Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU"— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU
GMINA –MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PROJEKT AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Instytucja Pośrednicząca II stopnia- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Instytucja Pośrednicząca- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU
,00 zł

4 KWOTA DOFINANSOWANIA:
,44 zł WKŁAD WŁASNY: 14 539,56 zł

5 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: EDUKACYJNEJ, SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZDROWOTNEJ.
PRZECIWDZIAŁANIE POSTĘPUJĄCEMU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW MIASTA POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ, SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZDROWOTNEJ.

6 Związane z tym cele szczegółowe:
Zmiana predyspozycji społecznych (w postaci podniesienia poziomu zaufania we własne siły zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i samodzielności); Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, Wzmocnienie kadrowe Ośrodka umożliwiające świadczenie kompleksowego wsparcia większej grupie klientów.

7 Historia kołem się toczy……
NASZ POCZĄTEK r. Historia kołem się toczy…… po rekrutacji –zastartowaliśmy.

8

9 W RAMACH AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE KURSY:
Liczba beneficjentów Termin realizacji Szwaczka 1 Opiekunka osób starszych Florystyka 4 Fryzjerski ze stylizacją paznokci 5 Obsługa kas fiskalnych 6 Kelner barman Obsługa wózków widłowych

10 KURS „SZWACZKA”

11

12 KURS „FLORYSTYKA”

13

14 KURS „FRYZJERSKI ZE STYLIZACJĄ PAZNOKCI”

15

16

17

18

19 KURS „OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH”

20 KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

21

22 W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWALIŚMY:
SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

23 TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

24

25 KURS KOMPUTEROWY

26

27 SZKOLENIE Z ZAKRESU KREOWANIA WIZERUNKU

28

29 TROCHĘ ZWIEDZALIŚMY

30

31

32

33

34 18.12.2009-finiszujemy- Spotkanie podsumowujące tegoroczny projekt
Jeszcze tylko:

35 słowa uznania od przedstawiciela lokalnych władz

36 pamiątkowe zdjęcia i dyplomy wręczone przez panią kierownik MOPS

37 wspólne zdjęcie na pamiątkę:)

38 Z nowymi doświadczeniami i umiejętnościami śmielej idziemy przez życie.
Informujemy, że rkrutacja do projektu na 2010 rok trwa do 15 LUTEGO 2010!!! OPRACOWAŁA: ANNA PNIEWSKA


Pobierz ppt "AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google