Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

3 Okres realizacji projektu to lata 2008 – 2013

4 Grupa docelowa projektu realizowanego przez MOPS w Sieradzu – to bezrobotni klienci Ośrodka w roku 2008 – 50 osób w roku 2009 – 45 osób w roku 2010 – 50 osób

5 Każdy z uczestników projektu objęty jest co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji: a) Instrumenty aktywizacji zawodowej b) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej c) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej d) Instrumenty aktywizacji społecznej

6 Instrumenty aktywizacji zawodowej Uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej (KIS) – warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym oraz prawnikiem

7 W roku 2010 przeprowadzono warsztaty z prawnikiem oraz stworzono możliwość indywidualnych konsultacji prawnych w Biurze Projektu w siedzibie MOPS przy ul. Polnej 18/20

8 W roku 2011 zaplanowano dodatkowe warsztaty: z informatyki (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych o zatrudnienie wraz z przesłaniem ich za pomocą poczty email oraz nabycie umiejętności poszukiwania ofert pracy w internecie)

9 z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy

10 Instrumenty aktywizacji edukacyjnej Skierowanie i sfinansowanie kursów zawodowych, nauki w szkole średniej

11 Instrumenty aktywizacji zdrowotnej Skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych związanych z podjęciem zatrudnienia

12 Ponadto wszyscy uczestnicy zostają objęci: pracą socjalną pracowników socjalnych wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych i okresowych ubezpieczeniem zdrowotnym

13 W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy ukończyli warsztaty : 2008 rok - z psychologiem - z doradcą zawodowym

14 2009 rok - z psychologiem - z doradcą zawodowym

15 2010 rok - z psychologiem - z doradcą zawodowym - z prawnikiem

16 W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy ukończyli następujące kursy i szkolenia zawodowe:

17 ROK 2008 - 50 uczestników projektu

18 Koparko ładowarki – 1 osoba Wózki jezdniowe – 2 osoby Prawo jazdy kat B, C, C+E – 14 osób Spawacz – 2 osoby Kucharz – 5 osób Przewóz towarów niebezpiecznych – 1 osoba Obsługa żurawia – 1 osoba

19 Obsługa komputera – 21 osób Nowoczesny sprzedawca – 14 osób, Przedstawiciel handlowy – 3 osoby Opiekun osób starszych i chorych – 4 osoby Obsługa kas fiskalnych – 5 osób Księgowość firm wspomagana komputerem – 3 osoby

20 Instruktor nauki jazdy – 1 osoba Minimum sanitarne – 3 osoby Obsługa spychacza – 1 osoba Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie – 1 osoba Kadry i płace – 2 osoby Masaż leczniczy – 1 osoba

21 Dodatkowo 3 osoby rozpoczęły naukę w szkole średniej – liceum ogólnokształcące (nauka kontynuowana do chwili obecnej).

22 ROK 2009 - 45 uczestników projektu

23 Operatorów koparko-ładowarki, spycharki, zagęszczarki oraz koparki – 7 osób Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 8 osób Opiekun osób starszych i chorych – 8 osób Kadry i płace – 4 osoby Masaż leczniczy – 1 osoba Prawo jazdy kat B – 5 osób

24 Operator wózków jezdniowych – 1 osoba Kosmetyczny – 1 osoba Fryzjerstwa – 1 osoba

25 ROK 2010 - 50 uczestników projektu

26 Obsługa koparko-ładowarki – 14 osób Ochrona fizyczna osób i mienia do licencji I stopnia – 11 osób Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – 12 osób Kosmetyczny – 13 osób

27 Prawa jazdy kat B – 35 osób Prawa jazdy kat C – 6 osób Prawa jazdy kat E – 1 osoba

28 W roku 2010 również zorganizowano spotkanie świąteczne oraz zostały zakupione dla uczestników i ich rodzin paczki świąteczne. Wszystko to w ramach nowego zadania pod nazwą Działania o charakterze środowiskowym

29 Dzięki uczestnictwie w projekcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy znalazły: 2008 rok - 10 osób 2009 rok - 4 osób 2010 rok – 3 osoby

30 W roku 2011 planujemy projektem objąć 80 klientów MOPS w Sieradzu. Będą to osoby: bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowo zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym.

31 Dla nowej grup docelowej zaplanowano poszerzyć zakres wsparcia o : dodatkowe zajęcia (jak wyżej – warsztaty z informatyki oraz z zakresu BHP i pierwszej pomocy) zorganizowanie grup wsparcia – zgodnie z potrzebami uczestników,

32 działania o charakterze kulturalnym – wyjście do teatru, działania o charakterze integracyjnym – zorganizowanie Pikniku Rodzinnego dla uczestników i ich rodzin

33 Powyższy projekt realizowany jest przez pracowników MOPS w Sieradzu: 13 pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej oraz Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Asystenta rodziny – od roku 2010

34 Dział Księgowości Koordynatora projektu Specjalistę ds. zamówień publicznych Specjalistę ds. informatyki

35 Nadzór nad prawidłową realizacją projektu oraz sprawną pracą Biura Projektu sprawuje Dyrektor MOPS.

36 Dziękuję za wysłuchanie Anna Nowińska Koordynator projektu


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google