Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy pn. „STOP WYKLUCZENIU” – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy pn. „STOP WYKLUCZENIU” – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy pn. „STOP WYKLUCZENIU” – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino.

2 Poddziałanie 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3 Budżet projektu zł Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zł

4 Cele projektu Cel nadrzędny
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie różnorodnych form aktywizacji

5 Cele projektu Cele szczegółowe:
Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy osób biorących udział w projekcie, Rozszerzenie oferty wsparcia indywidualnego i środowiskowego w stosunku do klientów pomocy społecznej, Zwiększenie motywacji do działania osób biorących udział w projekcie oraz zaufania we własne siły, Przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży wychowującej się w środowisku zagrożonym wykluczeniem.

6 Grupy docelowe Osoby niepozostające w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej - 8 osób z którymi zawarto kontrakty socjalne, Młodzież w wieku od 15 do 25 lat wychowująca się w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym – 10 osób dla których utworzono Klub Młodzieżowy

7 Instrumenty aktywnej integracji
KONTRAKTY SOCJALNE

8 Warsztaty doradztwa zawodowego
Prowadzący: Irena Buciarska 19 – 22 sierpnia 2008r. Ilość godzin: 9

9

10

11

12

13

14 Warsztaty wsparcia psychologicznego
Prowadzący: Ewa Warwas – Moroz 8 – 12 września 2008r. Ilość godzin:15

15

16

17

18

19

20

21 Szkolenie „FRYZJER” Jednostka szkoląca:
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o 15 września – 14 listopada 2008r. Ilość godzin: 200 (w tym praktyka 140)

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Szkolenie „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ”
Jednostka szkoląca: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o 29 września – 20 listopada 2008r. Ilość godzin: 220 (w tym praktyka 80)

31

32

33

34

35

36

37 Zakończenie szkolenia „Opiekun osoby starszej”

38 Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

39 „Podstawy księgowości”
Jednostka szkoląca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 11 września – 15 grudnia 2008r. Ilość godzin: 145

40

41 „Kasy fiskalne z fakturowaniem”
Jednostka szkoląca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku 1 – 28 października 2008r. Ilość godzin: 82

42 „Podstawy obsługi komputera z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem”
Jednostka szkoląca: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o.o 24 listopada – 3 grudnia 2008r. Ilość godzin: 56

43

44

45

46

47

48

49

50 Trening umiejętności interpersonalnych
Prowadzący: Ewa Warwas – Moroz 9 – 15 grudnia 2008r. Ilość godzin: 15

51

52

53

54

55

56 Małgorzata Nieznalska Aleksandra Pawluk – Marzec
Opieka nad dziećmi Małgorzata Nieznalska 19 sierpnia – 14 listopada 2008r. Aleksandra Pawluk – Marzec 24 listopada – 15 grudnia 2008r.

57

58

59

60

61

62 Rezultaty projektu 8 osób ukończyło szkolenia zawodowe,
6 osób ukończyło kurs komputerowy z elementami kasy fiskalnej, 1 osoba rozpoczęła zajęcia szkolne związane z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, 3 osoby brały udział w pracach społecznie użytecznych, 8 osób wzięło udział w warsztatach psychologicznych i treningu umiejętności interpersonalnych

63 Działania realizowane w ramach projektu
były ukierunkowane na zyskanie przez jego uczestników: Osobistych predyspozycji (nabycie umiejętności autoprezentacji, wzrost motywacji i samooceny, umiejętność rozwiązywania problemów) Zdolności motywacyjnych (zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje), Umiejętności praktycznych (nabycie umiejętności napisania listu motywacyjnego i CV, uzyskanie umiejętności obsługi komputera)

64 Przygotowała: Urszula Dąbrowska – koordynator projektu


Pobierz ppt "Projekt systemowy pn. „STOP WYKLUCZENIU” – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino."

Podobne prezentacje


Reklamy Google