutro-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol

3 VIIPromocja integracji społecznej 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

4

5 Cele projektu Grupy docelowe Działania Rezultaty Opis Beneficjenta Budżet Harmonogram

6 Cele projektu Cele ogólne aktywizacja młodzieży w wieku 15 – 25 lat z terenu gminy Annopol. Cele szczegółowe: podniesienie poziomu mobilności zawodowej młodych klientów pomocy społecznej Gminy Annopol zmniejszenie poziomu deficytów interpsychicznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe młodych klientów pomocy społecznej Gminy Annopol, zwiększenie poziomu umiejętności adaptacji do potrzeb rynku pracy młodych klientów pomocy społecznej Gminy Annopol wzrost poziomu mobilności zawodowej młodych klientów pomocy społecznej w Gminie Annopol

7 Projekt jest skierowany do 16 beneficjentów w wieku 15-25 lat (5 chłopców i 11 dziewcząt) zameldowanych lub przebywających na terenie gminy Annopol, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Annopol. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, Priorytet VII, działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Grupy docelowe

8 Aktywna integracja społeczna Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe: - Kurs kucharza - Kurs wizażu i stylizacji paznokci - Kurs wózka widłowego -Technolog robót wykończeniowych - Kurs spawacza Trening rozwoju osobistego Badania lekarskie Kontrakty socjalne uczestników programu POKL obejmować będą:

9 Pierwsze spotkanie z beneficjentami

10 Trening interpersonalny z beneficjentami

11

12 Trening rozwoju osobistego

13

14

15

16 Wizaż i stylizacja paznokci

17

18

19 K URS KUCHARZA Kurs zorganizowała Agencja Rozwoju Lokalnego w Lublinie (Filia Kraśnik) Czas trwania – od 26.07.2010r. – 24.08.2010r. Odbyło się 17 dni szkolenia (6 godzin dziennie) w sumie 102 godziny. W programie było: BHP w kuchni, podstawy prawidłowego odżywiania, nauka przygotowania różnego rodzaju potraw na różne okazję, nakrycia stołu i dobru napojów dań.

20

21

22 Upominek na zakończenie kursu

23 KURS: OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH Kurs zorganizowała Agencja Rozwoju Lokalnego w Lublinie (Filia Kraśnik) Czas trwania – od 21.09.2010r. – 15.10.2010r. Celem kursu było: zdobycie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.

24

25 KURS: TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Kurs zorganizowała Agencja Rozwoju Lokalnego w Lublinie (Filia Kraśnik) Czas trwania – od 12.07.2010r. – 27.08.2010r. Celem kursu było: przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania prac wykończeniowych w budownictwie.

26

27 KURS: SPAWACZA METODĄ MAG-135 i TIG-141 Kurs zorganizowała Agencja Rozwoju Lokalnego w Lublinie (Filia Kraśnik) Czas trwania – od 02.11.2010r. – 16.12.2010r. Celem kursu było: przygotowanie teoretyczne i praktyczne celem zdobycia wiedzy i umiejętności spawania metodą MAG i TIG.

28 REZULTATY MIĘKKIE Zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy młodych klientów OPS Wzrost samooceny i pewności siebie u ostatecznych beneficjentów Podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych uczestników projektu. Zmniejszenie poziomu deficytów intrapsychicznych młodych klientów pomocy społecznej Gminy Annopol Rozwój umiejętności zarządzania czasem, umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych.

29 C ZAS REALIZACJI PROJEKTU Projekt systemowy będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu. Czas realizacji: 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

30 W ARTOŚĆ PROJEKTU Wkład własny 22.865,60 zł Dotacja 194.902.21 zł Wartość całkowita 217.767,81 zł

31 Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany będzie w latach 2007-2013, dlatego też Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu przewiduje dalszą realizację omawianego projektu poprzez składanie nowych wniosków i zwiększenie atrakcyjności szkoleń dla podopiecznych. Planowane jest również w przyszłości realizowanie wniosków dla innych grup społecznych będących klientami naszego Ośrodka.

32 KOORDYNATOR – KIEROWNIK OPS GRAŻYNA KRUSZEC NADZÓR MERYTORYCZNY NAD REALIZACJĄ PROJEKTU: ZARZĄDZANIE REALIZACJA MONITORING EWALUACJA INFORMATYK – ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWEJ – WIESŁAW SZYMCZYK PROMOCJA PROJEKTU NA STRONIE WWW OPS W MEDIACH I LOKALNYCH PORTALACH KSIĘGOWY PROJEKTU MARTA SZYMULA

33 DZIĘKUJEMY NA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google