Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

3 Okres realizacji projektu to lata 2008 – 2013

4 Grupa docelowa projektu realizowanego przez MOPS w Sieradzu w roku 2013 – to 95 klientów Ośrodka wraz z rodzinami.

5 Program Aktywności Lokalnej (PAL) – realizowany przez pracowników MOIK – 30 osób Kontrakty socjalne (KS) – 65 osób w tym 2 osoby powracające do projektu

6 Każdy z uczestników projektu objęty jest co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji: a) Instrumenty aktywizacji zawodowej b) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej c) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej d) Instrumenty aktywizacji społecznej

7 Uczestnicy PAL zostaną objęci następującymi działaniami: Warsztaty wspierające animacje lokalną (alkoholizm, przemoc w rodzinie, zarządzanie budżetem domowym, problemy wychowawcze, doradztwo zawodowe) Trening umiejętności społecznych Vouchery na zakup usług społecznych Poradnictwo specjalistyczne (technolog żywienia, lekarz rodzinny, uzależnienie alkoholowe, poradnictwo prawne) Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) Szkolenia zawodowe Organizacja staży zawodowych

8 Uczestnicy KS zostaną objęci następującymi działaniami: Trening umiejętności społecznych Vouchery na zakup usług społecznych Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) Warsztaty z doradcą zawodowym Szkolenia zawodowe Organizacja staży zawodowych

9 Na szkolenia zawodowe zostanie skierowane 10 osób w ramach PAL i 32 w ramach KS. Szkolenia zgodnie z predyspozycjami i możliwościami danej osoby.

10 W ramach realizowanych działań zaplanowano również organizację 3 miesięcznych staży zawodowych dla 9 osób (2osoby z PAL i 7 osób z KS). Staże będą zorganizowane zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami wytypowanych uczestników.

11 Działania o charakterze środowiskowym zawierają dość szeroki zakres spotkań: 1) Piknik rodzinny dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin 2) 2 wyjścia do teatru lub kina (dla uczestników PAL i członków ich rodzin) 3) Spotkanie świąteczne dla uczestników 4) 2 wyjazdy integracyjne dla uczestników tj. wyjazd dla PAL i wyjazd dla KS

12 Kolejne zadanie realizowane w ramach projektu w latach 2008 – 2013 to wypłata zasiłków okresowych i celowych dla uczestników oraz ich rodzin.

13 Powyższy projekt realizowany jest przez pracowników MOPS w Sieradzu: 15 pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej (43 65-11-401) oraz 3 pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (43 827-41-19) 3 zatrudnionych pracowników socjalnych (Ewa Adrian – 603-962-050 lub 43 822-49-33) Dział Księgowości Koordynatora projektu – Krzysztof Bejmert (43 65-11-402) Asystenta koordynatora – Anna Nowińska (43 827-45-66) Specjalistę ds. zamówień publicznych

14 Biuro Projektu: MOPS ul. Polna 18/20 pawilon B oraz pok. 24 MOPS ul. Polna 5 tel. 43 827-45-66 lub 603-962-050

15 Dziękujemy za wysłuchanie Kadra realizująca projektu Sieradz, dnia 07.05.2013 r.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google